Erityisopettajat ja opinto-ohjaajat ovat mahdollistajia, tukijoita ja verkosto-osaajia

Käsi tietokoneen näppäimistöllä.
Kuva: Essi Kannelkoski

Opetussuunnitelma muuttuu. Mitä se käytännössä opiskelijalle tarkoittaa? Opetussuunnitelman uusista tuulista kertovan juttusarjan avaavat ammatillisen erityisopettajakoulutuksen ja opinto-ohjaajakoulutuksen vastuuhenkilöt Ari Jussila ja Minna Seppälä, jotka kertovat koulutusten kehittämisestä, tavoitteista ja yhteistyöstä.

Uudet ammatilliset opettajankoulutusryhmät aloittavat opiskelunsa uuden opetussuunnitelman mukaan. Mitä uusi OPS käytännössä tarkoittaa ja muuttuuko jotain suurestikin ammatillisten erityisopettajien ja opinto-ohjaajien koulutuksessa?

  • Tasaista kehitystä enemmän kuin radikaalia muutosta, kuvailevat TAOKin opokoulutuksesta vastaava Ari Jussila ja erkkaopekoulutuksesta vastaava Minna Seppälä.

Korona-ajan seurauksena yksi näkyvä muutos liittyy tapaamisiin. Opiskelijapalautteen pohjalta on huomioitu myös etäopetuksen hyvät puolet ja osa tapaamisista tullaan jatkossakin järjestämään verkkovälitteisesti. Opo- ja erkkaopekoulutusten hybridi tarkoittaa kuitenkin käytännössä sitä, että kaikki ovat vuorotellen joko lähi- tai etäopetuksessa. Verkkokoulutuksen hyvänä puolena nähtiin poikkeusaikana liki sataprosenttinen osallistuminen. Työssä käyvän opiskelijan oli helppo järjestää osallistumisensa lähipäivään, kun se ei vaatinut matkustamista.

Yhteistyötä koulutusten välillä

Ensimmäistä kertaa luvassa on myös erityisopettaja- ja opinto-ohjaajakoulutuksen yhteinen opintojakso, jossa toimijuutta tarkastellaan kestävän kehityksen näkökulmasta. Kokemus eri opiskelijaryhmien yhteistyöstä on osoittautunut hyväksi. Yhteys ja verkostoituminen opojen ja erityisopettajien välillä on luontevaa siitäkin syystä, että myös työkentällä he tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään.

  • Erilaisten ryhmien yhteistyö on verkostoitumista parhaimmillaan. Vahva verkosto-osaaminen ja verkostoissa toimiminen ovat erittäin tärkeitä taitoja niin opinto-ohjaajille kuin erityisopettajillekin. Opiskelijoiden paras mahdollinen tuki tarkoittaa usein tiivistä moniammatillista yhteistyötä, Jussila ja Seppälä pohtivat.

Ei ole sattumaa, että opojen ja erityisopettajien suunnitelmia on tehty yhdessä. Muihin opettajiin verrattuna molemmilla on hieman erilainen lähestymiskulma opiskelijaan. He ovat mahdollistajia, auttajia ja tukijoita, joiden tavoitteena on viedä opiskelijaa tämän opintopolulla eteenpäin. Yhteistyössä molemmat ammattilaiset auttavat oman substanssinsa kautta: erityisopettaja tunnistaa tuen tarpeet sekä tukee niissä opiskelijaa ja opinto-ohjaaja tuo mukaan vahvaa ohjausosaamista. Ja yhteisiäkin vahvuuksia varmasti löytyy paljon.

Tuttuun tapaan opiskelua toteutetaan tiimimallilla. Ydintiimin lisäksi yhteistyötä tehdään koko opiskelijaryhmän kesken ja sitten erkka- ja opo-opiskelijoiden kesken. Erilaiset ryhmät mukailevat työelämän autenttisia tilanteita. Taustalla on ajatus yhdessä oppimisesta. Erilaisissa ryhmissä toimiminen ja ryhmien sekoittaminen ovat osa verkosto-osaamisen vahvistamista. Toisaalta voidaan puhua opiskelijan tukiverkostosta, toisaalta verkostoyhteistyöstä.

Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja ovat tulevaisuudessa vielä entistä enemmän verkostoissa toimimisen asiantuntijoita. Työssään he tarvitsevat laajat yhteistyöverkostot sekä vahvan ymmärryksen siitä, miten niitä omassa työssä hyödynnetään. Kaikkeen ei tarvitse pystyä itse, mutta on tiedettävä mistä suunnasta apua on löydettävissä, jotta opiskelijan luukuttamiselta vältyttäisiin.

Moduuleja ja valinnanmahdollisuuksia

Opinto-ohjaajien osalta Ari Jussila kuvaa uutta opetussuunnitelmaa rakenteellisesti tiukemmaksi. Uuden moduulirakenteen myötä opintojaksojen aikataulut rajautuvat selkeämmin ja tulee lisää ennalta sovittuja tapoja osaamisen hankkimiseen ja -osoittamiseen. Ohjaus kehittyy ja koulutukseen tulee sitä mukaa uusia näkökulmia. Ydin pysyy ennallaan, hän kuvailee.

TAOKin ammatilliseen opinto-ohjaajan ja erityisopettajankoulutukseen osallistuu paljon eri taustaisia opettajia. Moni on todennut, että yhä useampi opettaja tarvitsee nykyisin erityisen tuen osaamista. Siksipä erityisen tuen sekä oppimisen tuen ja hyvinvoinnin kokonaisuudet ovat tarjolla myös opettajan pedagogisia opintoja suorittaville.

  • Moduulit tuovat myös jatkuvuutta. Niistä osa voidaan tulevaisuudessa tarjota yhä enemmän myös avoimen amk:n kautta, jolloin opintoja voi suorittaa vaikka jo ennen koulutukseen hakeutumista, vinkkaa Minna Seppälä.

Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen puolella suurin muutos on Erityispedagoginen osaaminen 25 op -opintokokonaisuuden tulo osaksi opintoja. Opintokokonaisuus on suunniteltu ja toteutetaan yhdessä Tampereen yliopiston kanssa ja siihen kuuluu niin itsenäisesti verkossa kuin pienryhmässä suoritettavia opintoja. Opintokokonaisuudessa on mukana koko koulutuksen kenttä varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Monipuolinen sisältö mahdollistaa erityispedagogiikan opiskelun jatkamisen yliopistossa. Opintojen päätavoitteena on toki edelleen tuoda pedagogista osaamista ammatillisen erityisopettajan työhön niin ammatillisella toisella asteella kuin ammattikorkeakoulussakin.

Teksti: Heli Antila

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi