Universumi opettaa ja pedagogiset silmälasit tarkentavat

Kirjoittajat: Suvi Hagström ja Maiju Lamminmäki.

Osana ammatillisen opettajakoulutuksen harjoittelua osallistuimme kansainväliseen TeamWe-hankkeeseen. TeamWe on Erasmus+-rahoitteinen hanke, jonka tavoitteena on lisätä eri koulutusalojen ja eri maiden välistä yhteistyötä ja oppimista hyvinvointiteknologiaan liittyen.

Hankkeessa on mukana toisen asteen opettajia ja opiskelijoita sosiaali- ja terveysalalta, tekniikan alalta, ICT- sekä media-alalta Suomesta, Hollannista ja Baskimaasta. Osallistujat parantavat kielitaitoaan ja oppivat yhteistyötaitoja sekä muita elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Opettajat kartuttavat lisäksi osaamistaan mm. tiimioppimisessa sekä case-pohjaisessa ja käänteisessä oppimisessa.

TAMK vastaa hankkeessa opettajien pedagogisesta ohjelmasta, ja järjestää kullakin LTT (learning, teaching & training) -viikolla opettajille työpajoja edellä mainituista pedagogisista malleista ja niihin liittyvistä opetusmenetelmistä.

Meidän roolimme opettajaopiskelijoina oli kehittää opiskelijoiden elinikäisen oppimisen avaintaitoja sekä havainnoida hankkeessa tapahtuvaa opetusta, ohjausta ja oppimista.

Nimesimme henkilökohtaisiksi tavoitteiksi harjoittelullemme laajentaa näkemystämme opettajan työn monimuotoisuudesta, päästä kokeilemaan opetusharjoittelua englannin kielellä, tutustumisen tiimiopettajuuteen sekä hyvinvointiteknologiaosaamisen laajentamisen. Tavoitteena oli myös tutustua hyvinvointiteknologiaopetuksen toteutukseen Hollannissa.

Osallistuimme hankkeen LTT-viikkoihin Tampereella marras-joulukuun vaihteessa 2021 ja Zwollessa Hollannissa syyskuussa 2022. Hankkeen nimen mukaisesti tiimioppiminen ja tiimiopettajuus ovat olleet keskeinen sisältö harjoittelussamme.

Tampereen viikolla meidän lisäksemme oli mukana kaksi muutakin opettajaopiskelijaa, mikä mahdollisti tiimiopettamisen harjoittelua. Zwollessa toimimme parina. Molemmat tavat antoivat mahdollisuuden hyödyntää jokaisen tai molempien omia vahvuuksia sekä oppia toisiltamme. Pystyimme myös haastamaan itseämme kokeilemaan uutta toistemme tuella. Tuki osoittautuikin tärkeäksi erityisesti vieraalla kielellä toimiessamme.

Tampereen viikolla opiskelijat mm. pohtivat kansainvälisissä ryhmissä mitä hyvinvointiteknologia on.

Hyvinvointiteknologian osalta Zwollen viikolla kansainvälisten opiskelijatiimien tehtävänä oli ideoida historialliseen rakennukseen suunniteltuun ikääntyneiden asuintaloon (Kampen IJSselheim) ratkaisuja oikeiden asiakkaiden aitoihin haasteisiin. Kolmen tiimin caseina oli: miten asunnon saa tuntumaan kodilta, miten asuntoon varmistetaan raikas sisäilma ja miten turvallisuusasiat voidaan varmistaa kodissa ja sen ympäristössä. Toteutus oli esimerkki yhteistyöstä työelämän ja koulutuksen välillä. Viikon lopulla opiskelijatiimit esittelivät ratkaisunsa työn tilaajalle sekä viikon päätteeksi myös seminaaritilaisuudessa suuremmalle kuulijajoukolle.

Zwollen viikolla opettajien teemana oli erityisesti ’Design thinking as a tool for learning design and service design’. TAMKin Nina Eskola-Salin ja Hanne Mäki-Hakola avasivat aihetta ammatillisille opettajille.

Harjoittelumme sisälsi jonkin verran seuraamista ja havainnointia siitä miten opettajia opetetaan ja miten he syventävät eri menetelmien oppimista. Design thinking edellyttää ajattelutavan muutosta opettajilta, koska menetelmä keskittyy nimenomaan siihen, miten oppimisprosessi etenee, ei opettamisprosessi. Fokus on siinä, miten opiskelija saadaan oppimaan jokin asia.

Opetusharjoitteluumme on näissä kansainvälisissä tapaamisissa kuulunut opetuksen havainnoinnin lisäksi tutustumisharjoitusten ohjaaminen, opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja tiimityöskentelyn tukeminen, opiskelijoiden reflektoinnin fasilitointi, luento hyvinvointiteknologiasta Tampereen viikolla sekä opiskelijoiden ryhmätöiden ohjaaminen. Olemme siis päässeet tutustumaan opettajuuteen hyvin monipuolisesti.

Kansainvälisessä hankkeessa mukana ollessamme olemme tehneet havaintoja siitä, kuinka käytännöt voivat vaihdella eri maiden välillä. Eroja on mm. siinä mitä opettajankoulutuksessa opetetaan eri maissa, mitä taitoja opettajalla tulee olla ja millaisia koulutusjärjestelmät ovat. Huomasimme myös, miten tärkeää monen toimijan hankkeessa on selkeät ohjeistukset ja käsitteiden määrittely, jotta kaikille syntyy yhteinen ymmärrys siitä, mihin pyritään.

Zwollen viikko alkoi tiimityöharjoituksella.

Kokosimme ohjaamiamme harjoituksia Sway-alustalle materiaalipankiksi. Aikataulusyistä osa harjoituksista jäi toteuttamatta, mutta jo suunnittelu antoi paljon opetusharjoitteluumme, kun mietimme tehtävien tavoitteita ja miten ne auttavat elinikäisen oppimisen avaintaitojen kartuttamisessa.

Totesimme myös käytännön kautta, miten tärkeää on olla joustava hanketyössä ja opettajan ammatissa ylipäätään. Takataskussa on hyvä olla varasuunnitelma olemassa. Välillä universumi tarjosi kierrepalloja ja jouduimme muuttamaan suuntaa, mutta pedagogisen katseen kautta löysimme näistäkin tilanteista oppimiskokemuksia.

Kirjoittajat: Suvi Hagström ja Maiju Lamminmäki. TeamWe-hanke Zwolle 25.-30.9.2022.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *