Jatkuvan oppimisen puolestapuhuja Kirsi Purhonen aloitti TAOKissa

Kuva Kirsi Purhosesta.

Keskustelu Kirsi Purhosen kanssa alkaa jatkuvasta oppimisesta. Kyse ei ole pelkästä sattumasta, sillä avoimen uteliaaksi tunnustautuva Kirsi kuvailee olevansa itsekin mitä suurimmassa määrin elinikäinen oppija ja viihtyvänsä epämukavuusalueella.

Kirsi aloitti huhtikuun alussa tuntiopettajana TAOKissa. Sitä ennen hänen urallaan on kuitenkin ehtinyt jo tapahtua paljon. Lukion jälkeen hän opiskeli kudonnan artesaaniksi, mutta ajautui jo pian sen jälkeen ohjaustehtäviin. Ohjaus tuntui kiinnostavalta. 

  • Työurallaan Kirsi on työskennellyt useissa erilaisissa tehtävissä monenlaisten ryhmien parissa, muun muassa ohjaajana mielenterveys-, päihde- ja työllisyyspuolella ja käsityöopettajana sairaalakoulussa. Myöhemmin hän opiskeli yhteisöpedagogin YAMK-tutkinnon. Vuosien varrella myös erilaiset kehittämishankkeet ovat tulleet tutuiksi. TAOKiin hän siirtyi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Luovien alojen tutkimusyksikön projektipäällikön tehtävistä. Kaikkiaan työvuosia korkeakoulusektorilla on ehtinyt kertyä kymmenkuntavuotta lehtorin ja TKI-tehtävissä.  

Minua on aina kiinnostanut se, miten saan ihmiset oppimaan uusia asioita. Tärkeää on myös motivointi ja tuki, jonka avulla oppijaa voi tuupata elämässään eteenpäin. Toimijuus on oppimisessa avainasemassa. Mietin myös, kuinka ohjaan opiskelijoita niin, että he lopulta pystyvät suoriutumaan tehtävistään itsenäisesti, hän pohtii. 

Ammatillinen opettajankoulutus kiinnostaa monestakin syystä. Kirsi Purhonen kertoo aina tunteneensa kiinnostusta toisten ammatteja ja ammattien taustoja kohtaan. Osaamisen kehittyminen tuo työvälineitä ongelmien ratkaisuun, mikä taas vie uralla eteenpäin. Myös monialaisuus ja Tampereen yliopistoon tekeillä olevan väitöskirjan aiheenakin oleva ammattien rajapinnat ja käsite ”kolmas työ”, ammattien välille jäävät aukot, kertovat kiinnostuksesta horisontaaliseen oppimiseen. Generalistiksi itseään kutsuva Kirsi sanoo olevansa utelias oppija, joka on innostunut erityisesti oppimisen taustamekanismeista.  

  • Pitää mielen virkeänä, kun menee mukaan hankkeisiin, joista ei ole aiempaa substanssiosaamista. Silloin pääsee itsekin oppimaan muilta. Tämä vaatii rohkeutta, mutta itse turhaudun helposti työn rutinoituessa. Uusien ajatusten myötä saan uusia näkökulmia ja maailma avartuu, hän kuvailee. 

Monipuoliselta aiemmalta uraltaan Kirsi kertookin löytävänsä paljon asioita, joita voi tuoda mukaan opettajankoulutukseen. Erilainen vaikuttamistyö ja hankkeissa kehitettyjen ilmiöiden jalkauttaminen on tärkeää jakaa tulevien opettajien kanssa. Opettajien rooli yhteiskunnallisen kehityksen kärkenä on merkittävä.  

Työelämä on muuttunut ja yhä muuttumassa. Arvomaailma ja globaalit kehityssuunnat näkyvät yhä enemmän arjen työelämässä. Työelämän tarpeet on puolestaan tunnistettava koulutuksessa mahdollisimman hyvin. On huomioitava kestävyys ja tasa-arvo, monialainen yhteistyö, moniosaajuus, työn muutos sekä opiskelijoiden muutos. Tavoitteena on kouluttaa tulevaisuuden työelämässä mahdollisimman hyvin pärjääviä ammattilaisia. 

Tehtävä ei ole helppo, sillä monilla aloilla podetaan jo valtavaa osaajapulaa. Omasta maasta ei tarvittavaa osaamista löydy, joten koulutus kytkeytyy myös osaksi maahanmuuttajakysymyksiä. Tuleva sukupolvi myös ajattelee työelämästä eri tavalla. Vapaa-aika ja työ ovat tärkeitä ja niiden halutaan vuorottelevat toivotulla tavalla. Kahdeksasta neljään -ajattelu on tulossa tiensä päähän. Työn on myös oltava mielekästä ja sen määrä omaan elämäntilanteeseen sopiva.  

Vaikuttaa siltä, että erilaiset työn tekemisen tavat ja yrittäjähenkisyys nostavat päätään ammatillisessa koulutuksessa. Ammatillisissa oppilaitoksissa Nuori yrittäjyys -toiminta on aktivoitunut. Kirsi Purhonen näkee suuntauksen hyvänä. Toisaalta haasteitakin on. Opiskelijakunnan muuttuessa yhä heterogeenisemmäksi, on huomioitava yhä paremmin myös ne paljon tukea tarvitsevat ryhmät, joilla ei ole vielä valmiuksia aloittaa ammatillista koulutusta. Opetuksen tulisi palvella erilaisia oppijoita niin, että kaikki oppijat saataisiin ohjattua oppimisen polulle. Jokaisen oppijan omia vahvuuksia tulisi myös kehittää niin, että kaikki tuntevat olevansa osa yhteisöä ja itseluottamus kasvaa. Hyviä taitoja on syytä kehittää, jotta motivaatio ja kiinnostus heräävät. Jokaisesta on johonkin. 

Hän korostaa sallivaa yhteisöllisyyttä, jossa erilaisuus ja kaikki tekemisen tavat hyväksytään. Hyvänä esimerkkinä hän mainitsee TAOKin opintojaksoilla laajasti käytössä olevan yhteisopettajuuden, joka mahdollistaa opiskelijoille erilaisia näkökulmia sekä monipuolisempaa osaamista ja opettaa myös kanssaopettajia. Opettajankouluttajalla tärkeää on opiskelijan asemaan asettuminen. 

 

Itä-Suomen ryhmän tuutorointia, opetusta ja hanketyötä 

Työtehtävät TAOKissa alkavat hiljalleen muotoutua ensimmäisen työkuukauden jälkeen. Kirsi Purhonen aloitti hankevalmistelussa ja pääsi toukokuussa tapaamaan verkon orientaatiopäivässä jo oman Itä-Suomen tuutoriryhmänsä. Tavoitteena on tavata opiskelijoiden kanssa Lappeenrannassa noin kerran kahdessa kuukaudessa. Ensimmäisen verkkotapaamisen perusteella ryhmäytyminen lähti hyvin käyntiin ja opiskelijat odottavat jo innolla kesäkuun ensimmäistä livetapaamista Lappeenrannassa. 

Lisäksi Kirsi on opettajana kahdella opintojaksolla ”Monipuoliset oppimis- ja toimintaympäristöt” sekä ”Oppimisprosessin muotoilu”. Hanketyö käynnistyy kansainvälisessä EduSTA-hankkeessa. Hän odottaakin innolla pääsyään kansainvälisiin työtehtäviin, sillä aiemmin hän ei ole opettanut englanniksi. 

Työlleen TAOKissa hän on asettanut tavoitteekseen yhteisöllisyyden vahvistamisen, myös menetelmällisesti. Kulttuuripuolen koulutuksensa myötä Kirsi käyttää mielellään opetuksessaan ja ohjauksessaan luovia ja pelillisiä menetelmiä. 

Suuren vaikutuksen häneen on tehnyt TAOKin opettajien laaja osaaminen ja erityisesti vahva kansainvälinen osaaminen. 

  • Voin olla todella iloinen, että olen päässyt tähän joukkoon, hän riemuitsee. 

 

Teksti: Heli Antila. 

Kuva: Kirsi Purhosen arkisto. 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi