Gradutus-työpaja keväälle 2022

Opinnäytetyön tekeminen on monelle iso ja yksinäinen ponnistus. Maaliskuussa alkava Gradutus-työpaja yhdistää vertaistukea, opiskelutaitovalmennusta, keskustelua sekä opinnäytetyön konkreettista kirjoittamista. Kandityön, diplomityön tai gradun tekijä, jonka tekeminen tuntuu jumittuneen toivottomasti, voi saada tästä käynnistysapua ja toivoa opinnäytetyön tekemiseen.

Työpaja kokoontuu tiistaisin klo 9.00–11.30, ajalla 8.3. – 26.4. Keskustakampuksella, noudattaen yliopiston terveysturvallisuusohjeita. Pandemiatilanteen niin vaatiessa tapaamiset voidaan toteuttaa myös Teams-videoyhteyden avulla.

Työpajaan osallistumisen edellytyksenä on keskeneräinen opinnäytetyö, jolla on aihe ja nimetty akateeminen ohjaaja. Sitoutuminen kaikille tapaamiselle on sekä työn edistymisen että ryhmän kannalta tärkeää. Työpajaan otetaan maksimissaan 15 opiskelijaa. Tapaamiset koostuvat opinnäytetyön tekemiseen liittyvistä lyhyistä alkukeskusteluista sekä itsenäisestä opinnäytetyön tekemisestä. Työpajan ohjaajat ovat paikalla antamassa tukeaan aloittamisen, tauottamisen, jumikohtien selvittämisen sekä työprosessiin liittyvien tunteiden kysymyksissä.

Työpajan ohjaajina toimivat opintopsykologi Simo Ahonen sekä opintopsykologiharjoittelija Pauli Ordén.

Ilmoittautuminen suljettu. Lisätietoja opintopsykologit.tau@tuni.fi

Lue seuraavaksi