Monimuoto-opiskelussa opiskelijalla on niin valtaa kuin vastuutakin

Opiskeluryhmä.
Kuva: Sanna Ruhalahti.

Ammatilliset opettajaopinnot suoritetaan monimuoto-opiskeluna. Mutta mitä monimuoto-opiskelu käytännössä tarkoittaa?

  • Siis oikeasti, voinko tosiaan tehdä ammatilliset opettajaopinnot työn ohessa, kysyi hämmästynyt hakijakandidaatti soittaessaan opintoneuvontaan.

Myönteinen vastaus sinetöi opiskelupäätöksen ja onnellinen hakijakandidaatti alkoi suunnitella tammikuussa käynnistyvää hakua. Työn ohessa opiskelu oli hänelle käytännössä ainoa mahdollinen vaihtoehto aloittaa opinnot.

Monimuoto-opiskelussa yhdistetään erilaisia opiskelumuotoja. Käytännössä se tarkoittaa usein sitä, että osa opinnoista järjestetään lähiopetuksena ja osa verkkovälitteisenä opiskeluna. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että opinnot voisi halutessaan tehdä vain verkossa – tai osallistua pelkästään lähiopetukseen. Molempiin opiskelumuotoihin on sitouduttava.

Monimuoto-opiskelu ei tarkoita verkossakaan sitä, että opiskelu olisi täysin ajasta vapaata. Opintojaksoilla on tiettyyn aikaan sovittuja toiminnallisia verkkosessioita. Opiskelija saa ne ajoissa tietoonsa ja niihin tulee vuorotyöläistenkin varautua. Esimerkiksi lukuvuonna 2022–2023 verkkosessiot järjestetään keskiviikkoisin klo 16–20, torstaisin klo 16–20 tai lauantaisin klo 9–12. Näiden lisäksi tuutoritapaamiset sovitaan erikseen ryhmän kanssa.

Monimuoto-opiskelun suunnittelussa tarvitaan paljon opiskelijan ja opettajan välistä yhteistyötä, ja siinä kummankin osapuolen panostuksella on merkitystä. Ihannetilanteessa koulutuksen järjestäjä ilmoittaa kaikki kontaktipäivät ja -ajat koko koulutuksen ajalta jo koulutuksen alkaessa. Opettajaopiskelija tekee parhaansa vapauttaakseen kalenterinsa em. ajoiksi ja on sen lisäksikin innokas panostamaan opiskeluun.

Monimuoto-opiskelu sisältää myös vapauksia valita. Osaamisperustaisuus mahdollistaa opiskelun ja oman työn integroinnin. Opiskelua pyritäänkin integroimaan opettajaopiskelijan omaan työhön mahdollisimman jouhevasti. Työelämäläheinen työskentelyote on tavoitteena niin, että irrallisia oppimistehtäviä on mahdollisimman vähän. Tämä tukee oppimista, mutta ei tietenkään aina kaikissa tapauksissa onnistu.

Monimuoto-opintoihin voi sisältyä esimerkiksi opettajan luentoja verkossa tai luokassa, verkkokeskusteluja ja ryhmätöitä verkossa, opintoryhmätyöskentelyä, tutustumiskäyntejä sekä itsenäistä opiskelua.

Haluatko ammatilliseksi opettajaksi, erityisopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Opinnot on suunniteltu siten, että voit suorittaa ne joustavasti työn ohessa 1-2 vuodessa. Tarjonnassa on ammatillista opettajankoulutusta myös englanniksi. Koulutukset järjestää Tampereen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu.

Seuraava haku koulutuksiimme on 4. – 20.1.2022. Hakulomakkeet suljetaan 20.1.2022 klo 15.00.

Lisätietoa ammatillisista opettajankoulutuksista

Opehaku Opintopolussa

Tekstin lähteet:

Opintopolku, Seppo Janhonen, Leena Katto, Heidi Lehtonen ja Sanna Ruhalahti

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi