Mari Muurimäki etsi haluamansa harjoittelupaikan, josta tuli hänelle myöhemmin myös työpaikka

Mari auttaa opiskelijaa
Mari Muurimäki opiskelijansa Julia Tannisen kanssa

– Opettajuus on ollut aina osa minua. Liiketalous on oma osaamisalani ja halusin hankkia myös pedagogisen pätevyyden TAOKin ammatillisesta opettajankoulutuksesta, kertoo Mari Muurimäki.

Hänen aloittaessaan opeopinnot oli samalla mietittävä harjoittelupaikkaa, koska juuri silloin Muurimäki ei ollut opetustyössä. Päätös oli lopulta helppo.

– Mietin, että haluan tutustua Saskyn Mäntän toimipisteeseen, Mäntän seudun koulutuskeskukseen (MSKK). Tiesin, että heillä on paljon kokemusta tiimiopetusmenetelmistä sekä tiimipedagogiikasta ja erityisesti nämä asiat kiinnostivat minuakin, hän muistelee.

Hän otti yhteyttä jo opintojensa alkuvaiheessa oppilaitokseen ja ilmoittautui heti myös sijaisrekisteriin. Sijaisuuksia tulikin jo opiskelujen aikana. Opiskelua tuki se, että pääsi harjoittelemaan asioita käytännössä. Opiskelun myötä uusia eväitä tuli paljon itse työhön, muun muassa ohjaukselliseen opettajuuteen.

– Soitin ensin verkko-opettajille, sitten päiväryhmien opettajalle ja ennen harjoitteluani lähiesimieheni Mari Järvenpää ja rehtori Arto Pylvänäinen pyysivät minut vielä haastatteluunkin. Tunsin oloni tervetulleeksi. Huomasin hakeutuneeni oikeaan paikkaan. Hyvä työilmapiiri, asianmukaiset tilat ja motivoituneet työkaverit tukivat oppimistani. Missään vaiheessa en jäänyt yksin, hän kertoo.

Ohjaajana toiminut lehtori Sari Palosaari antoi hyvät valmiudet opettajuuden kehittymiseen ja vapaat kädet myös kokeilla ennakkoluulottomasti erilaisia uusia asioita opetusharjoittelussa. Harjoittelussa Mari Muurimäki pääsi testaamaan ydinosaamisensa lisäksi uudenlaista oppimista ja monenlaisia työtapoja. Liiketalouden opiskelijoiden kanssa vierailtiin muun muassa metsässä ja pohdittiin alkutuotannon bisnesnäkymiä.

Tärkeänä osana harjoittelua oli toimiva vuorovaikutus. Muurimäki sai mahdollisuuden nimetä asioita, joissa haluaisi lisää ohjausta. Hän pääsi tutustumaan harjoittelussaan myös verkostoyhteistyöhön, joka osoittautuikin mielenkiintoiseksi. Työpaikkaohjaajien kanssa työpaikkoihin tutustuessaan hän näki konkreettisesti mitä taitoja opiskelijat työssään tarvitsevat ja millaiseen osaamiseen he kaipaavat vielä vahvistusta. Myös toimiva yhteistyö oppilashuoltoryhmän ja erityisesti opon ja kuraattorin kanssa tuli tutuksi.

– Opinnoista erityisen hyödyllisinä asioina jäivät mieleen opetusharjoittelu, inspiroivat luennot esimerkiksi oman opettajaidentiteetin kehittymisestä sekä antoisat keskustelut moniammatillisissa pienryhmissä, Muurimäki muistelee.

Jatkuvaa kehittämistä ja uuden ennakointia

Mäntän seudun koulutuskeskuksen opettajille lisäkoulutus ja jatkuva kehittyminen on tuttua. Kun talossa on nelisenkymmentä opettajaa, tapahtuu eläköitymistä noin parin – kolmen opettajan vuosivauhtia. Vain harvoin tästä työyhteisöstä muualle lähdetäänkään kuin eläkkeelle. Talossa työskentelee kaikkiaan 70–80 henkilöä. Uusia rekrytointeja tehdäänkin säännöllisesti. Myös sijaisrekisteriä päivitetään jatkuvasti.

Vaikka opettajapulasta joskus kuulee puhuttavan, rehtori Arto Pylvänäinen ei ole Mäntän rekrytoinneissa sitä kokenut. Ammatillisen opettajan työ näyttäytyy edelleen haluttuna.

– Meillä avautui syksyllä liiketalouden opettajan paikka. Hakemuksia tuli paljon ja haastatteluihin kutsuttiin monia kokeneita ja hyviä hakijoita. Etsimme aina omaan työyhteisöömme parhaalla mahdollisella tavalla sopivaa henkilöä, sellaista, joka tukee ryhmän toimintaa ja vahvistaa tiimityötä. Pisin opettajakokemus ei välttämättä ole valinnan perusteena ykkösasia, kuvailee Pylvänäinen.

Syksyn valinta kohdistui Mari Muurimäkeen ja molemmat osapuolet ovat olleet yhteistyöhön tyytyväisiä. Viime lukuvuoden sijaisuudet ja opettajaharjoittelukokemus nopeuttivat Muurimäen sopeutumista osaksi opettajajoukkoa.

Vaikka hyviä hakijoita on paljon, ei se suinkaan tarkoita rekrytointien olevan kaikissa tapauksissa helppoa.

– Meillä ammatillisella puolella tilanne on aivan toisenlainen kuin korkeakouluissa. Pelkästään taitava pedagoginen ja vahva teoreettinen pätevyys eivät riitä. Käytännön substanssiosaaminen on etenkin tekniikan puolella äärimmäisen tärkeää. Opettajan tulee oikeasti osata itsekin suoriutua käytännön töistä. Auktoriteettiaseman opettaja saavuttaa opiskelijoilta täällä aina käytännön osaamisen kautta. Ymmärrystä ei voi siirtää teoreettisesti kokemattomalle opiskelijalle vain teorian kautta, vaan opettajan tulee ensin näyttää itse, miten asia tehdään, Pylvänäinen kuvailee.

Itseohjautuvuus on tärkeää, mutta sekin on ensin opetettava. Myös työelämän pelisääntöjä on tärkeää kerrata, niitä itsestään selviltäkin tuntuvia.

Myös opetusharjoittelupaikkojen tarjoaminen nähdään tärkeänä yhteistyömuotona.

– Kyllä meillä on lähtökohtana se, että opetusharjoittelijoihin suhtaudutaan myönteisesti ja harjoittelijoille annetaan mahdollisuus tulla tekemään opetusharjoittelu, mikäli se vain on käytännössä mahdollista toteuttaa. Aika hyvin tässä on onnistuttukin, Pylvänäinen kuvailee.

Pelkästään liiketalouden puolella talossa harjoitteli viime lukuvuonna kolme TAOKin opeopiskelijaa.

Huomiota erityiseen tukeen

Myös erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaamiseen on kiinnitetty paljon huomiota. Prosesseja tukemaan on kiinnitetty koulunkäynninohjaajia. MSKK on myös Pirkanmaalla ainoa vankilakoulutuksen järjestäjä. Koulutusta järjestetään niin Vilppulan kuin Kylmäkoskenkin vankiloissa.

MSKK:ssa koulutusaloja on toistakymmentä, suurimpana tekniikan alat. Esimerkiksi lentokoneasentajakoulutuksestakin löytyy lähes sata opiskelijaa.

– Viime vuosina on panostettu paljon erityisopiskelijoiden kohtaamiseen kouluttamalla koko opettajakuntaa yhdessä, muun muassa TAOKin kanssa. Kaikkia opettajia emme voi laittaa erityisopettajakoulutukseen, koska ei ole tarvetta, että kaikki olisivat erityisopettajia, mutta kaikki tarvitsevat työssään erityispedagogista osaamista. Panostamme paljon siihen, että opiskelijamme saisivat opintonsa myös valmiiksi. Opettajiemme lisäkoulutukset kiinnostavat jatkossakin, Pylvänäinen kuvailee.

Oppivelvollisuuden laajeneminen ei välttämättä käytännön työssä tule kovin suurena muutoksena näkymään. Mäntässä asiaan on kiinnitetty huomiota jo vuosia ja käytännössä kaikille pystytään tarjoamaan opiskelupaikka jo nytkin. Opiskeluvalmiuksia voi parantaa Valma-koulutuksessa ja yhteistyö Etsivän nuorisotyön kanssa on tiivistä. Muutoksen kärjessä halutaan pysyä mukana.

– Meidän tiimissämme on monipuolinen osaaminen. Emme jämähdä paikoilleen, vaan mietimme uusia toimintatapoja ja pyrimme ennakoimaan asioita, kertoo itsekin erityispedagogiikan aineopinnot suorittanut Muurimäki.

MSKK:n malli on osoittautunut toimivaksi. Haasteellisesta koronakeväästäkin selvittiin suhteellisen hyvin. Monille opettajille verkko-opetus oli jo entuudestaan tuttua, mutta osa joutui haasteelliseen tilanteeseen opettelemaan itsekin verkko-ohjelmia yhdessä opiskelijoiden kanssa. Kaikki toteutukset pystyttiin kuitenkin viemään läpi verkkovälitteisesti. Yksikään opiskelija ei kadonnut matkan varrella, mutta joidenkin opinnot eivät kevään aikana kovinkaan paljoa edenneet – näitä tilanteita korjataan edelleen.

Teksti: Heli Antila

Kuva: Danisa Kuisma

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi