Montclair State Universitystä vieraita TAOKissa: Keskustelua käytiin korkeakoulujen saavutettavuudesta 

Ryhmäkuva vieraista.
Tampereella Montclairin delegaatio tutustui myös päiväkotiin Hervannassa, Setlementti Tampereen NEO-OmaPolkuun, sekä kehitysvammaisten ryhmäkotiin Piikahaassa.

Korkeakoulujen saavutettavuus nousi keskusteluihin, kun 20 hengen delegaatio Montclair State Universitystä USA:sta vieraili elokuun lopussa Tampereella professoreiden Jessica Bacon ja Priya Lalvani johdolla. He toimivat Montclair yliopiston Inclusive education -ohjelmassa ja tulivat tutustumaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään, inklusiivisiin erityisopetuksen käytäntöihin ja yhteiskuntatieteellisen vammaistutkimuksen tutkijoihin.

Vierailun piti tapahtua jo elokuussa 2021, jolloin ohjelma TAMKissa oli suunniteltu kiinnittyväksi vaativan erityisen tuen erikoistumiskoulutuksen sisältöihin. Vierailu peruuntui tuolloin koronapandemian vuoksi. Nyt ohjelma rakennettiin tiiviissä yhteistyössä Suomen vammaistutkimuksen seuran kanssa ja TAMKissa nostettiin keskustelujen fokukseen erityisesti saavutettava korkeakouluopetus, vammaispalveluiden käyttäjien kokemusasiantuntijuus ja siihen liittyvä yhteistyö hankesuunnittelussa.

Yliopistotutkija Reetta Mietola Helsingin yliopistosta toi keskusteluun mukaan näkökulmia hänen johtamastaan vammaisaktivismia tutkivasta, Koneen Säätiön rahoittamasta hankkeesta. Pedagogiset ratkaisut ja kulttuuri -yksikön kv-koordinaattori Henri Annala osallistui myös seminaariin. 

Montclairin yliopiston kokemuksia kuultiin muun muassa Increasing Access to College (IAC) projektista, jossa kehitetään inklusiivista korkeakoulutusta kehitysvammaisille nuorille osana yleistä opettajankoulutusta ja inklusiivisen opetuksen koulutusohjelmaa. Kuulimme myös, että USA:ssa tällaisia koulutusohjelmia on jokaisessa osavaltiossa ja myös kehitysvammaisten opiskelijoiden osallisuutta tuetaan monitahoisesti. Suomessa tämä on vielä erittäin harvinaista – hankkeita on ollut vain kaksi – Kampus-ohjelma 1990-luvun lopulla Jyväskylän yliopistossa sekä Lapin ammattikorkeakoulussa toteutettu osuus Inclusive Campus Life -projektissa 2016-19.  

Tampereelta delegaatio jatkoi Helsinkiin, jossa Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen lehtori Juho Honkasilta oli järjestellyt vierailuja peruskouluihin.

Perjantaina 19.8. ryhmä osallistui vielä Suomen vammaistutkimuksen seuran konferenssiin THL:n tiloissa Helsingin Ruskeasuolla. Pääsimme jatkamaan keskusteluja heidän kokemuksistaan ja inklusiivisen koulutuksen tutkimuksesta ja kehittämisestä laajasti suomalaisen tutkijayhteisön kanssa. 

Professori Jessica Bacon piti päivien toisen pääluennon otsikolla ”School and community systems that support the inclusion of people with significant disabilities in higher education”, jossa hän kertoi tarkemmin ja laajemmalle suomalaisyleisölle edellä jo kuvatuista koulutusohjelmista. Päivillä tämä viritti laajasti keskustelua, ideointia ja verkostoja hankesuunnittelun pohjaksi.  

Katariina Hakala, Jessica Bacon, Priya Lalvani ja Montclair State Universityn opiskelijat järjestivät myös inkluusioteemaisen työpajan osallistujille, jossa kutsuttiin jakamaan näkökulmia inkluusion käytännöistä USAssa ja Suomessa. Ryhmän kolme opiskelijaa jakoivat ja keskustelivat kokemuksistaan ja opinnoistaan Montclair yliopiston inklusiivisen koulutuksen koulutusohjelmassa.

Suomalaisia näkökulmia jaettiin työpajassa myös Helsingin yliopiston vammaisopiskelijoiden uuden järjestön Rampaopiskelijoiden näkökulmista sekä Juho Honkasillan tutkimusryhmän analyysista suomalaisen peruskoulun ristiriitaisista käytännöistä inkluusion toteutuksessa.

Työpajassa keskusteltiin todella vilkkaasti ja todettiin, että vammaisten henkilöiden täysivaltainen osallisuus ja osallistuminen yhteiskunnassa tarvitsee paljon apua ja tukea ja yhteiskunnan rakenteiden ja käytäntöjen uudistuksia ja parannuksia. Siksi tarvitaan edelleen myös vammaistutkimusta ja konferensseja, joissa keskustella epäkohdista ja etsiä ratkaisuja.  

Tällaiset vierailut ovat sekä kotimaisille että ulkomaisille osallistujille aina erittäin silmiä avaavia, ja ne mahdollistavat vertailevan dialogin eroista ja yhtäläisyyksistä maiden välillä. Ne ovat strategisestikin osa TAMKin ja PeRaKun painopisteitä, ja siksi Montclairin delegaation saaminen TAMKiin oli hieno asia.  

Katariina Hakala, Henri Annala, Heli Antila

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi