Taitoja työelämään osaamismerkein

Päättymässä olevassa TYKKY-Työpaikkaohjaus koulutuksen kehittämisen ytimessä -hankkeessa pureuduttiin toisaalta opiskelijan työelämätaitoihin, toisaalta työelämän edustajien ohjaustaitoihin.

Samalla kehittyivät kehittämistyöhön osallistuneiden opettajien ja muiden hanketyöntekijöiden osaaminen ja taidot. Lopputulokseksi muodostuikin varsin herkullinen ”kerroskiisseli” jossa oman tärkeän osansa kokonaisuudesta muodostavat niin opiskelijoiden työelämätaidot ja työelämäosaaminen kuin työelämän toimijoiden ohjausosaaminen sekä opettajien työelämä- ja yhteistyötaidot. Mikään osanen yksinään ei riitä luomaan tasapainoista kokonaisuutta.

Hankkeen alussa kartoitettiin osaamismerkkien hyödyntämistä ammatillisella toisella asteella. Merkkejä oli kokeiltu, mutta kovin vakiintunutta niiden käyttö ei ollut. Kartoituksessa saatua palautetta merkeistä hyödynnettiin, kun hankkeessa synnytettiin kaksi uutta merkkiperhettä ”Perehtynyt työelämätoimija” sekä ”Perehtynyt työpaikkaohjaaja”.

Kuva osaamismerkistä Perehtynyt työelämätoimija.

Kuva osaamismerkistä perehtynyt työpaikkaohjaaja.

Osaamismerkkityöskentelyn taustalta löytyy Tamkin koordinoima työryhmä. Tausta-ajatuksena oli vahvistaa toisen asteen opiskelijoiden työelämävalmiuksia, sujuvoittaa opiskelijoiden polkua työelämässä oppimisessa sekä kohottaa työpaikkaohjauksen arvoa.

 

  • Parasta TYKKY-hankkeen toiminnassa on ollut vahva alueellinen ammatillisen koulutuksen kehittäjäverkosto. Verkoston osaamista on voitu hyödyntää niin erityistä tukea tarvitsevan oppijan näkökulman esiin tuomisessa kuin työelämässä oppimisen ja sen ohjaamisen tärkeyteen liittyen. Hankkeen aikana onnistuttiin nostamaan esiin näkökulmia aivan Kaikkien Työelämästä ja siitä, miten jokainen meistä, on johonkin työhön juuri se kaivattu Hyvä Tyyppi. Lisäksi onnistuimme osaamismerkkien, podcastien ja webinaarien avulla nostamaan esiin työpaikkaohjauksen tärkeyttä ja työpaikkaohjaajien osaamisen arvoa ja arvostusta, kommentoi Nina Eskola-Salin TYKKY-hankkeesta.

Hankkeen aikana suoritettiin 474 osaamismerkkiä

Osaamismerkkejä pilotoitiin ahkerasti. Hankkeen aikana ehdittiinkin myöntää huikeat 474 osaamismerkkiä. Palaute kannustaa jatkamaa osaamismerkkien kehittämistä. Hankeryhmä odottaakin jo innolla uutta rahoituspäätöstä, jonka avulla päästäisi laajentamaan merkkiperheitä ja luomaan niille yhteinen hallintamalli.

Osaamismerkkityöskentely oli antoisaa myös työryhmälle. Työryhmän kommentit osoittavat, että työskentely koko osaamismerkkiprosessissa oli opettavaa monessa mielessä. Tutuiksi tulivat niin osaamismerkkien maailma kuin työnpaikkaohjauksen ja työelämässä toimimisen osaamisvaatimuksetkin.

Erityisen antoisaksi koettiin se, että työryhmässä oli edustajia useista eri oppilaitoksista ja koulutusasteilta. Näin tekemiseen saatiin laaja näkökulma ja päästiin kuulemaan kokemuksia kentältä. Uutta opittiin intensiivisten keskustelujen avulla. Näin tuli tutuksi koko osaamismerkkipolku alkusuunnittelusta merkin myöntämiseen asti. Vaikka merkkien suunnitteluun ja toteutukseen tuntuikin ajoittavan kuluvan varsin paljon aikaa, huomasivat työryhmäläiset konkreettisesti myös sen, kuinka tärkeää on testaaminen merkkien kehittämisen eri vaiheissa.

Myös Tamkin opiskelijat olivat hankkeessa mukana ja tekivät osana TiKon peliprojektia teemaan liittyen mobiilipelejä.

Ammattiopisto Luovin TELMA-ryhmän erityisopettaja koki TAMKin tietojenkäsittelyn opiskelijoiden kanssa toteutetun pelin kehittämisprojektin olleen ”superkiva projekti”. Ryhmän opettaja totesi olleen ”hyödyllistä, että tuttuja teemoja työstettiin uudella, tällä hetkellä trendikkäällä tavalla”.

Opettaja koki, että opiskelijat olivat aidosti osallisia, sillä he tulivat TAMKin opiskelijoiden vierailulla hyvin kuulluksi ja tämä kokemus vahvistui myös siinä, että opiskelijoiden esille tuomat teemat näkyivät selvästi lopputuotteessa. ”Oli hienoa, että opiskelijat saivat kokea olevansa merkityksellinen kohderyhmä ja osallistua asiantuntijoina tällaiseen pelin kehittämisprojektiin.” (Sanallinen palaute, kirjattu keskustelutilanteessa)

Sekä merkit että niiden tueksi rakennetut oppimisresurssit jäävät elämään ja hyödynnettäväksi tulokseksi hankkeesta. Keskeisimmät tulokset löytyvät osoitteesta https://www.tyoelamanrajapinta.fi/tyopaikkaohjauksen-tuki/

Elokuun lopussa päättyvässä ESR-rahoitteisessa hankkeessa kumppaneina toimivat Sasky, VAAO, Kiipu!a, Varala, Tredu, Aitoon koulutuskeskus sekä Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK). 

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *