Opiskele Moodlessa opiskelutaitoja omaan tahtiin

Opintopsykologit tarjoavat seuraavat kevään 2021 opiskelutaitoluentosarjaan kuuluvat teemat verkkototeutuksina Moodlessa: Tekstien oppiminen ja tenttiin valmistautuminen, Oppimisen strategiat ja opiskelutaidot sekä Learning Strategies and Study Skills.

Opiskelutaitoluento ”Tekstien oppiminen ja tenttiin valmistautuminen” on tarjolla verkkototeutuksena Moodlessa ja on katsottavissa 10.3.2021 – 28.4.2021. Kurssiavain on: TekstitK2021. Ilmoittautumista ei tarvita. Luennolla lähestytään oppimista muistin kautta ja tarkastellaan erityisesti tekstien oppimista. Luennolla käsitellään myös käytännön luku- ja muistiinpanotekniikkaa.

Verkkototeutus ”Oppimisen strategiat ja opiskelutaidot” on Moodlessa katsottavissa 16.3.2021 – 6.5.2021. Kurssiavain on: TaidotK2021a. Ilmoittautumista ei tarvita. Opiskelukokonaisuudessa tarkastellaan omia lähestymistapoja oppimiseen ja niiden merkitystä. Lisäksi tarkastellaan omia opiskelutaitoja ja pohditaan mahdollisuuksia niiden kehittämiseen.

Vastaava englanninkielinen verkkototeutus “Learning Strategies and Study Skills” on Moodlessa katsottavissa 20.4.-31.5.2021. Kurssiavain on: SkillsS2021. Ilmoittautumista ei tarvita.