Opeopintojen paras anti: verkostoitumista, digiä, erkkaa ja oman opetuksen kehittämistä

Stadin ammattiopistossa opetustilanne luokassa

Verkostoituminen, digitaaliset oppimisympäristöt, erityisen tuen tarpeen ymmärtäminen ja työkalut oman opetusprosessin kehittämiseen. Lista tulee nopeasti, kun kysyn lehtori Mia Frondeliukselta kaikkein parasta antia TAOKin ammatillisen opettajan pedagogisissa opinnoissa.

– Olen aika monessa mukana. Nautin kun saan työssäni kehittää asioita jatkuvasti. Samalla myös mielenkiinto pysyy yllä ja opetus tuntuu mielekkäältä. Ammatillisella puolella kilpailu on kovaa, joten opettajana on huolehdittava osaltaan myös organisaation kilpailukyvyn kehittämisestä, hän kuvailee.

Kun takana oli pitkä elämänkokemus ensin yrittäjänä ja sitten opettajana Frondelius kuvailee opiskelijan rooliin asetuumista ”aivan ihanaksi”. Verkostoitumisen hyödyn huomasi jo opintojen ensi metreillä. Opiskelijat tulivat hyvin erilaisilla taustoilla opintoihin, mikä osoittautui suureksi vahvuudeksi. Omassa tiimissä yhdellä opiskelijalle oli erittäin vahva tietotekninen osaaminen, projektinhallintaa, viestintäsuunnittelua, sekä sosiaalisen markkinoinnin asiantuntijuutta, toinen toi tuoreita kuulumisia yritysmaailmasta ja kolmannen vahvuudet olivat insinööritaidoissa.

TAOK opettajaopiskelijoiden pienryhmä
Opettajaopiskelijoiden pienryhmä

– Pidämme edelleen yhteyttä ja vaihdamme kuulumisia. Koko tiimin yhteinen tapaaminenkin on toivottavasti luvassa jossain vaiheessa koronan väistyttyä, Frondelius kuvailee.

Digiosaaminen monipuolistuu

Kun samassa tiimissä oli digiosaaja ja digitaalisuutta painotettiin koulutuksessa muutenkin, kasvoi digitaalisista oppimisympäristöistä yksi opintojen tärkeä osa-alue. Ihan oudosta aluevaltauksesta ei ollut kyse, sillä Mia Frondeliuksella oli jo aiemmin työn puolesta paljon osaamista.

– Mutta opin pedagogisten opintojeni aikana vielä valtavasti lisää. Tutuksi tulivat erilaiset uudet alustat, joita nykyisin hyödynnän omassa työssäni. Olihan tuo arvokasta oppimiskokemusta juuri ennen koronavuotta. Etäopetukseen siirryttäessä käytössäni oli paljon työvälineitä, joita saatoin hyödyntää, hän kertoo.

Erityisen tuen tarpeen ymmärtäminen tärkeää

Erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita on ammatillisissa oppilaitoksissa paljon. Monet tilanteet saattavat olla hyvinkin haastavia, sillä monet nuoret ja aikuiset voivat huonosti ja se tuo opetukseenkin ongelmia. On tärkeää huomata ja osata reagoida tuen tarpeeseen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Työssään Mia Frondelius on törmännyt muun muassa hahmottamisongelmiin, lukivaikeuksiin ja tarkkaavuuden ongelmiin, kuten ADHD.

– Toisaalta haasteiden hahmottaminen, mutta myös apumateriaalien teko on tärkeää. Molempiin näihin sain lisää työkaluja opettajaopinnoista. Koen, että nyt pystyn huomioimaan opiskelijat yksilöllisemmin ja havaitsen myös aikaisemmassa vaiheessa tuen tarpeen. Lisäksi osaan huomioiden erilaiset haasteet jo opetusmateriaaleja valmistaessani, hän kertoo.

Frondeliuksen opiskelijoista osalla on maahanmuuttajatausta. Tämä saattaa asettaa haasteita niin kielitaidon kuin digiosaamisenkin suhteen. Viime aikoina hän onkin kollegojensa kanssa keskittynyt työstämään selkokielistä opetusmateriaalia, kuten videoita, joissa tekstin sijaan monet opittavista asioista tuodaan esille kuvakerronnan kautta. Tehtävänantojen selkeyteen tulee kiinnitettyä entistä enemmän huomiota.

Koulutuksen siirryttyä keväällä etäopiskeluksi Frondelius pystyi pitämään pienelle ryhmälle tukea tarvitsevia opiskelijoita edelleen lähiopetusta. Tarvittaessa etäopiskeluun lainattiin myös opiskeluvälineitä.

– Koen oman ryhmäni selvinneen varsin hyvin koronakeväästä. Tietenkin muutamalla opiskelijalla oli haasteita, mutta kaikki pysyivät matkassa mukana ja pystyin antamaan yksilöllistä ohjausta tarvittaessa Teamsin välityksellä, hän muistelee.

Keväästä jäi myös hyviä kokemuksia. Opiskelijat oppivat tekemään ennennäkemättömän hyviä esityksiä esimerkiksi Canvalla, Prezillä ja Power Pointilla. Frondelius oli aivan haltioissani siitä kehityksestä, mikä esitelmien tekoon tuli. Kuvat, tiedot, lähdeluettelot ja jopa tekijänoikeudet opittiin tekemään aiempaa paremmin. Ja myös esiintymisessä noustiin uudelle tasolle, kun asiat osattiin esittää omin sanoin.

Opiskelijoiden esityksiä Salpauksella
Opiskelijat pitävät esityksiään erilaisessa oppimisympäristössä

Aina voi kehittyä

Opetusprosessin työstäminen ja aikataulutus sekä opettajan toiminnan järjestelmällisyys parantuivat opintojen myötä. Frondelius kokee saaneensa paljon hyviä työkaluja oman työnsä kehittämiseen. Opintojen jälkeen hän kertoo kiinnittäneensä huomiota aikataulussa pysymiseen sekä kurssisuunnitelmien tekoon ja jaksottamiseen. Hyvästä suunnittelusta on paljon apua arjen työssä. Selkeät etukäteen tiedossa olevat ohjelmat helpottavat myös opiskelijaa. Hän kuvaileekin oman työskentelynsä ”järkevöityneen”.

Ammatillisen opettajan pedagogisia opintoja hän suosittelee lämpimästi muillekin.

– Totta kai kannattaa hakea. Kasvatustieteistä saa apuja ihmistuntemukseen. Vaikka osa opiskeltavista asioista olisikin jo tuttuja, on silti luvassa paljon uusia työkaluja, jotka helpottavat omaa käytännön toimintaa, hän kuvailee.

Opettajien lisäksi pedagogisista opinnoista on hyötyä myös ohjaustyössä sekä muissa ihmissuhdeammateissa oleville. Koulutus tuo rohkeutta kokeilla työssään uusia asioita.

Mian tie ammatilliseksi opettajaksi:

  • Vuonna 2000 valmistui kosmetologiksi
  • 12 vuotta toimi toiminimiyrittäjänä, yrittäjävuosina ohjasi myös työssäoppijoita
  • 2014-2016 kosmetologin erikoisammattitutkinto
  • 2016-2017 opettajan pedagogiset opinnot
  • työskennellyt kahdeksan vuotta opetustyössä, ensin opettajana Stadin ammattiopistossa ja sitten lehtorina Koulutuskeskus Salpauksessa. Työt tällä hetkellä Hius- ja kauneudenhoitoalan erikoisammattitutkinto EAT:n, Terveysalan ammattitutkinto Jalkahoidon AT:n parissa, ammatillisessa perusopetuksessa, Oppisopimus vastaava, KV-toiminnassa, sekä NY-vuosi yrittäjänä toiminnassa, mukana myös projektitoiminnassa, erilaisissa hankkeissa ja hankintavastaavana.

Haku opettajankoulutuksiin on nyt käynnissä. Haku loppuu 21.1.2021 klo: 15.00. Tutustu koulutuksiin verkkosivuillamme.

Teksti: Heli Antila
Kuvat: Mia Frondeliuksen arkisto

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *