Hyvinvointikirje - Graduttajan muistilista

Vaikka kevään kurssit alkavat olla paketissa, jatkuu monen opiskelijan urakka opinnäytetyön parissa. Oletpa sitten vasta aloittamassa projektiin tutustumista tai tekemässä viimeisiä silauksia, seuraavista tämän kevään Gradutus-työpajassa todetuista asioista voi olla sinulle hyötyä. Opintopsykologit järjestivät tänä keväänä Gradutus-työpajan tukemaan opinnäytetyön kirjoitusvaihetta niille, joille kirjoittaminen ja aikaansaaminen oli osoittautunut haasteeksi.

Hanki graduopas

Vaikka olisitkin käynyt tarvittavat akateemisen kirjoittamisen ja tutkimusmenetelmien kurssit ja osallistuisit seminaariin, graduopas voi olla merkittävä lisätuki aiheen kehittelyssä ja projektiin suhtautumisessa. Suositeltavia oppaita ovat mm. Juha T. Hakalan Tulevan maisterin graduopas sekä Kimmo Svinhufvudin Gradutakuu. Kun Hakala istuu olkapäälläsi kuiskuttelemassa rohkaisun sanoja omalaatuisella huumorillaan ja käytännön vinkeillä höystettynä, homma etenee.

Säännöllisyys

Gradutus-työpajan palautteessa toistui kerta toisensa jälkeen tämä teema: viikoittaiset yhteisesti sovitut kirjoittamisajat olivat tärkein yksittäinen asia oman työn edistymisessä. Säännöllisyyttä voi olla vaikka tunti päivässä tai kaksi aamua viikossa. Monesti myös yhteisen ajan sopiminen kaverin kanssa tuo ryhtiä kirjoittamiseen – vaikka sitten etäyhteyden kautta, kuten Graduttajissakin tehtiin huhtikuussa!

Starttaaminen

Varsinkin kotona tehtäessä hommien alkuun saaminen on yleisin ongelma. Kirjoittamisen aloittamiseksi voi käyttää esimerkiksi jotain seuraavasta kolmesta tekniikasta:

1) Lumihiutalemenetelmässä kirjoitat ensin yhden lauseen, jossa tiivistyy sanomasi: “Graduttaja tarvitsee monenlaisia keinoja”. Sen jälkeen kirjoitat jokaisesta sanasta lauseen: “Graduttaja on henkilö, joka kokee opinnäytetyön kirjoittamisen sen hetkisen elämänsä keskipisteeksi.” jne.

2) Kynä sauhuaa -menetelmässä alat kirjoittamaan aihepiiriisi liittyen 10 minuutin ajan kynän tai sormien pysähtymättä. Tekstin laadulla, oikeinkirjoituksella tai todenperäisyydellä ei ole nyt väliä, pääasia on, että alat ajatella kirjoittamalla. Kymmenen minuutin jälkeen lue teksti läpi ja poimi sieltä hyödynnettävät kohdat.

3) Rakentelussa kirjoitat ensin toisistaan erilleen kirjoista lukemiasi ajatuksia (lainauksia tai pointteja), jättäen väleihin pari riviä tyhjää. Sitten alat keksiä lauseita, joilla saat pointit liitettyä toisiinsa. Lainaukset ovat tiiliä ja omat lauseesi toimivat niiden välisenä laastina.

Suunnitelmallisuus

Kotona myös työskentelyaika ja vapaa-aika sekoittuvat helposti epämääräiseksi mössöksi, jolloin työskentelyä vaivaa tehottomuus ja gradustressi seuraa helposti mukana läpi päivän. Luomalla selkeän aikataulullisen suunnitelman saat luotua opinnäytetyön parissa työskentelyyn rutiinia ja jatkuvuutta. Samalla autat itseäsi työskentelystä palautumisessa sekä jaksamisen ylläpitämisessä, kun vapaa-aikana voit hyvillä mielin nautiskella sinulle mielekkäistä asioista päivittäisen työskentelyn tehtyäsi.

Tauottaminen

Gradutus-työpajaa ohjatessamme havaitsimme, että osallistujilla oli hyvin erilaisia tarpeita työskentelyn tauottamiselle. Toiselle pienet pyrähdykset ja tauot esim. 20 minuutin työskentelyn jälkeen toimivat parhaiten, toinen alkuun päästyään halusi jatkaa useamman tunnin putkeen. Tunnetuin työskentelyn ja taukojen menetelmä on Pomodoro-tekniikka, mutta vielä hyödyllisempää on oppia tunnistamaan itsestään vireystilan lasku ja tauon paikka.

Optimismin ruokkiminen

Opinnäytetyö koetaan vaativana ja ahdistavan suurena työmääränä. Koska ihminen tekee mieluiten tehtäviä, joissa uskoo onnistuvansa ja näkee etenevänsä, on hyvä systemaattisesti etsiä onnistumisia gradun parissa. Esimerkiksi päivän aikana kirjoitettujen sanojen määrä on hyvä tarkastaa työskentelyn lopuksi ja kiittää itseään urakoinnista. Erityisen tärkeää on huomioida päivän työskentelyfiilis ja suhteuttaa oma tuotos siihen: “Vaikka oli tosi nihkeä päivä, sain silti luettua tämän artikkelin läpi!”

Hyvinvointiin panostaminen lisää tuottavuutta

Omaa tuottavuutta kannattaa etsiä mieluummin hyvinvoinnin kautta kuin ruuvia kiristämällä tai hyvinvoinnista tinkimällä. Opinnäytetyön tekeminen voi olla pitkä ja stressaava projekti monelle, joten on tärkeää muistaa palautumisen merkitys työskentelyn ohessa. Kuvittele työntäväsi kottikärryjä: Kun kuorma on sopivan keveä, kärryt rullaavat mukavasti. Kun taas kärryyn on lastattu enemmän kuormaa, alkaa työntely tuntua raskaalta ja kärryä on vaikea pitää liikkeessä. Huomaat, että työntämisen helpottamiseksi täytyy kuormaa keventää jotenkin. Useimmiten karsinta alkaa asioista, joita emme pidä pakollisina, kuten harrastamisesta, kavereiden tapaamisesta tai unen määrästä. Se on sama, kuin koettaisit keventää kottikärryjä laskemalla ilmaa renkaasta. Työntely ei muutu helpommaksi, vaan käy suorastaan mahdottomaksi.

Vielä lopuksi tärkein ohje: Opinnäytetyöt etenevät parhaiten, kun niitä alkaa puuhastella. Kun kirjoittelee asioita ylös, samalla kehittää omaa ymmärrystä asiasta. Tätä kirjoittamista tehdään ensisijaisesti itseä varten, ei ohjaajaa tai tulevia lukijoita ajatellen. Turhan usein työn tekeminen ja erityisesti kirjoittaminen jumittuu sen vuoksi, että kirjoittaja koettaa kirjoittaa suoraan julkaisukelpoista tekstiä.

Opinnäytetöiden parissa haasteita kokevilla on mahdollisuus saada työskentelyynsä tukea nyt myös alkukesästä opintopsykologien toimesta. Uusi gradutus-työpaja on tarkoitus järjestää etätoteutuksena torstaisin aikavälillä 28.5.-25.6. klo 9.00-11.30, ilmoittautumiset ja lisätiedot sähköpostitse osoitteesta opintopsykologit.tau(at)tuni.fi.