TAOKin uusi lehtori Taina Eweiss: Pedagoginen yhteiskehittäminen ja dialogisuus tärkeää muutostilanteissa

Taina Eweiss

Taina Eweiss aloitti uutena lehtorina TAOKissa.

  • Näen oppijan aktiivisena tiedon käsittelijänä ja sosiaalisena toimijana. Oppija rakentaa omaa tietomaailmaansa kokemansa, lukemansa sekä havainnoimansa pohjalta jo olemassa olevan kokemuspohjansa perustuksille. Haluan edistää oppimistilanteita, joissa mahdollistetaan tekemällä oppiminen, dialogi, tiedon ja kokemusten jakaminen sekä erilaisten näkökulmien esittäminen. Yhteinen ajattelu ja tekeminen vahvistavat ja nopeuttavat parhaimmillaan yksilön oppimista, näin kiteyttää TAOKin uusi lehtori Taina Eweiss ajatuksiaan oppijan roolista.

Taina aloitti ammatillisena opettajankouluttajana tänä keväänä. Hän on tullut monille tutuksi AhlmanEdun apulaisrehtorina ja rehtorina. Ammatillisen oppilaitoksen työtehtävissä ehti vierähtää 17 vuotta, joista 15 viimeistä Ahlmanilla. Esihenkilötehtäviin hän ajautui jo opettajan uransa alkuvaiheessa. Se tuntui omalta.

Siirtymisen ammatilliseksi opettajankouluttajaksi hän näkee luonnollisena jatkumona urapolullaan. Uudessa työssään hän pystyy hyödyntämään aiempaa osaamistaan. Oppilaitoksen johtamisessa ja opetustyötehtävissä on paljon samankaltaisuuksia. Palo oppimiseen ja pedagogiseen kehittämiseen innosti tekemään työhakemuksen.

  • Ammatillisessa koulutuksessa on ollut paljon muutoksia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Useat muutokset ja uudistukset ovat haastaneet ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön lisäksi myös oppilaitosjohtoa uudenlaisen oppimisen tielle. Rehtorin roolissa tehtävänäni oli muun muassa miettiä, mitä eri muutokset tarkoittavat oppilaitoksen johtamisen, rakenteiden ja toimintakulttuurin muuttumisen näkökulmasta, hän kuvailee.

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön sekä tutkinnon perusteiden uudistukset ovat edistäneet vaihe vaiheelta ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuutta, työelämälähtöisyyttä ja opiskelijan yksilöllisten opintopolkujen mahdollistamista. Uudistukset ja alati muuttuva, kompleksisen toimintaympäristö, ovat muuttaneet radikaalisti myös ammatillisen opettajan osaamisvaatimuksia.

Tässä muutoksessa voidaan puhua opettamisen ja oppimisen paradigman muutoksesta, jossa keskiöön on noussut oppiminen ja oppija, ei opettaminen. Opiskelijoiden substanssitaitojen kehittämisen rinnalle on nousemassa myös entistä tärkeämpään rooliin työelämän edellyttämien työstä työhön siirrettävien metataitojen kehittäminen; itsensä johtaminen, oppimaan oppiminen, luovuus sekä dialogi-, ongelmanratkaisu-, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot.  Näitä taitoja voidaan oppia opettajien, vertaisoppijoiden ja työpaikkaohjaajien kanssa parhaimmillaan läpileikkaavasti koko tutkinnon.

AhlmanEdussa edistettiin opettajuuden muutosta perinteisestä opettajuudesta kohti opiskelijoiden oppimisen ohjaamista ja valmentamista vaiheittain muun muassa erilaisten koulutusten ja kehittämishankkeiden avulla. Keskeistä tässä muutoksessa olivat Tainan mukaan oppilaitosmaailmaan kuuluvien perinteisten rakenteiden ja toimintakulttuurin uudistaminen sekä pedagoginen yhteiskehittäminen ja dialogisuus. Uudistuksia tehtiin muun muassa seuraaviin osa-alueisiin:

  • opettajatiimin yhteisten pelisääntöjen, päämäärän ja tavoitteiden asettaminen opettajuuden muutoksen tueksi
  • tarvelähtöiset opettajatiimin kohtaamiset ja pedagogiset keskustelut => yhteinen ajattelu, toisilta oppiminen, pedagogisten kokeilujen tukeminen ja niiden jakaminen
  • yksin suunnittelusta yhteissuunnitteluun ja tiimityöskentelyyn
  • sirpaleisesta resursoinnista kokonaistunteihin
  • oppiainejakoisista lukujärjestyksistä alakohtaisiin viikko-ohjelmiin, joiden suunnittelusta vastasivat alakohtaiset opettajatiimit

 

Lukemista ja liikuntaa harrastava kahden täysi-ikäisen lapsen äiti, Taina Eweiss, toivoo tuovansa mukanaan TAOKiin paitsi omat verkostonsa, myös lisää kentän ääntä ammatillisesta koulutuksesta. Myös kansainväliset hankkeet ja täydennyskoulutukset kiinnostavat.

  • Opettajana haluan toimia oppimisen innostajana ja mahdollistajana. Luotan oppijalähtöiseen ja yhteisölliseen pedagogiikkaan. Opiskelijoiden oppimisprosessin hahmottamisessa keskeistä on mielestäni luoda sellaiset oppimisen puitteet, jossa vahvistetaan opiskelijoiden substanssitaitojen rinnalla tärkeitä työelämässä tarvittavia metataitoja. Kokemukseni mukaan nämä tärkeät työstä työhön siirrettävät työelämätaidot, kehittyvät sosiokonstruktivistisen oppimisen tapoja hyödyntäen.

 

Teksti: Heli Antila

Kuva: Taina Eweissin arkisto

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi