Opettajankoulutuksissa osaaminen kehittyy

92% suosittelee muille, 93% kokee hyödyllisenä

TAOK selvitti kokemuksia ammatillisista opettajankoulutuksista uraseurantakyselyllä ja vastavalmistuneiden kyselyllä. Uraseurantakyselyyn vastasi 106 vuonna 2017 valmistunutta ja vastavalmistuneiden kyselyyn 41 tammi - elokuussa 2020 valmistunutta.

Uraseurantakyselyyn vastaajista 51% piti koulutusta erittäin hyödyllisenä ja 42% hyödyllisenä. 92% vastaajista suosittelee opettajaopintoja. Myös vastavalmistuneet kokivat koulutuksen erittäin hyödylliseksi tulevaisuuden kannalta. (annettu keskiarvopistemäärä 6/maksimipistemäärä 7).

Osaamista opettamiseen

Ammatillisista opettajankoulutuksista saa palautteiden mukaan pätevyyden lisäksi mukaansa arjen opetustyöhön työkaluja, ideoita ja vertaistukea.

”Työelämässä toimivalle aikuiskouluttajalle on hyötyä pätevyyden hankkimisesta ja uusien taitojen virkistämisestä.”

”Oli myös voimaannuttavaa, kun keskusteli muiden opeopiskelijoiden kanssa ja sai todeta, että kaikki muutkin painivat töissä mm. samanlaisten ongelmien kanssa.”

”Suoritin ammatillisen erityisopettajan koulutuksen, se lisäsi ammattitaitoani ja siten parempia mahdollisuuksia työmarkkinoilla.”

Palautteen antajat ovat kokeneet myös, että opetusmenetelmäosaamisen ohella teoria- ja tutkimustieto oppimisesta, opettamisesta ja ohjaamisesta antaa osallistujille vankan taustatuen arkisiin ratkaisuihin opetustyössä.

”Ammatillinen opettajakoulutus antaa erinomaisen teoriapohjan opettajan työhön, jonka merkityksen huomaa ja oivaltaa lopullisesti viimeistään opettajana ollessaan.”

”Opettajaopinnot sitoi teorioita käytäntöön. Ehkä tärkeimpänä nään kuitenkin verkostoitumisen, vaikka kaikki toimimmekin eri kentillä.”

Osaamista muihin tehtäviin

Noin puolet opettajankoulutuksiin osallistujista työskentelee muissa kuin opetus- tai ohjaustehtävissä. Palautteet kertovat, että opettajankoulutukset tarjoavat uutta näkökulmaa ja osaamista myös esimerkiksi johtamiseen, esimiestyöhön tai kehittämistyöhön.

”Toimin esimies- ja päällikkötehtävissä, johon pedagogiset opinnot ovat antaneet hyvän tuen. Ihmisten johtaminen, kouluttaminen ja opettaminen eivät juurikaan eroa toisistaan, joten koulutus antoi lisäpätevyyden työtehtävääni.”

”Vaikka en toimi opettajana, koen olevani paremmin toimiva tekijä koulutuksen ansiosta.”

”Toimin valmentajana, ja koulutus vahvisti entisten Coach ja mentorointiosaamistani.”

”Esimiesasemassa tarvitaan kyseisiä taitoja erityisen paljon.”

”Koen opeopinnot hyödyllisinä työllisyys- ja kuntoutusalalla toimiessa.”

”Olen perustanut oman yrityksen. Uskon kuitenkin vahvasti, että pedagogisesta pätevyydestä (AmO) on hyötyä alalla kuin alalla.”

Varmuutta ja merkityksellisyyden löytämistä

Opettajankoulutukset auttavat palautteiden mukaan kehittämään myös taitoja, joita tarvitaan työn ulkopuolellakin; esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, esiintymisvalmiuksia tai itsevarmuutta.

”Vaikkei ajattelisi opettajuutta urana, niin se tuo mahdollisuuden erilaiseen työskentelyyn ja antaa varmuutta esiintymiseen. Tästä on aina hyötyä työelämässä.”

Opettajankoulutuksista valmistuneet kertoivat myös reflektoinnista ja siitä, että koulutuksen aikaansaama ammatti-identiteetin pohtiminen on ollut myös pysähtymistä ja uuden ajattelutavan löytämistä.

”Suhtauduin aluksi kriittisesti reflektoinnin ylikorostumiseen, mutta opintojen aikana aloin nähdä reflektointiin liittyvät hyödyt.”

”Sain myös lisää itsevarmuutta ja aloin näkemään työni uudella tavalla merkittävänä.”

”Käytännön kokemus opettamisesta antoi minulle onnistumisen kokemuksia ja innostusta.”

 

Teksti:

 

Henna Koskimäki

Opintopäälikkö

TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

 

Sissi Huhtala

Lehtori

TAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi