Opiskele Moodlessa opiskelutaitoja omaan tahtiin kesäkuussa 2021

Vielä kesäkuussa on mahdollista osallistua opintopsykologien tarjoamiin kevään 2021 opiskelutaitoluentosarjaan kuuluviin verkkototeutuksiin Moodlessa. Avoinna kesällä ovat 'Tekstien oppiminen ja tenttiin valmistautuminen' sekä 'Oppimisen strategiat ja opiskelutaidot'.

Opiskelutaitoluento ”Tekstien oppiminen ja tenttiin valmistautuminen” on tarjolla verkkototeutuksena Moodlessa ja katsottavissa kesäkuun 2021 ajan. Ilmoittautumista ei tarvita. Luennolla lähestytään oppimista muistin kautta ja tarkastellaan erityisesti tekstien oppimista. Luennolla käsitellään myös käytännön luku- ja muistiinpanotekniikkaa.

Verkkototeutus ”Oppimisen strategiat ja opiskelutaidot” on samoin Moodlessa katsottavissa kesäkuun 2021 ajan.  Ilmoittautumista ei tarvita. Opiskelukokonaisuudessa tarkastellaan omia lähestymistapoja oppimiseen ja niiden merkitystä. Lisäksi tarkastellaan omia opiskelutaitoja ja pohditaan mahdollisuuksia niiden kehittämiseen.