Turvallisuuskoulutuksille hyvää palautetta opiskelijoilta

Opiskelijoita TAMKin pääkampuksen kirjastossa
Opiskelijoita TAMKin pääkampuksen kirjastossa. Kuva: Jonne Renvall.

Oppilaitosturvallisuus on ajankohtainen asia, jota pyrimme edistämään eri hankkeiden ja täydennyskoulutusten kautta. Turvallisuus kuuluu kaikille -hanke järjestää turvallisuuskoulutuksia vielä tämän vuoden ajan. Tässä blogijutussa kerrotaan koulutukseen osallistuneiden palautteesta.

Turvallisuus kuuluu kaikille -hanke alkoi vuonna 2019 ja päättyy tämän vuoden lopussa. Hankkeen rahoittaja on Opetushallitus. Hankkeen koulutusosiota toteuttavat yhteistyössä ammatilliset opettajakorkeakoulut Haaga-Helia, HAMK, JAMK, Oamk ja TAMK, Tampereen Yliopisto, POLAMK sekä Pirkanmaan pelastuslaitos.

Kysyimme turvallisuuskoulutukseen osallistuneilta palautetta siitä, millaisia valmiuksia koulutus antoi sekä mitkä asiat olivat koulutusten parasta antia. Vastanneista osa oli suorittanut koko koulutuksen ja osa yksittäisiä koulutusosioita. Kaikki vastanneet antoivat koulutuksille erinomaisen tai hyvän arvosanan.

Millaisia valmiuksia koulutus antoi?

Koulutus päivitti tietoja ja toimintatapoja, joita pitää huomioida turvallisuuden näkökulmasta. Antoisia olivat etenkin esimerkit elävästä elämästä sekä keskustelut opettajien ja muiden osallistujien kanssa.

Tuttuihinkin turvallisuusasioihin, kuten yleiseen turvallisuusosaamiseen, löytyi uutta näkökulmaa. Tärkeitä työkaluja saatiin myös kiusaamisen ja syrjinnän ennaltaehkäisyyn. Opettajan oman opetuksen ja toiminnan suhde turvallisuusasioihin konkretisoitui koulutuksen myötä ja teemojen käsittelyyn löytyi uusia menetelmiä.

Osa hakeutui koulutukseen tilanteessa, jossa oli tekemässä oppilaitoksen turvallisuuskäsikirjaa tai oli turvallisuusvastaavana tai mukana turvallisuusasioista vastaavassa tiimissä. Yksinäiseen työskentelyyn löytyi tukea muilta kouluttautujilta. Osa tuli hakemaan tietoa ja taitoa työsuojeluvaltuutettuna toimimiseen ja oman oppilaitoksen turvallisuusasioiden kehittämiseen. Kaikki täydennyskouluttautujat eivät koulutushetkellä työskennelleet koulutusorganisaatiossa.

Moni kuvaili palautteessaan, että täydennyskoulutuksen myötä asioihin uskaltaa puuttua rohkeammin ja kyseenalaistaa vallitsevia käytänteitä. Toisaalta arjen käytännöissä kaikkiin turvallisuusasioihin ei pysty yksin vaikuttamaan kovinkaan paljoa, vaan siihen vaaditaan laajempaa yhteistyötä koulutusorganisaation sisällä. Kaikki oppimistehtävät tehtiin käytäntöön soveltaen, joten omaa työtä tukeva ote oli mahdollista säilyttää kaikissa tehtävissä.

Parasta koulutuksessa

Koulutuksen parhaaksi anniksi listattiin varsin yleisesti keskustelut ja verkossa tapahtuneet yhteiset opetushetket. Kiitosta saivat myös monipuolisuus ja kokemukset eri oppilaitoksen ammattilaisilta, joiden kautta sai monipuolista kuvaa myös olemassa olevista käytännön toimista ja haasteista. Kouluttajien kertomat esimerkit erilaisista eteen tulleista tilanteista ja heidän kokemuksistaan. Kiusaamisen, syrjinnän, häirinnän kurssin opetusmenetelmät olivat osallistavia ja omaa ajattelua herättäviä. Monipuolinen käsittely auttoi ymmärtämään kokonaisuuksia.

Koulutus antoikin kattavan ja monipuolisen kuvan, mitä kaikkea oppilaitoksen turvallisuudessa on huomioitava ja mitä kaikkia erilaisia riskitekijöitä olisi huomioitava.

Hankkeessa on yksi viiden opintopisteen laajuinen kaikille oppilaitoksille soveltuva yhteinen koulutusosio, joka sisältää perustietoja kokonaisturvallisuuden kehittämisestä. Lisäksi toteutetaan kuusi kahden opintopisteen laajuista koulutusosiota, joista osallistuja voi muodostaa itselleen sopivan kokonaisuuden. Koulutusosiot täydentävät toisiaan, mutta niitä voi suorittaa myös toisistaan riippumatta. Koko koulutuskokonaisuus on laajuudeltaan 17 opintopistettä.

Loppukevään ja syksyn koulutuksiin ehtii vielä ilmoittautua mukaan.

Lisätietoa hankkeesta ja koulutuksista

Teksti: Heli Antila

Kuva:

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi