Opettajankoulutusten toteutus - joustavuutta, henkilökohtaisuutta ja tärkeitä kohtaamisia

Koulutuksen jälkeen: 46% parempi palkka, 53% parempi asema työmarkkinoilla.

Ammatilliset opettajankoulutukset toteutetaan osaamisperustaisesti, eli joustavasti ja osallistujien aiempi osaaminen huomioiden. Opiskeluaika ja -sisällöt vaihtelevat jokaisen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. TAOK selvitti kokemuksia ammatillisista opettajankoulutuksista uraseurantakyselyllä ja vastavalmistuneiden kyselyllä.

”Olin erityisen tyytyväinen tapaan, jolla osaamisperustaisuus toteutettiin opinnoissa.”

Palautteissa todentavat hyvää opiskelukokemusta toteuttavat periaatteet, eli ”hyvän opiskelukokemuksen peruskivet”: henkilökohtaisuus, ohjauksellisuus, autenttisuus, yhteistoiminnallisuus ja muovautuvuus (Kukkonen & Marttila, 2017).

Henkilökohtaisuus – yksin ja yhdessä

Vastavalmistuneet opettajat kokevat, että he ovat voineet edetä opinnoissaan oman aikataulunsa sekä omien tavoitteidensa mukaisesti. Lisäksi heidän mielestään opiskelun ilmapiiri sekä vuorovaikutus on ollut erittäin hyvä. Parhaita pistemääriä palautekyselyn väittämistä saivat seuraavat:

”Minulla oli mahdollisuus suunnitella oma opiskeluaikatauluni”(keskiarvo 6/7)
”Minulla oli mahdollisuus asettaa henkilökohtaisia tavoitteita omille opinnoilleni” (keskiarvo 6,1/7)
”Koulutus oli joustava” (keskiarvo 6,1/7)
”Opiskelun ilmapiiri tuki tavoitteiden toteutumista” (keskiarvo 6,1/7)
”Vuorovaikutus oli hyvää” (keskiarvo 6/7).

Yhteistoiminnallisuus – ja toteutusmuotojen muovautuvuus

Opettajankoulutusten monipuoliset opiskelu- ja toteutusmuodot sekä lähipäivät koetaan palautteen mukaan toimiviksi.

”Opinnot laajensivat ja vahvistivat osaamistani, sekä antoivat erilaisia työkaluja lisää.”

”Työelämässä toimivalle aikuiskouluttajalle on hyötyä pätevyyden hankkimisesta ja uusien taitojen virkistämisestä. Myös opettajaopiskelijoiden verkostoituminen on erinomainen asia.”

Aivan parasta antia opiskelijoiden mielestä on kuitenkin työskentely eri aloja edustavien opiskelijoiden kanssa pienryhmissä.

”Pienryhmätyöskentely tuki osaamiseni kehittymistä.”

”Koin lähipäivät ja opiskelutovereiden kanssa vietetyn ajan oppimisen kannalta hedelmällisimmiksi.”

”Eri aloilta olevien ihmisten kanssa keskustellessa tuli erilaisia näkökulmia asioihin.”

”Parasta antia olivat erilaiset verkkopedagogiikkaan liittyvät uudet työkalut ja menetelmät, sekä pienryhmässä opiskelu.”

Autenttisuus ja ohjauksellisuus

Oppiminen toteutuu hyvin aidoissa oppimisympäristöissä, eli omassa työssä ja opetusharjoitteluissa.

”Se miten oma osaaminen osoitettiin, tuntui toimivalta, koska omaa arkityötä pystyi siinä hyödyntämään ja asioita tuli ehkä pohdittua syvemmin kuin muuten olisi tehnyt.”

”Olin opettanut jo pitkään, mutta opintojen myötä oma ammatti-identiteetti jäsentyi ja pystyin tekemään asioita perustellusti. Ne lisäsivät myös käytännön opetusmenetelmien hallintaa ja tietotaitoa opetuksesta yleisesti.”

”On hyvin paljon itsestä kiinni, että mitä kokee oppivansa. Itse ajattelin opintojen aikana, että vaihdan näkökulmaa opiskelijan näkökulmaan ja opin sitä kautta. Vaikka moni asia, jota opetuksessa esiteltiin, oli openäkökulmasta tuttua, katsoin sitä opiskelijan näkökulmasta ja sain avartavia kokemuksia.”

”Opetusharjoittelu antoi paljon, siinä on tosi tärkeää saada palautetta ohjaavalta opettajalta sekä vertaisilta.”

”Opetusharjoittelujakso oli hyvä.”

Opettajaopiskelijat kokivat saaneensa tarvitsemaansa palautetta sekä tukea ja ohjausta opinnoissaan.

”Vertaisarvioinnit olivat hyviä, kun pääsi näkemään ja arvioimaan muiden opettamista ja toisaalta joku muu arvioi omaa opettamista.”

”Oli hienoa, että tukea ja ohjausta oli saatavilla, kun sitä tarvitsi ja myös opintojen loppuun viemiseen kannustettiin, vaikka ne hieman venähtivät.”

Lähde

Kukkonen, H. & Marttila, L. (2017). Kuviteltua todellisuutta – ammattikorkeakoulut oppimisen ja opiskelun ympäristöinä. Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Tutkimuksia 20.

Teksti

Sissi Huhtala

Lehtori

TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi