Opintopsykologien opiskelutaitoluennot syksyllä 2020

Opintopsykologit tarjoavat syksyllä 2020 seuraavat opiskelutaitoluennot: Jaksa etäopiskelussa, Rutiinia ja rytmiä opiskeluun, Paremman keskittymisen luento, Itsemyötätuntoa ja jämäkkyyttä opiskeluun sekä Tekstien oppiminen ja tenttiin valmistautuminen.

Opiskelutaitoluennot on tarkoitettu kaikille Tampereen yliopiston perustutkinto-opiskelijoille. Mukaan voi siis ilmoittautua, olit sitten missä vaiheessa opintojasi tahansa!  Luennot ovat osa yliopiston opiskelijoiden ohjausta ja niistä ei saa opintopisteitä.  

Opintopsykologin alustusten lisäksi luennoilla voidaan tehdä esimerkiksi pieniä pohdintatehtäviä, harjoituksia ja keskusteluja.  

Luennoille vaaditaan ilmoittautuminen osallistumislinkkien vuoksi. Ilmoittautumislinkit avautuvat luentokuvausten yhteyteen noin neljä viikkoa ennen luentoja.

 

JAKSA ETÄOPISKELUSSA  

(opintopsykologi Hanna Kalliomäki & opintopsykologiharjoittelija Aino-Maija Kuusela) 

Mitä kuuluu etäarkeen? Kuukausiksi venynyt poikkeustilanne ja etätyöskentely kuormittaa monia. Luennolla pysähdytään oman tilanteen äärelle ja pohditaan hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä esitellään käytännön keinoja jaksamisen ja sujuvan opiskelun tueksi. Teemaa käsitellään myös käytännöllisten, itsenäisesti toteutettavien harjoitusten avulla. Kaksi samansisältöistä toteutusta:

Keskiviikko 30.9.2020 klo 14.15-15.30Zoom  

Torstai 1.10.2020 klo 14.15-15.30, Zoom

 

RUTIINIA JA RYTMIÄ OPISKELUUN  

(opintopsykologi Sonja Pelkonen) 

Kaipaatko näkökulmia ja keinoja arjen kaaoksen järjestämiseen ja opintojen tahdittamiseen? Rutiinia ja rytmiä opiskeluun -opiskelutaitoluento kokoaa yhteen opiskelijoita, jotka haluavat syystä tai toisesta tarkastella elämäänsä, ajankäyttöänsä ja opiskelurutiinejansa. Luennolla tutustutaan rutiinien rakentamisen periaatteisiin ja opiskelun rytmittämistä tarkastellaan tasapainoisen vuorokausirytmin, ajankäytön suunnittelun, vireystilan säätelysekä hyvän unen vaalimisen näkökulmista käsin. Kaksi samansisältöistä toteutusta:  

 Torstai 22.10.2020 klo 13.15-15.30, Zoom

Keskiviikko 28.10.2020 klo 13.15-15.30, Zoom

 

ITSEMYÖTÄTUNTOA JA JÄMÄKKYYTTÄ OPISKELUUN  

 (opintopsykologiharjoittelija Aino-Maija Kuusela) 

Huomaatko usein soimaavasi itseäsi epäonnistumisistasi tai potkivasi itseäsi armottomasti eteenpäin opinnoissa tai töissä, ikään kuin mielessäsi puhuisi väsymätön kriitikko? Entä tuntuuko omien rajojen tunnistaminen ja asettaminen vaikealta? Luennolla tarkastellaan itsekritiikin ja toisaalta itsemyötätunnon vaikutuksia mielialaan, hyvinvointiin ja opiskeluun. Lisäksi käsitellään jämäkkyyden teemaa henkilökohtaisten arvojen ja valintojen tekemisen näkökulmista. Aiheisiin syvennytään kokemuksellisten harjoitusten avulla. Kaksi samansisältöistä toteutusta:

Torstai 5.11.2020 klo 14:15-15:45, Zoom 

Keskiviikko 11.11.2020 Klo 14:15-15:45, Zoom

 

PAREMMAN KESKITTYMISEN LUENTO  

(opintopsykologi Simo Ahonen)   

Jos Flow ei lähde ja keskittyminen jatkuvasti harhailee, alkaa huolestuminen omasta keskittymiskyvystä. Luennolla tutustutaan keskittymiskyvyn suojaamiseen ja elvyttämiseen sopiviin keinoihin ja periaatteisiin, joita voi soveltaa tenttiin lukemiseen, ryhmätyön tekemiseen tai luento-opiskeluun. Kaksi samansisältöistä toteutusta:

Keskiviikko 18.11.2020 klo 13.15-15.00, Zoom 

Torstai 26.11.2020 klo 13.15-15.00, Zoom 

 

TEKSTIEN OPPIMINEN JA TENTTIIN VALMISTAUTUMINEN 

(opintopsykologi Taija Tuominen)  

Koetko epävarmuutta siitä, onko oma tapasi valmistautua tenttiin paras mahdollinen? Kaipaatko pientä potkua kohti parempaa tenttiin valmistautumista? Luennolla lähestytään oppimista muistin kautta ja tarkastellaan erityisesti tekstien oppimista. Luennolla käsitellään myös käytännön luku- ja muistiinpanotekniikkaa. 

Verkkototeutus Moodlessa, kurssiavain: Tekstit2020. Ilmoittautumista ei tarvita. Katsottavissa 3.12.2020 – 31.1.2021.