Opetusharjoittelu on myös työelämäkumppanuuksien kehittämistä

Toimijoita yhteistyössä.
Harjoittelu on käynnistynyt. Kuvassa vasemmalta: Kaisa Pennanen, Juha Tuominen, Kristina Kemi, Niina Hietamies, Kosti Nivalainen ja Rizhna Khorshid.

Ammatillisen opettajankoulutuksen harjoitteluun on TAOKissa tarjolla yhteistyökumppanimalli, joka on saanut paljon kiitosta opiskelijoilta, yhteistyökumppaneilta ja opettajilta.

Alun perin yhteistyömalli kehitettiin silmällä pitäen niitä opiskelijoita, jotka eivät työskennelleet oppilaitoksissa. Nyt mallista on hioutunut kiinnostava vaihtoehto myös monille opettajana toimineille ja toimiville. Harjoittelussa nähdään tärkeänä kehittää uudenlaista opettajuutta, työelämäyhteyksiä ja yhteisopettajuutta.

  • Uusi opetussuunnitelmamme tukee yhteistyökumppanimallia. On hienoa nähdä, miten opettajana toimivat haluavat laajentaa oma osaamistaan hyödyntämällä tätä mahdollisuutta. Tämähän on matala kynnys käydä kurkistamassa hieman toisenlaisia ohjaustilanteita kuin normaalissa arjessa, kuvailee opettajankoulutusten harjoittelun käytännön asioiden erikoissuunnittelija Heidi Lehtonen.

Monet kumppanitoimijoista toimivat kolmannella sektorilla, jota ei välttämättä perinteisesti mielletä opetusharjoittelun suorittamispaikaksi. Maahanmuuttajien parissa Neuvontapiste Mainiossa työskentelevä tiimiesimes Kristina Kemi on innoissaan yhteistyöstä TAOKin opettajaopiskelijoiden kanssa. Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden Kansainvälisen osaamisen palveluihin kuuluvat Mainio, International House Tampere ja maahanmuuttajien kv-osaamiskeskus. Mainion kotoutumistyötä tekevät järjestökumppanit voivat lähettää muun kielisiä asiakkaita International House Tampereessa järjestettävään digitukeen.

Ohjattavia palvellaan kuudellatoista eri kielellä. Ja kun harjoittelua on samanaikaisesti tekemässä useampi opiskelija, tapahtuu tietenkin myös vertaisoppimista.

  • Opettajaopiskelijat saavat hyvän käsityksen maahanmuuttajia ohjatessaan, sillä usein kuvitellaan yhteisenä kielenä toimivan vähintään englannin. Käytännössä yhteistä kieltä ei aina ole, mutta mukaan ohjaustilanteeseen on saatavissa meidän tukipalveluitamme, muun muassa kielitueksi ja kulttuuritulkkaukseen, hän kuvailee.

Saman katon alla tarjotaan yhteistyön koordinaatiota, joten tämä tarkoittaa käytännössä myös hyvin moninaisia ohjaustilanteita. Harjoittelutilanteita voidaan laajentaa ja supistaa tarpeen mukaan. Harjoittelu sisältää myös paljon muitakin koulutustehtäviä kuin pelkkää opettamista. Rinnalla korostuvat vahvasti erilainen suunnitteleminen, kohtaaminen, yksilöohjaus, opiskelun tuki, kansainvälistyminen, viestinnälliset taidot ja eri kulttuurien parissa toimiminen – juuri ne asiat, jotka vuosi vuodelta eri oppilaitoksissakin korostuvat yhä enemmän jokaisen opettajan työssä. Erityisopettajataustainen Kemi painottaa kohtaamisten merkitystä ja näkökulman laajentamista.

Ensimmäinen TAOKin harjoittelija oli Mainiossa vuonna 2015. Yhteistyö on vakiintunut ja laajentunut tuosta koko ajan. TUNI-yhteisön kanssa tehdään muutakin nykyisin yhteistyötä. Syyskauden Mainiossa harjoittelevat Juha Tuominen ja Niina Hietamies. Harjoittelu ei suinkaan ole yksittäinen työhöntutustumisviikko, vaan ohjaustyöhön sitoudutaan pitkäjänteisesti koko syksyn ajan sovittuina ajankohtina.

  • Itse lähdin tähän harjoitteluun juurikin haastamaan itseäni, tutustumaan erilaisiin oppimisympäristöihin ja toimijoihin, nyt kun on mahdollista. Ja kun olemme Juhan kanssa perehtyneet tarkemmin taustateorioihin ja toki niitä vielä syvennämme, näen paljon yhtymäkohtia keskeisiin tekijöihin omassa työssäni hoitotyön puolella, kuten kohtaamiseen, kuvailee Niina Hietamies harjoittelun alkuvaiheessa.

Hän kuvailee, että heille on annettu kohtuullisen vapaat kädet digiohjauksen suunnitteluun ja harjoittelijat jo alkuvaiheessa päässeet luomaan täysin uutta (mm. varausjärjestelmä, sähköposti). Ohjaukset ovat täysin asiakkaista lähtevää ja heidän tarpeisiinsa pyritään löytämään ratkaisuja coaching-ajatuksella, valmentaen.

  • Jo ensimmäisen asiakkaan kohdalla huomasimme, että meille itsestään selvät asiat esim. näppäimistössä, eivät olekaan asiakkaille selviä ollenkaan. Eli täytyy todella hidastaa ja kuulla, mitä asiakkaan tarpeet ovat ja mikä hänen taustansa on. Kieli haastaa meitä, samoin kulttuuri. Asiakkaat eivät ole tottuneet välttämättä vaatimaan mitään ja sitä puolta me ehkä myös vähän herättelemme. Tavoitteena on, että he itse tiedostavat oman osaamisensa ja osaavat löytää omat tarpeensa! Heidän tarpeensa ovat arvokkaita ja ne me haluamme kuulla aidosti! Se luo luottamusta, joka taas mahdollistaa lyhyessä ajassa toimivan ohjaustilanteen, hän miettii.

Tavoitteena on ohjata muun muassa digipalveluiden käyttöä ja jakaa yhteiskuntatietoutta yksilöohjauksena.

  • Näen yhteistyömallissa useita hyviä puolia. Opettajaopiskelijoille tarjoutuu mallissa mahdollisuus toimia toisen opettajaopiskelijan kanssa ja näin heille tarjoutuu mahdollisuus myös yhteisopettajuuteen. Yhteistyö esimerkiksi Mainion kanssa vahvistaa opettajaopiskelijoiden kumppanuusosaamista eli vastuullisuutta toimia yhteisöjen, verkostojen ja sidosryhmien toimijana. Opiskelijan siirtyessä pois omalta mukavuusalueeltaan hän myös oppii väistämättä myös paljon uutta itsestään opettajana. Monelle tässä on kyseessä uudenlainen ohjausorientaatio, jossa näkee konkreettisesti sen, kuinka opettaja tekee erilaisissa yhteisöissä töitä yksin ja osana tiimiä, arvioi lehtori Kosti Nivalainen.

Tampereen kaupungin kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen nähdään tärkeäksi ja tämänsyksyinen harjoittelu on samalla myös pilotointia yhteistyömallin hiomiseksi entistäkin tiiviimmäksi.

Muita kumppanuuskohteita

Ammatillisten opettajaopintojen harjoittelun pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ovat myös Yrityskylä Pirkanmaa sekä Lasten ja nuorten säätiön Taidot elämään -toiminta. Lasten ja nuorten ohjaaminen Yrityskylässä osana harjoittelua on ollut mahdollista jo kymmenisen vuotta. Lasten ja nuorten säätiön Taidot elämään -toimintaan on vuodesta 2016 asti voinut osallistua Tampereella Tredun ja tänä syksynä myös Porin Winnovan Valma-luokissa. Kyseessä on Coach-toiminta ammatillisen koulutuksen valmentavassa koulutuksessa eli Valmassa. Taidepajoissa on toteutettu musiikki- tai lyhytelokuvatuotantoja.

Harjoitteluyhteistyötä tehdään myös TUNI-yhteisön sekä Porin yliopistokeskuksen kanssa. Opetusharjoittelussa lähtökohtana ovat opettajaopiskelijan omat henkilökohtaiset osaamistavoitteet, opetussuunnitelman opintojaksojen tavoitteet sekä se, minkälaisessa koulutusmuodossa opettajaopiskelijan on mahdollista työskennellä oman tutkinnon ja työkokemuksen perusteella.

  • Itse suosittelen opettajaopiskelijaa hakeutumaan harjoitteluun oman mukavuusalueensa ulkopuolelle. Silloin hän löytää kenties yllättäviäkin asioita itsestään ja omasta osaamisestaan. Toisin tekeminen on perinteisiä rutiineja opettavaisempaa monessakin mielessä, arvioi Heidi Lehtonen.

Työelämäläheisten opetustilanteiden toteuttaminen, kehittäminen ja arviointi sekä ammatillisen koulutuksen verkostotoiminta mainitaan harjoittelun tavoitteina opetus- ja ohjausosaamisen rinnalla uudessa opetussuunnitelmassa.

Harjoittelujakson aikana etsitään vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Minkälaisissa oppimis- ja toimintaympäristöissä opettaja työskentelee? Miten opetus- ja ohjaustilanteissa toimitaan? Miten oppimisprosesseja muotoillaan erilaisiin oppimisympäristöihin? Miten tehdään työelämäyhteistyötä? Miten ammatillisen koulutuksen verkostoissa toimitaan?

Yhteistyökumppanimallin lisäksi opettajaopiskelijalle on tarjolla muitakin suunniteltuja malleja ja polkuja harjoittelun suorittamiseen. Harjoittelun voi toteuttaa valmennuspolkujen, harjoittelupajan ja kehittämisoppilaitosyhteistyön kautta. Jokainen pääsee tietenkin itse valitsemaan harjoittelupaikkansa.

Ennen harjoittelua laaditaan yleissuunnitelma, jossa opiskelija kuvaa, millaista osaamista hänellä on aikaisemmin hankittuna opintojakson osaamistavoitteiden suhteen ja miten hän on sitä ammatillisen opettajan toimintaympäristöissä osaamista hankkinut. Lisäksi opiskelija tarkastelee, millaista osaamista hänen tulee hankkia ja vahvistaa harjoittelun aikana omaan opetusalaan liittyen huomioiden myös oppimismuotoilun prosessi – opintojakson tavoitteet. Suunnitelmassaan opiskelija kuvaa myös omat vahvuutensa opetustyössä ja kehittämiskohteita, joihin haluat kiinnittää huomioita harjoittelun aikana

Lisätietoja TAOKin opetusharjoitteluvaihtoehdoista antaa Heidi Lehtonen (heidi.lehtonen@tuni.fi, 040 8375542)

Teksti: Heli Antila

Seuraava haku ammatilliseen opettajankoulutuksen, ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen ja ammatilliseen opinto-ohjaajankoulutukseen on

Kommentit

Hyvä kirjoitus! Joustavia ja opettajaopiskelijalle merkityksellisiä ratkaisuja tuossa etsitään.

Seppo Janhonen

5.10.2021 13:33

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *