Artikkelit vuodelta 2019

Tieteen kentiltä käytännön työhön: ASTe-hanke mukana lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntijapäivässä 10.12.19

MLL Satakunnan piiri järjesti yhdessä LAPE-muutosohjelman ja Tampereen yliopiston ASTe-hankkeen kanssa ammattilaisille ja päättäjille suunnatun lapsiperheiden asiantuntijapäivän 10.12.19 Porin perusturvan auditoriossa. ASTe-hanke toi Porin yliopistokeskuksella toimivien yliopistojen henkilökunnan ja opiskelijoiden asiantuntijuutta osaksi päivän sisältöä.

Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia lasten, nuorten ja perheiden varhaiseen tukeen

Tämän artikkeli sisältää Lapsiperheiden varhaisen tuen asiantuntijapäivää (10.12.19) varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita lasten, nuorten ja perheiden varhaiseen tukeen liittyviä pro gradu -tutkielmia.

Vieraskynä: Tieto yksin ei muuta toimintaa

Terveyttä ja hyvinvointia tuetaan verkon välityksellä enemmän kuin koskaan. Monella meistä on halu parantaa tapojansa syödä, liikkua ja levätä. Eri vaihtoehtojen runsaus saattaa jopa hämmentää. On kyseessä mikä tahansa verkkovalmennus, niin pelkkä tiedon vieminen digitaaliseen muotoon ei ole ratkaisu. Vai tunnetko henkilön, joka on saatuaan tiedon jonkun asian terveellisyydestä - tai epäterveellisyydestä - muuttanut siltä istumalta pysyvästi elintapansa?

Viestejä tieteen kentiltä: Porin yliopistokeskukselta valmistuneiden opinnäytetöiden näkökulmia eettisyyteen, vastuullisuuteen ja kumppanuuteen sotehy-palveluissa

Tämän artikkeli sisältää Soteuttamo Satakunta: Eettisyys, vastuullisuus ja kumppanuus sotehy-palveluissa -tilaisuutta varten toteutetun "Viestejä tieteen kentiltä" -tiivistelmäkirjan. Siihen on koottu Porin yliopistokeskuksessa toimivissa tutkinto-ohjelmissa valmistuneita, Soteuttamon pääteemoihin liittyviä liittyviä pro gradu- ja diplomitöitä.

UCPori Klubin teemabrunssi ”Yhteisellä pohjalla. Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden ja sote-alan yhteistyö.” 13.11.19

UCPori Klubi on Porin yliopistokeskuksen sidosryhmille suunnattu verkosto, jonka kautta tuodaan alueen työ- ja elinkeinoelämän edustajille ajankohtaista tietoa tutkimuksesta ja kehittämishankkeista. ASTe-hanke alusti UCPori Klubin teemabrunssilla 13.11. otsikolla ”Yhteisellä pohjalla. Porin yliopistokeskuksen opiskelijoiden ja sote-alan yhteistyö”.

Henkilöbrändi ja asiantuntijaprofiili korkeakoulutetun työuran valttikortteina: haastattelussa UCPorin alumni Jani Wahlman

Jani Wahlman on Porin yliopistokeskuksen kaksinkertainen alumni, työhyvinvointialan yritys Motiviren hallintopäällikkö sekä henkilöbrändäyksen, digitaalisen markkinoinnin ja sosiaalisen median asiantuntija ja aiheen sivutoiminen kouluttaja, konsultti ja sparraaja. Loppuvuoden aikana Jani perehdyttää korkeakouluopiskelijoita ja akateemisesti koulutettuja teemoihin Asiantuntijuus näkyväksi –koulutussarjassa Porin yliopistokeskuksella. Koulutuksessa keskitytään henkilökohtaisen asiantuntijaprofiilin rakentamiseen ja siitä viestimiseen digitaalisilla työvälineillä. Mutta mistä korkeakoulutetun henkilöbrändi rakentuu ja mihin sitä oikeastaan tarvitaan?