Tutkimuksen ja opetuksen integraatio ammatillisten opettajakorkeakoulujen kehityskohteena

Silta, taustalla värikäs taivas.

Ammatilliset opettajakorkeakoulut tekevät tiivistä tutkimus- ja hankeyhteistyötä. Uusin yhteistyön avaus on viime marraskuussa käynnistynyt TKI ja oppimisen integraation kehittäminen -hanke, joka jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Kehittämishankkeessa ammatilliset opettajakorkeakoulut etsivät ratkaisuja TKI-toiminnan ja korkeakoulujen opetuksen entistä tehokkaampaan integrointiin.

Uusilla laadukkailla ja tehokkailla ratkaisuilla pyritään entistä parempaan työelämäläheiseen oppimiseen sekä oppimisen ekosysteemien rakentumiseen. Ammattikorkeakouluilla on tiivis yhteys työelämään, joten tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja opetuksen ja oppimisen integraatio (TKIO) kuuluu luontaisesti ammattikorkeakoulujen tavoitteisiin. 

Käytännön haasteina saattavat olla eri toimijoiden erilaiset tulokulmat. Esimerkiksi opettajan ja työelämätoimijoiden tavoitteet yhteistyölle voivat erota, opiskelijasta ja TKI-henkilöstöstä puhumattakaan. 

– Tutkimus käynnistyi sillä, että tarkasteltiin ammattikorkeakoulujen Internet-sivuilta, miten TKIO-toiminta siellä näkyy. Tuloksista kerrotaan kevään aikana. Kaikkien viiden amk:n (Haaga Helia, HAMK, JAMK, TAMK, OAMK) henkilöstölle on tehty kysely TKIO-integraatiosta. Kysely sulkeuduttua 23.2.2024 alkaa analyysi, josta on tulossa artikkeli kansainväliseen julkaisuun, kertoo Annukka Tapani. 

Hän korostaa, että TAMK on mukana oppimassa ja hankkimassa tietoa omasta TKIO-tilastaan. Samalla tutkimushanke antaa tietoa valtakunnallisesta tilanteesta ja auttaa suhteuttamaan tuloksia siihen. Laadullinen analyysi mahdollistaa myös henkilöstön näkemysten ja kokemusten tarkastelun tilastojen takana. Tapani näkee ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteistyön tärkeänä. Toisilta oppiminen sekä innostavassa porukassa toimiminen ovat keskeisiä asioita kehittämishankkeessa. 

Hanke käynnistyi ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusverkoston aloitteesta. Koordinoinnista vastaa Haaga-Helia. TAOKista hanketyöskentelyssä on mukana Annukka Tapani sekä tutkimusverkoston jäseninä Sanna Ruhalahti ja Jiri Vilppola. 

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusverkoston tavoitteena on edistää monitieteistä, korkealaatuista ja ajankohtaista soveltavaa tutkimusta työelämäläheisen oppimisen ja koulutuksen kehittämiseksi. Tavoitteena on, että ammatilliset opettajakorkeakoulut ovat tulevaisuudessa haluttuja, aktiivisia ja arvostettuja tutkimus- ja kehittämiskumppaneita niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. 

 

Ammatillisten opettajakorkeakoulujen tutkimusverkosto | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi) 

Ammatilliset opettajakorkeakoulut etsivät ratkaisuja TKI-toiminnan ja opetuksen tehokkaampaan integroimiseen | Jamk 

 

Teksti: Heli Antila.

Kuva: Pixabay.

#aokkittutkii 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *