PYRY-hankkeessa aktiivinen kevät!

Etäopiskelua.
Kuva: Saara Lehtonen.

Pystyväksi ryhmässä PYRY -hanke edistää osatyökykyisten ja ammatillista oppilaitoksista valmistuvien erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden työllistymistä. Hankkeessa kokeillaan ja kehitetään vertaisoppimiseen, vertaisryhmäohjaukseen ja vertaismentorointiin perustuvaa toimintatapaa heterogeenisissa ryhmissä.

Aika menee nopeasti, kun on mukavaa, sanotaan. Allekirjoitan tämän. Aloitin TAMKin koordinoimassa PYRY-hankkeessa projektiasiantuntijana tammikuussa, ja monenmoista on sen jälkeen ehtinyt tapahtua.

Hankkeemme ytimessä on uudenlaisen vertaisohjaajakoulutuksen ja sen ympärille rakennetun vertaisryhmätoiminnan testaaminen ja pilotointi. Tavoitteena on osallistujien minäpystyvyyden vahvistaminen ja omien vahvuuksien tunnistaminen sekä työelämävalmiuksien paraneminen sitä kautta. Tähän liittyy myös hankkeemme vahva linkki työnantaja-yritysyhteistyöhön, mikä on ennen muuta allekirjoittaneen tehtäväkenttää PYRY-hankkeessa.

Edellä mainittua koulutusprosessia toteutamme esimerkiksi teemoitetuissa koulutuspäivissä eli niin sanotuissa PYRY-pajoissa, joita olemme kevään aikana järjestäneet kolme kappaletta. Tammikuussa kuulimme muun muassa Pirkanmaan TE-toimiston sekä Spring House Oy:n edustajien mielenkiintoiset puheenvuorot liittyen täsmätyökykyisten työllistymismahdollsuuksiin.

Maaliskuussa teemana olivat puolestaan ansaintamahdollisuudet; esimerkiksi yrittäjyyden eri muodot sekä NY-yrittäjyys, josta omiin kokemuksiinsa pohjautuen kertoivat hankkeemme osatoteuttajan, SASKY koulutuskuntayhtymän, opiskelijat. Lisäksi osallistujat pohtivat kolmessa työryhmässä muun muassa omia yrittäjyysunelmiaan sekä erilaisia vaihtoehtoja palkkatöille.

Kevätkauden loppuhuipennus oli 23.4. pidetyt videofestivaalit sekä työnantajatreffit. Tapahtuman aikana kuulluissa työnantajapuheenvuoroissa kiteytyi mielestäni työnantajayhteistyön perimmäinen olemus meidän hankkeemme näkökulmasta: kaikille löytyy töitä, kun vain räätälöintiä halutaan oikealla tavalla tehdä.

Yritysten edustajat kiittelivät hanketoimijoidemme itsestään laatimia esittelyvideoita ja taisipa jokunen opiskelija herättää mielenkiintoa myös potentiaalisena työntekijänä paikalla olleille yrityksille. Tämä huhtikuun tapahtuma oli samalla myös ensimmäisen ”pajakierroksen” päätös.

Laitamme kaikenlaisen osatoteuttajaorganisaatioilta saamamme palautteen visusti talteen ja otamme sen huomioon, kun ryhdymme jo melko pian suunnittelemaan syksyllä alkavaa 2. kierrosta.

Tätä kirjoittaessa vaikuttaa siltä, että koronarajoitukset olisivat jo pikkuhiljaa hellittämässä. Tarkoittaako se tulevana syksynä ns. hybriditoteutuksia vai olisivatko peräti kasvokkain tapaamiset mahdollisia – se jää nähtäväksi.

Teksti: Marko Jääskeläinen

Pyry-hankkeen logo

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *