Voimaannuttavia sanoja yhteisopettajuudesta

Outi ja Tarja webinaarissa.

Olipa kiinnostavaa kuulla kahden pitkän linjan ohjausalan ammattilaisen dialogia yhteisopettajuudesta ja siitä, miten yhdessä tekeminen näyttäytyy myös TAOKin opokoulutuksen voimavarana. Lehtorit Outi Rantanen ja Tarja Juurakko-Koskinen pääsivät keskustelemaan aiheesta TLC-webinaarissa maanantaina 25.3.2024.

Outin ja Tarjan työaikasuunnitelmissa yhteiset hankkeet täyttävät noin puolet, toisen puoliskon molemmat tekevät erikseen omia hankkeitaan. Yhteiseltä tarjottimelta löytyy ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen toteutus (60 op), eri korkeakoulujen kanssa yhteistyössä toteutettavat uraohjauksen erikoistumiskoulutukset (30 op), ammatillisen opettajankoulutuksen opintojakso Opiskelijan hyvinvointi ja tuki (5 op), erilaiset Opetushallituksen täydennyskoulutushankkeet mm. maahanmuuttajien ohjaukseen koskittyvä MoPo ja Otule – ohjausosaaminen tulevaisuudessa.

– On tärkeää työskennellä välillä myös erillään. Näin tuomme eri hankkeista erilaisia näkökulmia yhteisiin toteutuksiimme. Toivomme pystyvämme jakamaan yhdessä tekemisen kulttuuria sekä vastuuta omasta opiskelusta eteenpäin myös opiskelijoillemme sekä yhteisopettajuuden ja dialogisen toimintatavan muuttavan myös ohjauksen/opetuksen käytäntöjä pidemmällä tähtäimellä koulumaailmassa meidän opiskelijoidemme kautta, he kertoivat.

Webinaarin keskustelussa he puhuivat yhteisestä arvopohjasta ja oppimiskäsityksistään, kuten osaamisperustaisuudesta ja monipuolisen osaamisen osoittamisen tavoista. Kun molemmilla on taustalla pitkä ohjausalan kokemus, korostuu erilaisen osaamisen arvostus, osaamisen jakaminen ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijuuden arvostus.

Myös sitoutuminen yhteisopettajuuteen sekä vankka luottamus yhteiseen tekemiseen ovat tärkeitä. He painottivat, että molemmille on tärkeää kehittyä ohjaajana, kollegana ja ihmisenä. He tekevät itse ja rohkaisevat myös opiskelijoitaan tekemään rohkeasti eri tavoin, tavoiteorientoituneesti, mutta tarvittaessa suuntaa vaihtaen. Pedagoginen suunnittelu ja jatkuva kehittäminen kulkee mukana työssä koko prosessin ajan. Jokaisesta toteutuksesta halutaan aina hioa hieman aiempaa parempi.

Yhteisopettajuudessa resurssien yhdistäminen toimii niin, että molemmat ovat mukana koko koulutusprosessissa. Todellisuudessa tämä jopa helpottaa työkuormaa ja vastuunjakoa, vaikka toteutusten alussa työmäärä tuntuukin suurelta. Materiaalit ovat yhteisiä ja kollegiaalinen työskentely tukee merkittävästi työhyvinvointia.

TAOKin keskusteleva työskentelytapa saa molemmilta kiitosta. ”On innostavaa, kun tehdään hommia hyvällä sykkeellä”.

Seuraava TLC-webinaari:

8.4.2024 klo 13.00-14.00: TLC-webinaari: Opettajan roolin muuttuminen kohti ohjaavampaa otetta

Opettajuuden muuttuminen kohti ohjaavampaa otetta – webinaarissa saat näkökulmia ja reflektiota omaan toimintaan. Asiantuntija: Erityisasiantuntija Suvi-Päivikki Ikonen, Koulutus ja oppiminen, Tampereen yliopisto

Teksti: Heli Antila

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *