Oppimiskylä tienä työelämään

Toimintakuva Oppimiskylästä.

Tredu ja Tamk järjestivät Oppimiskylä-hankkeen vaikuttavuusseminaarin Tampereella Finlaysonilla 5.12.2022.

Seminaarin keynote-puhujana oli kansanedustaja Arto Satonen.  Hän kertoi, että Suomessa on 600 000 työikäistä, joilla on pitkäaikaissairaus, vamma tai työntekoa vaikeuttava haitta. Eli Suomessa on suuri joukko ihmisiä, joilla olisi työkykyä jäljellä mutta he eivät kykene itse edistämään työllistymistään.

Satonen vertasi Suomen työllisyystoimenpiteitä Ruotsin Samhall-malliin ja ns. Tanskan malliin. Samhall on liiketoimintaa harjoittava osakeyhtiö, joka työllistää yli 25 000 osatyökykyistä. Tanskan malli taas on voimakkaasti työntekoon aktivoiva malli, jossa työtöntä työnhakijaa kannustetaan voimakkaasti työnhakuun ja ottamaan tarjottua työtä vastaan hyvin matalalla kynnyksellä ja nopeasti kovenevilla sanktioilla, jos työnhakija ei ole aktiivinen. Tanskan malli toimii hyvin siksi, että työvoimapalveluiden resurssit työtöntä kohti ovat yli kolminkertaiset Suomeen verrattuna.

Arto Satonen

Suomessa oli tilaus sellaiselle mallille, joka työllistää ja osallistaa vammaisia ja osatyökykyisiä työnhakijoita.  Tallainen malli voisi olla liiketoimintaa harjoittava toimija, joka työllistää osatyökykyisiä.

Kokonaisuudessa yhdistyvät työsuhteinen työ ja työnhakijan työkyvyn edellyttämät palvelut. Keskeisimpiä osatyökykyisten työllistymisen esteitä ovat palvelutarpeiden tunnistamatta jääminen ja kysyntä, joka ei kohdistu yhdenvertaisesti osatyökykyisiin.

Oppimiskylä oppimisympäristönä

Projektipäällikkö Leena Kallio esitteli Oppimiskylän idean. Oppimiskylällä tarkoitetaan tietyn kaupunkialueen yhteisöllistä oppimisympäristöä.  Oppimisympäristö koostuu ammatillisen oppilaitoksen, yhdistysten, yritysten ja työllisyyspalveluiden yhteisöstä.

Oppimiskylän tavoitteena on palvella haastavassa koulutus- tai työllistymistilanteessa olevia työnhakijoita sekä alueen yritysten työvoiman tarpeita. Osaamisen hankkiminen tapahtuu työelämäpainotteisesti aidoissa työympäristöissä yrityksissä. Oppimiskylä tarjoaa opiskelijalle tuen sekä ympäristöön sopivan pedagogiikan.

Mika ja Onni.

Seminaarin päätteeksi opettajat Mika Uronen ja Onni Orsmaa kertoivat, mitä opettaminen ja oppiminen Hiedanrannan oppimiskylässä on käytännössä.

Oppiminen tapahtuu yritysten tilaamia töitä tehden työllisyyskoulutuksena. Opiskelumuotona on omaehtoinen opiskelu tai rekrytoiva työvoimakoulutus ja tavoitteena työllistäminen, osatyöllistäminen tai kuntoutettavan poluttaminen muuhun työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Esim. kiinteistöhuollon toimialalla opiskelijat otettaisiin töihin saman tien, alalla on huutava pula osaajista.

Hiedanrannassa opiskelijat vastaavat alueen kunnossapidosta ja tekevät tarvittaessa pieniä remontointeja. Kiinteistöhuoltaja on nykyään moniosaaja, jolta odotetaan monenlaista osaamista kaikkeen kiinteistöön liittyvään alkaen hiekoituksesta lämmitysjärjestelmien huoltoon.

Hiedanrannassa aloitetaan myös pienimuotoinen dronekoulutus, sillä droneja voidaan käyttää apuna esim. kattojen lumikuorman tarkistamisessa.

Hiedanranta soveltuu myös esim. pintakäsittelyn, talonrakennuksen ja sähköalan opiskelijoille oppimisympäristöksi. Malli on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, joiden koulunkäynti ei jostakin syystä suju normaalissa kouluympäristössä.

Opiskelijalta edellytetään kuitenkin motivaatiota työllistyä, halua päivittää osaamisensa työelämän vaatimalle tasolle ja sitoutua tekemään työtä näiden tavoitteiden eteen. Hiedanrannan rakentaminen alkaa ensi vuonna ja siitä tulee yli 20 000 asukkaan kaupunginosa.

Katso video Oppimiskylästä

 

Oppimiskylä-konseptin pohjana on suomalainen Yrityskylä-innovaatio. Projektissa rakennetaan oppimisympäristöä, joka koostuu ammatillisen oppilaitoksen, yhdistysten, yritysten ja työllisyyspalveluiden yhteisöstä. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Projektin päätoteuttaja on Tredu ja osatoteuttajana toimii TAMK. Yhteistyössä on mukana 21 yritystä, oppilaitoksia, yhdistyksiä ja muita projekteja. Konseptia on tarkoitus laajentaa valtakunnallisesti.

Teksti ja kuvat: Jukka Kemppi.

Seuraa somessa:

Facebook: Hiedanrannan oppimiskylä

Instagram: Tsekkaa tagit #hiedanranta #oppimiskyla

Projektin sivut: https://hiedanranta.fi/innovaatiot/oppimiskyla

Seminaaritallenteeseen voit tutustua täällä: https://www.youtube.com/watch?v=z7yLXcilrdw

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi