Korkeakoulupedagogiikkaa – asiantuntijuutta, työelämäläheisyyttä ja tutkimusperustaisuutta

Kuva kirjan kannesta.

Korkeakoulupedagogiikasta keskusteltaessa ollaan ammatillisen opettajankoulutuksen ytimessä. Tulkinnat käsitteestä, erilaiset variaatiot ja toisaalta yhteinen ymmärrys käsitteen sisällöstä muodostavat reunaehdot toiminnalle ja pedagogiikan kehittymiselle korkeakouluissa.

Kimmo Mäki ja Liisa Vanhanen-Nuutinen ovat tehneet suuren työn toimittamalla yksiin kansiin laajan kokonaisuuden mosaiikkimaisesta korkeakoulupedagogiikasta. Teoksessa puheenvuoron saavat niin yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujenkin toimijat. Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta kirjan tekoon ovat osallistuneet Hanna Ilola, Liisa Marttila ja Outi Rantanen.

Outi Rantanen ja Liisa Marttila ovat kirjoittaneet artikkelin ”Tasa-arvoisempi tie työelämään – opiskelijoita varten ja opiskelijoiden kanssa.” yhdessä Merja Draken, Marja Niemen, Johanna Naukkarisen, Jaana Suviniityn ja Riikka Jääskeläisen kanssa. Artikkelissa tuodaan esille muun muassa NAU!-hankkeen kokemuksia sekä opiskelijoiden roolia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien kehittämisprosessissa.

Hanna Ilola on kirjoittanut yhdessä Mari Murtosen, Hanna Alaniskan, Laura Hirstan, Merja Maikkolan, Petri Nokelaisen ja Liisa Postareffin kanssa artikkelin ”Yliopisto- ja ammattikorkeakoulupedagogiikasta korkeakoulupedagogiikkaan.”

Kirja jakautuu kuvaukseen korkeakoulupedagogiikan historiallisesta kehityksestä, kestävän korkeakoulupedagogiikan näkökulmiin, oppimismuotoiluun, korkeakoulupedagogiikan ja työelämän suhteeseen, pedagogiseen johtamiseen sekä pedagogiseen hyvinvointiin. Loppuosan englanninkielisissä artikkeleissa kokemuksia saadaan myös Suomen ulkopuolelta.

Kirja piirtää kuvaa myös 2020-luvun opettajuudesta. Opettamis- ja ohjaamistehtävän rinnalla korkeakouluopettajien työhön kuuluu myös tutkimista, kehittämistä ja koordinointia. Korkeakoulupedagogiikan näkökulmasta tärkeää onkin, että juuri pedagogiset osaajat osallistuvat monella rintamalla kehittämistyöhön.

Korkeakoulupedagogista ymmärrystä ja kokonaisuuksien hallintaa edellytetään siitä huolimatta koko korkeakouluyhteisön kaikilta toimijoilta. Tuotokset jäävät realisoitumatta, jos pedagogisen yhteisön johtamistoiminta ontuu tai opettajayhteisö ei löydä yhteistä ymmärrystä.

Teksti: Heli Antila

Lisää kirjan tiimoilta syntynyttä pohdintaa löydät Heli Antilan blogista.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *