Kestävä ohjaus korkeakoulussa - moninaisuuden huomiointia ja yksilön arvostusta

Kuva keskustelun teemoista.
Kuva: Juha Lahtinen.

Kestävän kehityksen kahvien merkeissä kokoonnuttiin eilen TAMKissa etänä keskustelemaan ajankohtaisista opiskeluun liittyvistä asioista. Tällä kertaa alustuksissa ja yhteiskeskustelussa pohdittiin kestävää ohjausta muun muassa erilaisten käytössä olevien tuki- ja hyvinvointikäytäntöjen kautta.

Keskusteltavat aiheet eivät ole helppoja ja yksiselitteisiä. Kestävyyttä tarkastellaan kuitenkin monipuolisesti neljästä lähtökohdasta. Sijansa keskusteluissa saavat niin ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen kuin kulttuurinen kestävyyskin. Monipuolinen kokonaisuuksista lähtevä tarkastelukulma yhdistää keskusteluissa niin yksilöllisen arvomaailman kuin taloudellisen kestävyyden luomat reunaehdotkin.

TAMKin oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikkö Merja Hanhimäki esitteli Parvi-kohtaamiskonseptia. Hän korosti alustuksessaan saavutettavan korkeakoulun ajatusta, sitä, että korkeakouluopinnot ovat mahdollisia kaikille. Tukea ja ohjausta on tarjolla, joten jokainen voi opiskella niin pitkälle kuin oma innostus ja omat rahkeet riittävät. Tärkeä osa korkeakouluyhteisön tukea on myös vertaistuutorointi, sillä kukapa ymmärtäisi opiskelijan tilannetta paremmin kuin toinen opiskelija.

  • Tavoitteena on hyvinvoiva opiskelija ja hyvä opiskelukokemus. Tarjolla on ryhmä- ja yksilöohjausta. Parvessa toimii myös erilaisia tukipajoja. Lisäksi kuraattorit ja opinto-ohjaajat järjestävät päivystyksiä, Hanhimäki kertoo.

Projektipäällikkö Irmeli Nieminen ja projektikoordinaattori Anna Laurila kertoivat TreSilienssi-hankkeesta. Vasta keväällä aloittanut hanke on jo ehtinyt uudistaa ja lisätä opiskelijoiden pienryhmätoimintaa, rakentaa matalan kynnyksen ohjaus- ja hyvinvointipalvelukonsepteja sekä mielen hyvinvoinnin palveluita. Myös opiskelijatapahtumien yhteisöllisyyteen ja turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota.

  • Korona on koetellut korkeakouluopiskelijoita rajusti. Yli 60 prosenttia koki motivaationsa laskeneen sekä jaksamisensa ja mielenterveytensä heikentyneen. Nämä luvut kertovat siitä, miten tärkeää on satsata opiskelijan hyvinvointiin ja tukeen, painottaa Nieminen.

Opiskelijakunta Tamkon puheenvuoron käyttivät tuutoroinnista vastaava asiantuntija Elli Korhonen ja edunvalvonnasta vastaaja asiantuntija Hannastiina Ruismäki. He kertoivat opiskelijakunnan tuutoroinnin muodoista ja muistuttivat, että esimerkiksi vertaiskoutsaus on mahdollista kaikissa opintojen vaiheissa ja yksilöohjauskin onnistuu.

Tuutoreilla on tärkeä rooli opintoihin kiinnittymisessä ja opiskelijakunta tekee tiivistä yhteistyötä TAMKin toimijoiden kanssa yhteisten tavoitteiden eteen. Opiskelijoiden moninaiset tarpeet pyritään huomioimaan niin hyvin kuin mahdollista.

Opiskelijahyvinvoinnin ja ohjauksen tehostamisen eteen työskennellään myös useissa hankkeissa. Yliopettaja Sirpa Levo-Aaltonen esitteli listaa asian eteen työtä parhaillaan tekevistä hankkeista. Moni hankkeissa työskentelevät olikin paikalla keskustelemassa.

Keskustelulle oli varattu hyvin aikaa ja sitä myös syntyi runsaasti. Puheenvuoroissa pohdittiin muun muassa sitä, millaisilla keinoilla apua tarvitsevia voitaisiin yhä enemmän löytää tuen piiriin ja miten yhteydenottokynnystä voisi edelleen madaltaa. Esille tuli sekin, että opiskelijan ei ole aina helppo tunnistaa omaa tuen tarvettaan, saati ottaa selvää tukivaihtoehdoista ja päättää lopulta yhteydenotosta. Esimerkiksi kansainvälisillä opiskelijoilla yhteisyyden kokemuksen tavoittaminen voi olla kulttuuristen eroja vuoksi vielä kanssaopiskelijoita haasteellisempaa.

Keskustelua tuli myös käsitteiden moniselitteisyydestä. Mistä todella puhutaan puhuttaessa kestävästä ohjauksesta ja puhuvatko kaikki samasta asiasta. Sitäkin mietittiin, voisiko TAMK olla jatkaossa korkeakoulujen kestävän ohjauksen edelläkävijänä.

Kahvittelut järjestetään vielä toistaiseksi etänä, mutta tapahtuma on jo löytänyt yleisönsä TAMKin ja Tampereen yliopiston henkilöstöstä ja opiskelijoista. TUNI-yhteistyö näkyi hienosti, sillä myös TREY – Tampereen ylioppilaskunnan edustajia oli mukana tilaisuudessa keskustelemassa. Tiistai-iltapäivänä linjoilla oli noin 25 henkilöä.

Tapahtuman järjestelyistä vastasi TAMKin Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri -yksikön Kestävä koulutus ja opettajuus -tiimi. Tämän tapahtuman organisoinnista vastasi yliopettaja Sirpa Levo-Aaltonen yhteistyössä osaamispäällikkö Juha Lahtisen kanssa sekä lisäksi TAMKin ja Tamkon tilaisuuden alustajat.

Teksti: Heli Antila

 

Lue myös aiemmista kahveista kertova blogijuttu:

Myönteinen ajattelu, toivo ja erilaisten näkemysten ymmärtäminen ensiaskeleita ympäristöajattelussa 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *