Inkluusio, osallisuus ja saavutettavuus - vielä hetki aamukahvitunnelmissa

tietokoneet ja kädet. Aihekuva.

Katariina Hakala ja Outi Rantanen TAOKista sekä Iiris Happo OAMKista olivat maaliskuussa keskustelemassa inkluusiosta, osallisuudesta ja saavutettavuudesta OAJ:n ja OKKA-säätiön Elinvoimaista ja kestävää työelämää ammattikasvatuksella -webinaarisarjan viimeisessä jaksossa.

Pohdintaan lähdettiin käsitteiden kautta. Inkluusio on jatkuvaa liikettä ja rajankäyntiä ekskluusion, segregaation ja integraation käytännöissä. Kaikkia näitä ryhmittelyjä tarvitaan jossain kohdissa välttämättä myös opetuksessa pedagogisin perustein – se, miten nämä ryhmittelyt tehdään niin, että ei syrjitä, syrjäytetä, toiseuteta ja urauteta johonkin kapeaan ja epäoikeudenmukaiseen ”normaalin” määritykseen sovittaen, on ihmisoikeuskysymys.

Onko syrjäyttäminen tahallista vai aiheutetaanko toiseutta tahattomasti? Entä miten saavuttaa vuorovaikutuksen avulla inkluusio ja mahdollistaa tarve olla osallisena? Vertaistuen merkitystä, tai tuen merkitystä ylipäätään ei voi väheksyä. Puutteiden diagnosoinnin sijaan olisikin keskityttävä miettimään, miten järjestää oikea-aikaista tukea.

Osallistavalle rakentui keskustelun myötä uusi kutsuva nimeke: mukaan kutsuva. Osallisuus ei voi toteutua ilman toimijuuden kokemusta, mutta toimijuuden esteenä saattaa olla ajatus toiseudesta ja toiseuden torjunnasta. Toimijuuteen puolestaan tarvitaan minäpystyvyyden tunnetta.

Saavutettavuutta kannattaa lähestyä opettelemalla ajattelemaan asioita myös muiden näkökulmasta. Puhuttiin mahdollisuuksien tasa-arvosta, opiskelijoiden tarpeiden kuuntelemisesta herkällä korvalla – siitä, että diagnosoitujen haasteiden takaa osattaisiin nähdä myös ihminen.

Tässä vain muutamia webinaarin herättämiä ajatuksia. Kannattaa käydä katsomassa koko webinaaritallenne – tai vaikka kaikki muutkin sarjan webinaarit.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja OKKA-säätiö toteuttivat yhdessä ammattikorkeakoulujen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen (HAMK, Haaga-Helia, Oulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (Amok) ja TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu TAOK) muodostaman verkoston kanssa webinaarisarjan syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana. Sarjassa pureudutaan elinvoimaisen ja kestävän työelämän kehittämistarpeisiin sekä siihen, miten koulutuksella vastataan näihin odotuksiin.

 

Elinvoimaista ja kestävää työelämää ammattikasvatuksella -sarjan webinaaritallenteet löydät osoitteessa akakk.fi/aokk-vaikuttaa.

 

Webinaarisarjan osat ovat:

1. Ammatillisen koulutuksen osaamisen tulevaisuus

2. Pedagoginen johtaminen uudessa maailmanjärjestyksessä

3. Kestävä kehitys: Sivistys ja osaaminen ekologisen jälleenrakennuksen maailmassa

4. Pedagoginen hyvinvointi

5. Miten käy kädentaitojen digiajassa? Osaamisperusteisuus 2040

6. Inkluusio, osallisuus, saavutettavuus

 

Teksti: Heli Antila

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi