ERITÖISSÄ – seminaari erityisestä tuesta työllistymispolulle ammatillisessa koulutuksessa

Seminaariyleisöä. Etualalla Katariina Hakala ja Tarja Juurakko-Koskinen TAOKista.
Seminaariyleisöä. Etualalla Katariina Hakala ja Tarja Juurakko-Koskinen TAOKista.

TAOKin toteuttama, lehtori Katariina Hakalan koordinoima OPH:n täydennyskoulutushanke ERITYÖ – Erityistä tukea työpaikoilla oppimiseen ja työllistymiseen ammatillisessa koulutuksessa huipentui ERITYÖ-seminaarissa TAMKin pääkampuksella joulukuisena tiistaipäivänä.

Flunssakausi karsi osan ennakkoilmoittautuneista, mutta koolle saatiin reilut 20 ammatillisen koulutuksen ja nuorten työelämäosallisuudesta kiinnostuneita ammattilaisia niin oppilaitoksista, sosiaali- ja vammaispalveluista kuin työllisyyspalveluistakin. Erityismaininnan ansaitsee Pirkanmaan osuuskauppa työnantajien näkökulman mukaan tuomisesta keskusteluihin.

Osa mukana olijoista oli osallistunut jo aiemmin ERITYÖ-koulutukseen sen toteuttajina ja osallistujina. Koulutuksessa on paneuduttu ammatilliseen koulutukseen opiskelijoiden työllistymisen tukemisen näkökulmasta.

Painopisteenä on ollut koulutuksen aikainen erityinen ja vaativa erityinen tuki ja tuen järjestämisen jatkumo vaikeasti työllistyvien, vammaisten, osa- ja täsmätyökykyisten henkilöiden kohdalla. Koulutuksen lähtökohdissa on korostettu sitä, että työllistymisen tukipalveluiden kokonaisuus ja moniammatillinen, monialainen ja sektorirajat ylittävä yhteistyö on tärkeää ammatillisen koulutuksen aikana, jotta opiskelijan lähiyhteisö ja koulutuksen jälkeinen hyvän elämän tulevaisuus työelämäosallisuuden ja arjen taloudellisen toimeentulon näkökulmista ovat läsnä koulutuksen aikana.

Joskus koulutuksen ammattilaisten näköala tuntuu kaventuvan ja päättyvän koulutusaikaan. Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskellaan ammattiin ja kehitetään ammatillista osaamista vahvassa yhteistyössä työelämän kanssa. Koulutusaika on opiskelijalle suhteellisen lyhyt ajanjakso, mutta erittäin intensiivinen tulevaisuuden rakentamisen aika nuoren ihmisen elämässä.

ERITYÖ-koulutuksen toteutukseen osallistuivat TAOKin yhteistyökumppaneina Kiipulan ammattiopisto sekä Vammaisten lasten ja nuorten säätiö Vamlas. Tampereen työllisyys- ja kasvupalvelut Tykas on ollut myös tärkeä työllisyyspalveluiden uudistamisen ja toimintakulttuurin muutoksen näkökulman keskusteluihin mukaan tuova organisaatio, josta Tampereen työllisyysjohtaja Regina Saari piti yhteistyöhön innostavan puheenvuoron koulutuksessa helmikuussa 2023.

Seminaarin aamupäivän orientoivan osuuden avasi TAOKin osaamispäällikkö Juha Lahtinen. Hän kertoi valaisevan tarinan opinto-ohjaajana kohtaamastaan opiskelijasta, jonka kohdalla koulutus ei ollut onnistunut saamaan esiin opiskelijan osaamista – tunnistamaan ja tunnustamaan vahvuuksia, taitoja ja kiinnostuksen kohteita. Peruskoulun yhdeksäsluokkalainen, joka ei osannut sanoa, mitä tarkoittaa englannin kielen iso I-kirjain, voi kuitenkin vuosien päästä tulla entistä opoaan vastaan ja osoittautua varsin menestyväksi kansalaiseksi.

Tampereen Työllisyys ja kasvupalveluiden monialaisen tuen palvelujen johtaja Tommi Eskonen alusti keskustelun Tampereen TYKASin näkökulmista työllistymispalveluiden ajankohtaisista muutoksista, kun palvelut siirtyvät vuoden 2025 alusta valtion TE-palveluista kuntien vastuulle.

Yhteistyölle hyvinvointikeskusten, Kelan ja työllisyyspalveluiden kanssa etsitään parhaillaan hyviä rakenteita ja toteutustapoja. Tässä yhteistyössä myös ammatillinen koulutus on avaintekijä ja erityisesti TYKASin OMA-valmentajat – eli työnhakijoiden osaamisen, motivaation ja aktiivisuuden valmentajat – toimivat tässä koulutus- ja työllisyyssektoreiden rajapinnassa yhteistyökumppaneina.

Keskustelussa nostettiin esiin työllistymisen tukihenkilön tärkeys henkilöille, joille työllistymisprosessi tuottaa vaikeuksia. Tällainen tuki olisi tärkeä saada jo opiskelijalle koulutuksen aikana. Tähän on jo viime vuosituhannelta lähtien kehitetty toimivaksi osoitettu malli, ’sijoita ja valmenna’ -malli (IPS – individual placement and support), jossa tukikäytäntöjä on kehitetty niin työnhakijalle, työnantajalle kuin työyhteisöllekin.

Tuetun työn työhönvalmentaja toimii tässä palvelujärjestelmän mahdollisuuksien yhteensovittelussa ja koordinaatiossa vaikuttavana sillanrakentajana. Tällaisen tukihenkilön tarpeellisuudesta ja pitkäjänteisen tuen välttämättömyydestä työllistymisprosessissa puhui myös Pirkanmaan osuuskaupan edustaja.

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlas on toiminut pitkäjänteisesti useiden kehittämishankkeiden kautta kehittäen työllistymisen tukikäytäntöjä vammaisille henkilöille.

ERITYÖ-koulutuskokonaisuuden suunnittelu käynnistyi Vamlasin pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Pauliina Lampisen kanssa yhteistyössä ja järjestön työllisyysasiantuntijat Pia Vaajakallio ja Minna Tarvainen olivat koulutusten toteutuksissa mukana. Pia ja Minna alustivat seminaarissamme kolmannen sektorin toimijoiden tärkeydestä työllistymisen tukipalveluiden kokonaisuudessa, jossa järjestöjen asiantuntemus omien kohderyhmiensä erityiskysymyksissä on korvaamatonta.

Vamlasissa on kehitetty erityisesti työllistymisen tukipalveluita, joissa työnantajan ja työyhteisön kanssa räätälöidään ”täsmätyökykyisille täsmätöitä”. Heidän kanssaan koulutuksen aikana ja seminaarin keskusteluissa on pohdittu monimuotoisen työelämän erilaisuutta, erityisyyttä hyväksyvän näkökulman painotuksia ja ammatillisen koulutuksen tehtävää työelämää uudistavana muutosvoimana.

Näiden orientaatiopuheenvuorojen jälkeen seminaariväki lounasti yhdessä TAMKin ravintolassa ja lounaan jälkeen käynnistettiin seminaarin työpajaosio. Tähän osioon oli valittu neljä teemaa ERITYÖ-koulutuksessa osallistujien kanssa esiinnostetuista näkökulmista.

Kiipulan ammattioppilaitoksen kehittämisjohtaja Petteri Ora luotsasi keskustelua yleisten ja erityisammattioppilaitosten keskinäisestä yhteistyöstä, jo aamupäivällä Vamlasin puheenvuoron pitäneet Pia ja Minna johdattelivat keskustelua yhteistyöstä työpaikoilla, TAOKin lehtori Tarja Juurakko-Koskinen koosti näkökulmia työpaikkojen löytymisestä harjoitteluun ja mahdolliseen työllistymiseen ja opiskelijan toimivaan ohjaukseen etsittiin käytäntöjä Omillaan-osuuskunnan Riku Seppälän ja Valtteri Rantasen sekä TAOKin lehtori Katariina Hakalan kanssa. Näistä keskusteluista kirjatut nostot löytyvät Flingasta osoitteesta: https://edu.flinga.fi/s/EYXJMHX

Näistä näkökulmista koulutuksen ja seminaarin keskusteluissa madallettiin ja ylitettiin sektorirajoja, avattiin uusia yhteistyön mahdollisuuksia laajaan moniammatilliseen ja monialaiseen yhteistyöhön. Toivottavasti tämä jatkuu moniin suuntiin tässäkin verkostossa!

Teksti: Katariina Hakala

Kuva: Heli Antila

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi