Kehity ja verkostoidu täydennyskoulutusten avulla

Playmobil-hahmot pöydän ympärillä

Syksyyn on tarjolla monenlaisia täydennyskoulutuksia.

Meillä ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on haussa useita täydennyskoulutuksia niin opettajille kuin muillekin oppilaitosten työntekijöille. Täydennyskoulutuksemme ovat Opetushallituksen rahoittamia, jolloin ne ovat osallistujalleen maksuttomia. Kouluttajina toimivat pedagogiikan ammattilaiset Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Opiskeltavien sisältöjen lisäksi koulutukset tarjoavat myös loistavan verkostoitumismahdollisuuden kollegoihin. Pedagoginen keskustelu käynnistyy koulutusten ja oppimistehtävien lomassa kuin itsestään.

 

Ryhmä haltuun!

Koulutus on tarkoitettu opettajille, opinto-ohjaajille ja kuraattoreille. Kohderyhmänä ovat myös koulupsykologit, psykiatriset sairaanhoitajat peruskoulussa ja toisella astella. Koulutuksen aikana osallistujat oppivat oman kokemuksensa kautta ryhmän ohjaamisen toiminnallisia ja dialogisia menetelmiä ja kehittävät omia toiminta- ja ohjaustapojaan.

Keskeiset sisällöt ovat:

  • Osaamisen työkalupakki ryhmän toiminnan ohjaamiseksi ja dialogisen vuorovaikutuksen kehittämiseksi.
  • Ryhmän hyödyntäminen pedagogisena voimavarana eli oppimisen, opetuksen ja me-hengen tukena.
  • Osallistava oppiminen ja oppivan yhteisön luominen.

Lähiopetus (4 kertaa) järjestetään TAMKissa 22.8. klo 9-15.30 lähtien. Ohjelmaan kuuluu myös yksi verkkotapaaminen.

Aikataulu:

Maanantai 22.8. klo 9.00-15.30 lähiopetus

Torstai 23.9. lähiopetus

Maanantai 10.10. lähiopetus

Perjantai 18.11. verkko

Maanantai 12.12. lähiopetus

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://bit.ly/3yagk8X

 

 

KIMMO – kielitietoisuus ja monikielisyys osaksi opetuksen arkea

Koulutuksen tavoitteena on

vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden kanssa toimivien opettajien ja ohjaushenkilöstön valmiuksia tunnistaa ja huomioida kielellistä moninaisuutta opetus- ja ohjaustyössään.

antaa opetus- ja ohjaushenkilöstölle keinoja kielitietoisen pedagogiikan ja monikielisyyden hyödyntämiseen työssään.

Koulutusosiot ja aikataulu

Kielitietoiset käytänteet koulutuksessa 2 op, 19.9. – 16.10.2022

Monikielisyyden mahdollisuudet 2 op, 17.10. – 13.11.2022

Kielenoppimisen mahdollisuudet eri ympäristöissä ja kielellinen saavutettavuus 2 op, 14.11. – 11.12.2022

Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/33246/lomake.html

 

 

Erityisellä tuella kohti työelämää

Sisältö:

– työllistymissuunnitelma osana HOKSia

– uraohjaus työllistymisen tukemisessa

– työllistymisen tuet ja keinot

– yhteistyö työelämän kanssa erityisen tuen toteuttamisessa

– erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työnhakutaitojen tukeminen

– erityinen tuki ja siirtyminen jatko-opintoihin.

Kohderyhmä:

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Aikataulu:

25.8.2022 klo 15.00-17.00, 8.9.2022 klo 15.00-17.00, 22.9.2022 klo 15.00-17.00

Toteutus Zoomissa

Kustannukset: Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.

Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/32981/lomake.html

 

Erityisopettajan työ – tuki kohti tulevaisuutta

Sisältö:

– erityisopettaja tukea tarvitsevan opiskelijan toimijuuden tukijana

– koulutuksen muutokset ja niiden vaikutus erityisopettajan työhön ja osaamis- ja ammatti-identiteettiin

– adaptiivinen asiantuntijuus

– suunnitelmallinen pedagoginen tuki arjessa

– erityisopettajan asiantuntijuuden ja konsultatiivisuuden kirkastaminen

– erityisopettaja etäopetuksessa ja -ohjauksessa

Kohderyhmä:

Ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstö, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat

Aikataulu:

27.10.20022 klo 15-17

10.11.2022 klo 15-17

22.11.2022 klo 15-17

 

Ilmoittautuminen: https://lomake.tamk.fi/lomakkeet/33181/lomake.html

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja osallistujille opetuskustannuksiltaan maksutonta.

 

Uusia koulutuksia alkaa pitkin vuotta, joten kannattaa seurata koulutuskalenteriamme ja TAOKin sosiaalisen median kanavia.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *