Gradutus-työpaja 7.10.-18.11.

Opinnäytetyön tekeminen on monelle iso ja yksinäinen ponnistus. Lokakuussa alkava Gradutus-työpaja yhdistää vertaistukea, opiskelutaitovalmennusta, puhumista ja opinnäytetyön konkreettista kirjoittamista. Kandityön, diplomityön tai gradun tekijä, jonka tekeminen tuntuu jumittuneen toivottomasti voi saada tästä käynnistyspua ja toivoa opinnäytetyön tekemiseen.

Työpajaan osallistumisen edellytyksenä on keskeneräinen opinnäytetyö, jolla on aihe ja ohjaaja. Sitoutuminen kaikille tapaamiselle on sekä työn edistymisen että ryhmän kannalta tärkeää. Työpajaan otetaan maksimissaan 15 opiskelijaa. Tapaamiset koostuvat opinnäytetyön tekemiseen liittyvistä lyhyistä alkukeskusteluista sekä itsenäisestä opinnäytetyön tekemisestä. Ohjaajat ovat paikalla antamassa tukeaan aloittamisen, tauottamisen, jumikohtien selvittämisen sekä työprosessiin liittyvien tunteiden kysymyksissä.

Työpaja kokoontuu torstaisin klo 9.00-11.30, ajalla 7.10.-18.11. Keskustakampuksen Linna-rakennuksessa, noudattaen yliopiston terveysturvallisuusohjeita. Pandemiatilanteen vaatiessa tapaamiset voidaan toteuttaa Teams-videoyhteyden avulla. Tapaamisten välillä osallistujat voivat halutessaan hyödyntää TG-Gradutuspaikka -Teams-aluetta.

Työpajan ohjaajina toimivat opintopsykologi Simo Ahonen sekä asiantuntija Annika Palomäki.

Ilmoittautuminen päättynyt. Lisätietoja opintopsykologit.tau@tuni.fi