Kokemuksiani ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Opiskelija kirjastossa tietokoneen kanssa.

Oletko aina halunnut tietää, mitä miettii ammatillinen opettaja valmistumisensa kynnyksellä?

Tunnen kutsumusta opettajan työhön. Aloittaessani opettajaopintoja toivoin opintokokonaisuuden vahvistavan tuntemuksiani. Tavoitteeni oli myös saada varmuutta omaan opettajuuteeni sekä luoda pohja opettajan ammatillisen identiteetin kasvulle.  

Koin opintojen aikana monta iloista ja innostunutta hetkeä. Opin paljon opettajan ammattiin liittyvien konkreettisten työkalujen hallintaa, kuten oppimisympäristöt, erilaiset oppimismenetelmät sekä säännökset. Minusta kuitenkin tuntuu, että vankka itsevarmuus opettajana toimimiseen syntyy vasta kokemuksen karttuessa. 

Lähtökohta ihmiskäsityksessäni on tasa-arvo: jokainen on arvokas osaamistasostaan huolimatta. Jo opiskeluyhteisössä tulisi oppia arvostamaan kaikkia ihmisiä. Haluan omalla toiminnallani olla esimerkkinä ryhmän jäsenten keskinäisen arvostuksen muodostumisessa siten, että vahvemmin pärjäävät osaavat tulevassa työyhteisössään antaa tukea tarvitseville ja näin vahvistaa koko työyhteisöä. 

Uusien opetusmenetelmien opettelu voi olla opettajalle hieman vaivalloista, mutta uskon, että se on monen opiskelijan kohdalla hyvin hyödyllistä. Kun opettaja jaksaa miettiä omaa opetettavaa aihettaan useasta näkökulmasta, niin opiskelijat hyötyvät siitä. 

Opettajan roolina on toimia tiedonvälittäjänä, innostuksen synnyttäjänä, oppimisen tukijana ja ennen kaikkea ammattilaisena, joka tuo oppilaille mielekkäät tehtävät, jotka monipuolisesti ruokkivat ymmärrystä, innostusta, muistamista ja oivalluksia. 

Oppimistilanteissa tulisi vallita luottamus opettajan ja oppilaiden välillä sekä ryhmän oppilaiden kesken. Paras tapa oppia on avoin mieli ja uskallus oppia jokaisen omalla tasolla ja tavalla. On hyvä määritellä riittävä taso, mutta toisaalta tarjota myös mahdollisuus syvällisempään oppimiseen. 

Kokemuksia harjoittelusta  

Harjoittelu kiteytti ja konkretisoi lähes kaiken opintojen aikana opitun. Halusin päästä tutustumaan eri ikäisten ja eri tason oppilaitosten opetukseen ja erityisesti niissä annettavaan matemaattisten aineiden opetukseen. 

Nykyinen työni ei ole opetustyötä, joten toivoin harjoittelujakson avaavan minulle mahdollisuuden tutustua uuteen työkenttään mahdollisimman laajasti.   

Sain järjestettyä tutustumisen opetukseen sekä Tampereen ammattioppilaitoksessa (Tredu) että Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK).

TAKKissa seurasin TUVA-koulutuksen matematiikan opetusta sekä yhteisten aineiden opetusta ammattiin valmistavassa aikuiskoulutuksessa.

Tredussa pääsin seuraamaan ammattitutkinnon ja lukion kaksoistutkintoa suorittavien matematiikan opetusta sekä laborantiksi opiskelevien matematiikan ja kemian opetusta. Huomasin jo ensimmäisellä tunnilla, että opetuksen seuraaminen on erittäin hyödyllinen tapa oppia opetusta.  

Oma opetusryhmä oli TAMKin röntgenhoitajaopiskelijat. Sain myös omalla työpaikallani mahdollisuuden haastatella työharjoittelussa olevia röntgenhoitajaopiskelijoita ja kuulla heidän ajatuksiaan työharjoittelun tai työelämän ja opiskelun yhteydestä. 

Mitä opin? 

Matematiikan opetus perustuu esimerkkien kautta asian opiskeluun ja ennen kaikkea tehtävien tekemiseen, opittujen asioiden soveltamiseen. Erilaisista taustoista tulevien opiskelijoiden kanssa pitää huomioida erilaisia asioita.  

Jos opetusta antaa heikosti suomea puhuville opiskelijoille, pitäisi opetuksessa käytettävien eri sanojen määrä pitää alhaisena ja sanat valita hyvin. Jos puhuttu kieli menee liian monimutkaisesti, opiskelijat tipahtavat nopeasti kärryiltä, vaikka itse asian voisi oppiakin.  

Aikuisopiskelijoiden kanssa nousi mieleen kysymys, kuinka paljon apua tulisi opinnoissa tarjota, jos opiskelija ei sitä itse pyydä. Ennen kaikkea oli hienoa havainnoida opettajan suhdetta opiskelijoihin. Sitä vuorovaikutusta, joka todellakin on opettajuuden ydin. 

Mielestäni onnistuin suunnittelemaan tunneille erilaisia tapoja osallistaa opiskelijaa. Rohkenin myös kokeilla erilaisia digitaalisia osallistamisen tapoja. Aitojen työelämän esimerkkien esittäminen opiskelijoille ja opetettavan asian liittäminen oikeisiin töihin on opiskelijoille hyvin motivoivaa. 

Omana onnistumisenani pidän erityisesti sitä, että sain lyhyessä ajassa luotua opiskelijoihin sellaisen luottamussuhteen, että asioita uskallettiin kysyä ja kysymyksiin vastata.  

Osaan nyt myös paremmin etsiä erilaisia vaihtoehtoja asian esittämiseen ja oppimistuloksen saavuttamiseen. Osaan ajatella laajemmin, kuinka opiskelija voisi asian oppia sekä huomioida erilaiset oppijat. 

Harjoittelujakson aikana tuli myös konkreettisesti esiin oppilashuollon merkitys koulunkäynnin tukena kaikilla opetusasteilla. Olen opettajakoulutuksen aikana ollut joko opiskelijana tai opettajana kaikilla opetusasteilla ja olen eri näkökulmista saanut havaita oppilashuollon tarpeen.  

Kaiken oppimani perusteella ja portfolioni innoittamana, annan itselleni ohjeen mennä eteenpäin löytämälläni tiellä, mieli avoinna ja rohkeasti uusia asioita kokeillen. 

Teksti on lyhennetty ja referoitu Johannan portfoliosta. 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi