Opiskele Moodlessa opiskelutaitoja omaan tahtiin

Opintopsykologit tarjoavat lukuvuonna 2022-2023 seuraavat opiskelutaitoluentosarjaan kuuluvat teemat verkkototeutuksina: Tekstien oppiminen ja tenttiin valmistautuminen, Oppimisen strategiat ja opiskelutaidot sekä Learning Strategies and Study Skills.

Itseopiskelumateriaalit ovat opiskelijoiden käytettävissä koko lukuvuoden Moodlessa, eikä niihin tarvita kurssiavainta tai ilmoittautumista. Verkkomateriaalit on tarkoitettu kaikkien Tampereen yliopiston opiskelijoiden opiskelutaitojen kehittämisen tueksi.

Tekstien oppiminen ja tenttiin valmistautuminen -videoluennolla lähestytään oppimista muistin kautta ja tarkastellaan erityisesti tekstien oppimista. Luennolla käsitellään myös käytännön luku- ja muistiinpanotekniikkaa.

Oppimisen strategiat ja opiskelutaidot -verkkototeutuksessa tarkastellaan omia lähestymistapoja oppimiseen ja niiden merkitystä. Lisäksi tarkastellaan omia opiskelutaitoja ja pohditaan mahdollisuuksia niiden kehittämiseen.

Learning Strategies and Study Skills on vastaava englanninkielinen verkkototeutus.

Halutessasi voit kysyä lisätietoja opintopsykologien asiointiosoitteesta opintopsykologit.tau@tuni.fi.