Pelilaudalta pohdintoja tulevaisuuden opettajista

Kädet ja pelilauta.

Tamkin ammatillisen opettajankoulutuksen TAPELA-ryhmä pääsi kokoontumaan kasvotusten opintojen parissa viimeisenä lähiopiskelukertana. Ympyrä sulkeutui riemullisesti, kun ryhmä näki toisensa Tamkilla lokakuisena lauantai-päivänä. TAPELA-ryhmän vahvuutena ovat olleet erilaiset tavat suorittaa opintojaksoja. Kokeilun alla oli tällä kertaa pelillinen lähestymistapa Opettaja muuttuvassa yhteiskunnassa -opintojaksoon, jossa pohdittiin yhdessä mitä tulevaisuuden opettajilta vaaditaan.

Pelin pohjana toimi ikivihreä klassikko Käärmeet ja tikapuut. Opiskelijat jakautuivat ryhmiin ja kukin ryhmä sai pelilaudan, nappulat, nopan ja pelikortit. Pelinappulan osuessa omalla vuorolla värilliseen peliruutuun, piti pelaajan nostaa pelikortti, jonka kysymystä ryhmällä oli aikaa pohtia yhdessä kolmen minuutin ajan. Käärmeen häntään osuessa piti liukua alas käärmeen pään kohdalle ja tikapuiden kohdalla sai oikaista ylempiin ruutuihin.

Peli ei ainoastaan herättänyt pelaajissa leikkimielistä kilpailuhenkeä, vaan pelin myötä syntyi hyviä pohdintoja tarvittavista ominaisuuksista, joita tulevaisuuden opettajilta pitäisi löytyä nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa.

Peliajan päätyttyä kysymykset ja vastaukset käytiin yhdessä läpi ja pohdintoja koottiin yhteen. Vastauksista kävi hyvin ilmi, että tulevaisuuden opettajan pitäisi olla muutosmyönteinen moniosaaja, joka pysyy ajan hermolla yhteiskunnallisessa keskustelussa sekä luo merkityksellisiä ja monipuolisia oppimisympäristöjä.

Pelaajat olivat yhtä mieltä siitä, että tulevaisuuden opettajan pitää olla itse taitava oppija. Taitavasti oppiva opettaja on avainasemassa ammatin uudistumisessa ja oppilaitosten kehittämisessä. Tähän tarvitaan muun muassa muutosmyönteistä ja yrittäjämäistä asennetta, muutoksen sietokykyä, digitaitoja ja valmiutta elinikäiseen oppimiseen.

Tulevaisuuden opettaja etsii pelaajien pohdinnoissa monipuolisia oppimisympäristöjä kaikkialta. Hänen on huomioitava, että oppilaat oppivat paljon opintojen ulkopuolella ja pyrittävä yhä enemmän hyödyntämään tämä omassa opetuksessaan. Oppimisympäristöjen on oltava innovatiivisia ja oivaltavia, olivat ne sitten fyysisiä tai digitaalisia. Näin ne luovat merkityksellisiä oppimiskokemuksia, jotka linkittyvät osaksi yhteiskuntaa. Kun tulevaisuuden opettaja löytää opittavaan asiaan kiinteästi oppilaan elämään liittyvän näkökulman, se motivoi oppilaita enemmän. Myös erilaisten oppimisympäristöjen toiminnallisuus on usein innostavaa ja mielekästä monille.

Miten tulevaisuuden opettajan ennakoiva työ- ja ajattelutapa pitää hänet oman ammattinsa aallonharjalla?

Opiskelijoiden keskusteluista nousi esille, että opettajan on seurattava oman alansa kehitystä. Tiedot ja taidot on hyvä pitää ajan tasalla täydennyskoulutuksen avulla ja on seurattava yhteiskunnan teemoja sekä megatrendejä. Myös erilaisissa hankkeissa ja muissa verkostoissa toimiminen on tärkeä osa oman osaamisen kehittämistä.

Suomessa opettajankoulutukseen hakeutuu edelleen paljon opiskelijoita. Huoli ammatin tulevaisuudennäkymistä on kuitenkin konkreettinen. Pelissä pohdittiinkin miten ammattiin valmistuvien jatkumo voitaisiin taata myös tulevaisuudessa.

Tärkeää on, että koulutuksen laadukkuus säilyy ja jatkaa kehittymistä. Ammatissa toimivien hyvinvoinnista ja motivaatiosta on pidettävä myös huolta palkkatason, yhteiskunnallisen arvostuksen ja riittävien resurssien avulla. Opettajilla on oltava mahdollisuus täydennyskouluttautua ja kehittyä omassa ammatissaan.

Opiskelijat pohtivat myös, voitaisiinko jatkuva tuentarvitsijoiden lisääntyminen huomioida enemmän jo ammattiin opiskeltaessa niin, että tulevaisuuden opettajilla olisi enemmän valmiuksia ja osaamista tällä saralla. Kaikki nämä varmasti lisäisivät myös opettajien työhyvinvointia ja jaksamista sekä mahdollistaisivat ammatin suosion myös tulevaisuudessa.

Heidi Antila

ammatillinen opettajaopiskelija

TAPELA-ryhmä

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi