Päivittelyä

TAMKin pedagogiset ratkaisut -yksikkö PERA teki kovan puristuksen pohtiessaan ajankohtaisia ja tulevaisuuden tarpeisiin tähtääviä opetustoimen täydennyskoulutuksia kevään 2021 OPH:n avustushakuun. Pelkkään pohdintaan ei jääty, vaan yhteissuunnittelulla ja asiantuntijaryhmien ideoinnilla saatiin hakuun kirjoitettua hyvä joukko perusteltuja hakemuksia.

Näinä erikoisina aikoina me törmäämme erilaiseen päivittelyyn päivittäin.

Somessa päivitellään, tavatessa kanssakansalaisia päivitellään, perheessä päivitellään ja poliittisissa elimissäkin päivitellään vähän väliä. Osaamisen tasoakin tulisi mielestäni päivitellä, tai oikeammin päivittää. Opettajat ovat olleet kovan päivitystarpeen kurimuksessa viimeisen vuoden, ihan päivittelyyn asti. Pedagogiset vaatimukset on puristettu monin paikoin ihan äärirajoille asti. Miten voimme tukea opettajien jaksamista ja osaamista haasteellisina aikoina? Emme ainakaan pelkällä päivittelemisellä, osaamista on päivitettävä voimaannuttavalla ja rikastuttavalla täydennyskoulutuksella.

TAMKin pedagogiset ratkaisut -yksikkö PERA teki kovan puristuksen pohtiessaan ajankohtaisia ja tulevaisuuden tarpeisiin tähtääviä opetustoimen täydennyskoulutuksia kevään 2021 OPH:n avustushakuun. Pelkkään pohdintaan ei jääty, vaan yhteissuunnittelulla ja asiantuntijaryhmien ideoinnilla saatiin hakuun kirjoitettua hyvä joukko perusteltuja hakemuksia.

Millaisia sitten ovat avainsanat, joilla tämän kevään hakua hahmottelimme?

Opetushallitus linjasi hakujen teema-alueiksi seuraavat kymmenen osa-aluetta:

  • oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon tukeminen
  • jatkuvan oppimisen sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen vahvistaminen
  • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen mukaan lukien digitalisaation tasa-arvon lisääminen
  • osallisuuden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä kiusaamisen ehkäisy oppimisyhteisöissä
  • oppimisen tuen ja yksilöllisten oppimispolkujen uudistaminen
  • oppilaan- ja opinto-ohjauksen kehittäminen
  • oppilaan ja opiskelijan arviointiin liittyvän osaamisen sekä opetuksen ja koulutuksen laadun vahvistaminen
  • kielellisen ja kulttuurisen osaamisen vahvistaminen
  • kestävän elämäntavan vahvistaminen
  • johtamisosaamisen ja yhteisöllisen kehittämisen vahvistaminen

Kaikki edellämainitut OPH:n määrittelemät teemat olivat lähtökohtana järjestäessämme koko PERA-yksikölle mahdollisuuden lähteä kehittämään hankehakemuksia niistä teemoista, joihin he näkivät ennakointitietonsa varassa PERAlla olevan tarjottavaa ja tiesivät opetuksen ja ohjauksen kentällä olevan tarvetta.

Työpajojen tuloksena syntyi hyvin monialainen ja monelta kantilta pohdittu hankeaihioiden rypäs. Aihepiiriä ideoineet asiantuntijat muodostivat alun aivomyrskyilyn jälkeen pieniä ryhmiä ja kävivät valitsemiensa aihioiden kimppuun jalostaen ne hankehakemuksiksi OPH:n sähköiseen lomakepohjaan.

Millaisia hankkeita sitten haimme?

Hankehakemuksissa näyttäytyi hyvin se, että pedagogisten koulutushankkeiden skaala levittäytyi aikaisempia hakukeväitä laajemmalle. PERA-yksikköön kuuluvat TAMKin opettajankoulutusten lisäksi matematiikan ja fysiikan opetus sekä kielten ja viestinnän opetus. Tämä uusi rakenne johti siihen, että STEM-aineet, kielitietoisuus ja viestinnän osuus esimerkiksi johtamiskoulutuksissa tulivat vahvemmin esiin.

Varmasti edelleen ajankohtaisia ja tulevaisuuteenkin suuntaavia aiheita olivat hakemukset, joissa näkyi digitaalisuus, erityisesti opettajien digitaalisen osaamisen pedagogiseen käyttöön soveltaminen, perinteisesti ammattikorkeakouluun liittyvä työelämälähtöisyys, erityisen tuen tarve moninaisissa yhteisöissä, osallisuuden lisääminen, itseohjautuvuus, koulutuksen nivelvaiheet sekä yksilöllisyyden huomioiminen koulutuksessa. Yhtenä vahvoina osa-alueina hakemuksissa olivat edelleen pedagoginen kehittäminen, tiimityötaidot sekä johtaminen.

Tieto hankkeiden rahoituksista tulee huhti-toukokuun vaihteessa, pysy kanavalla.

 

Juha Lahtinen

Jatkuvan oppimisen päällikkö

Pedagogiset ratkaisut

TAMK

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi