Huhtikuun kuulumisia

Ammatillisen opettajankoulutuksen valinnat on julkaistu. TAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajankoulutukseen valittiin 266 opiskelijaa. Erityisopettajankoulutukseen valittiin 20 opiskelijaa ja opinto-ohjaajan koulutukseen 20 opiskelijaa. Opinnot käynnistyvät toukokuussa. Seuraava haku opettajaopintoihin on tammikuussa 2022.

Mutta tapahtuu meillä paljon muutakin. Tässä muutamia huhtikuun kuulumisia.

Opettaja ohjaajana

Kaikilla koulutusasteilla painotetaan ohjauksellista otetta keskeisenä osana opettajan työtä. Ohjauksellisten prosessien suunnittelussa ja toteutuksessa on tärkeää, että katsotaan tarpeeksi kauas tulevaisuuteen. Kun opiskelija pystyy yhdistämään opiskelussa käsiteltävät asiat myös opintojen jälkeiseen aikaan, niille löytyy henkilökohtainen merkitys, kiinnittyminen opintoihin paranee ja motivaatio vahvistuu. Ohjauksen tavoitteena on opiskelijan yksilöllisten kasvu- ja oppimisprosessien tukeminen.

Lue lisää aiheesta

Työelämäläheistä tutkimusohjelmaa kehittämässä

Kaikki ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat mukana luomassa uutta Työelämäläheisen ammatillisen oppimisen ja koulutuksen tutkimusohjelmaa. Lue lisää asiasta täältä: https://blogit.jamk.fi/…/ammatillisen-oppimisen-ja…

Huolena radikalisoituminen

TAMKissa projektipäällikkönä toimiva Henri Rikander on ollut mukana asiantuntijana nuorten kanssa työskenteleville julkaistun teoksen ”Huolena radikalisoituminen” valmisteluissa.

Opas on tuotettu Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijoiden Saija Benjaminin ja Katja Vallinkosken, Suomen Akatemian rahoittaman Growing Up Radical? -tutkimushankkeen sekä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n tiiviissä yhteistyössä. Lisäksi yhteistyötahoina toimivat nuorisotyön, nuorten hyvinvoinnin ja ekstremismin erityisasiantuntijat ja tutkijat. Huolena radikalisoituminen? Opas nuorten kanssa työskenteleville — Dialogikasvatus

Paljon kiinnostavia täydennyskoulutuksia tulossa

Rohkeasti uudistamaan – OPH-täydennyskoulutushankkeessa on alkamassa ensi viikolla koulutusosio Oppimisen tavat ja mahdollisuudet 5 op. Tervetuloa kehittämään taitojasi etä- ja hybridiopettajana.

• Ohjaus ja opettaminen osaamisperusteisesti hyödyntäen ja kehittäen monimuotoisia ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä tutkinnon perusteet huomioiden (oppimistarjonnan suunnittelu)
• Opiskelijan tukeminen ja osallistaminen HOKSin tavoit-teiden saavuttamiseen ammattipedagogiikan keinoin
• Erilaiset joustavat mahdollisuudet ja menetelmät osaa-misen hankkimiseen sekä ryhmässä että yksilöllisesti (sisältäen digitaaliset oppimis- ja vuorovaikutusympäristöt, hybridiopetus jne.)

Verkkosivu ja ilmoittautuminen

 

Turvallisuus kuuluu kaikille!- hanke

Ammatillisen koulutuksen turvallisuus (2 op)

Sisältö:

· Vuorovaikutusosaaminen uhkaavissa asiakastilanteissa

· Aggression tunnusmerkit ja käyttäytymisen muutos

· Läsnäolon ja ammatillisen vireystilan merkitys

· Työntekijän oikeudelliset perusteet

· Uhkaavien tilanteiden tunnistaminen ja niissä toimiminen

· Oppilaitoksen turvallisuussuunnitelmat ja -ohjeet suhteessa SORA-alojen perustutkintojen perusteisiin

· Turvallisuuden sisältöjen suunnittelu ja kehittäminen omassa opetuksessa ja työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa

Aikataulu: 11.5.2021 klo 9-15 ja 18.5.2021 klo 9-15.

 

Turvallisuuden käsikirja (2 op)

Sisältö:

• Oppilaitosten turvallisuussuunnittelun velvollisuudet

• Oppilaitoksen turvallisuuskulttuuri ja turvallisuusjohtaminen

• Turvallisuuskansion sisältö

• Pelastussuunnitelma osana turvallisuuskansiota

• Turvallisuuskansion asiakirjojen laadinta, päivittäminen

• Turvallisuusasiakirjojen jalkauttaminen

Aikataulu:

ennakkoperehtyminen aiheeseen 19.4. – 4.5.2021

webinaarit 5 ja 12.5.2021 klo 13-16:00.

etätehtävän toteutus 1.8.2021 mennessä

Ilmoittautuminen koulutuksiin

Hankkeen sivu

 

Moninaisuusosaajat sosiaali- ja terveysalalla 5 op. Kevät 2021

Sisältö:

· Digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjaamisessa mm. visualisointi ja visuaalisten oppimisympäristöjen

rakentaminen, videomateriaalin tuottaminen ja syventävien lukuohjelmien hyödyntämiseen

· Kielitietoiset, opiskelijan taidot ja kielenkäyttötarpeet huomioivat opetusmenetelmät ja kielitietoisen opetusmateriaalin rakentaminen.

· Kulttuuristen lähtökohtien tunnistaminen ja vastavuoroinen kulttuuritietoisuus hoitoalan asiakas- ja työympäristöissä.

· Matematiikka ja lääkelaskut kielenä, matematiikan sanallisten visualisointi ja konkretisointi sekä opiskelijan oppimisen tukeminen

Aikataulu: Itsenäinen ennakkoaineistoon tutustuminen Yhteisen työskentelyn ja ohjauksen verkkopaja 3.5. kl0 14-16. Itsenäinen välityöskentely Yhteisen työskentelyn ja ohjauksen verkkopaja 12.5. klo 9-11 Itsenäinen välityöskentely Yhteisen jakamisen verkkopajat 24.5. klo 9-11 tai 12-14 (voit osallistua kumpaan haluat)

Ilmoittautuminen

Hankkeen sivu

 

Erkkaa kaikille – ERKKA. Oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistaminen

Uudistuva ammatillinen erityisopettajuus (3 op)

Keskeiset sisällöt: Erityisopettajan monenlaiset roolit, työhyvinvointi sekä konsultatiivisen työotteen mahdollisuudet ja sen kehittäminen. Erityisopettajan rooli inklusiivisen koulutuksen toteuttamisessa, työyhteisön yhteisöllisen ja osallistavan työotteen tukeminen.

Aikataulu:

ma 3.5. klo 15-16 pe 7.5. klo 14-16 ke 1.9. klo 14-16 to 30.9. klo 14-16

Hankkeen nettisivu ja ilmoittautuminen

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi