Opiskelu- ja urataitoja tukeva verkkototeutus

Kuvituskuva: värikkäitä sateenvarjoja

Opintopsykologin ja uraohjaajan vetämä opiskelijoiden ryhmätyöpaja tarjoaa mahdollisuuden työstää ohjatusti omia opiskelutaitoja ja tulevaisuuden suunnitelmia vertaistuen merkitystä unohtamatta. Verkkotapaamisten 5.10., 7.10. ja 9.10.2020 aiheina ovat aikaansaaminen, oman osaamisen tunnistaminen ja tulevaan suuntaaminen.

Potkua opintoihin & suuntaa tulevaan -verkkototeutus (5.10., 7.10. ja 9.10.2020 klo 12.15-14.30) on tarkoitettu kaikille Tampereen yliopistossa opintojen eri vaiheissa oleville ja eri aloja opiskeleville tutkinto-opiskelijoille, jotka arvioivat itse voivansa hyötyä ryhmästä. Koulutus järjestetään ensimmäistä kertaa kokonaisuudessaan etäyhteyksin. Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston opintopsykologi Taija Tuominen sekä uraohjauksen asiantuntija Terhi Erkkilä.

Pohdintojen kanssa ei kannata jäädä yksin -tervetuloa mukaan!

Koulutuksen toteutustavat

Työskentelymuotona on vetäjien pitämät alustukset, harjoitukset ja keskustelut, jotka käydään etäyhteyksiä hyödyntäen Zoom -alustalla. Koulutuksessa hyödynnetään myös Moodle-oppimisympäristöä ja kaikki koulutuksen materiaalit ovat osallistujien saatavilla Moodlessa myös koulutuksen jälkeen.

Osallistujille tarjotaan lisäksi mahdollisuus myös saada palautteena yhteenveto omasta urasuunnittelusta kehitteillä olevalla urasuunnittelun digitaalisella työkalulla. Verkkotapaamisten välillä tehdään lisäksi itsenäisesti vetäjien ohjeistamat pienimuotoiset välitehtävät, jotka suuntaavat ajatusta seuraavan tapaamisen aiheeseen.

Osallistuminen

Koulutukseen voi osallistua omana itsenään ja itselle sopivalla tavalla. Erityisen tärkeässä roolissa on jokaisen osallistujan oma panos -kaikki osallistuvat tehtäviin, mutta voi samalla itse valita kuinka paljon haluaa jakaa toisille omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Toivoisimme, että mahdollisuuksien mukaan esim. tutustuessa, oman puheenvuoron aikana ja pienryhmäkeskustelussa jokainen valmistautuisi pitämään videokameran päällä. Ryhmä on luottamuksellinen.

TAPAAMISTEN SISÄLLÖT

1. Tavoitteet ja vahvuudet

ma 5.10.2020 klo 12.15 – 14.30 / Zoom -alusta

Ensimmäisellä tapaamiskerralla suunnataan katse ryhmän sisältöihin, etenemiseen sekä osallistujien odotuksiin ja toiveisiin. Millaisia ovat oppimista tukevat tavoitteet ja motivoiva tavoite? Mitkä ovat omat tavoitteesi -juuri nyt, opinnoissa, elämässä tai uralla? Itselle merkityksellisten asioiden tunnistaminen helpottaa tulevan suunnittelua.

Välitehtävänä pohditaan omaa osaamista ja kiinnostuksia.

2. Aikaansaaminen ja oman suunnan löytäminen

ke 7.10.2020 klo 12.15 – 14.30 / Zoom -alusta

Toisella tapaamiskerralla aiheena on aikaansaamattomuus. Mikä aiheuttaa vitkastelua ja miten sen kanssa -ja siitä huolimatta- voi työskennellä? Tunnistetaan oman elämän tärkeitä asioita ja jäsennetään omaa suuntaa. Tässä hyvänä pohjana on omien mahdollisuuksien ja (työ)elämän vaihtoehtojen tunnistaminen.
Kerrotaan myös tarkemmin mahdollisuudesta saada (ja antaa työkalun kehitystyön pohjaksi) palautetta urasuunnittelun itsearvioinnin välineen avulla.”

Välitehtävänä avataan ajatusta omasta osaamisesta erilaisten roolien kautta.

3. Kuormituksen säätely ja seuraavat askeleet

pe 9.10.2020 klo 12.15 – 14.30 / Zoom -alusta

Kolmannella kerralla aiheena on stressin olemus, vaikutus ja kuormituksen säätely. Tunnistetaan omia kuormittuneisuuden merkkejä ja palautumisen keinoja. Mitä osaat ja mistä olet kiinnostunut -entä missä olet hyvä? Suunnataan ajatus omiin seuraaviin askeleihin. Päätämme ryhmän ja toivomme palautetta tulevaa varten.

Hakeminen

Voit hakea kertomalla lyhyesti opintotaustastasi ja toiveistasi ILMOITTAUTUMINEN ON PÄÄTTYNYT
Ryhmätyöpajaan voidaan ottaa enintään 20 osallistujaa ja osallistujavalinta tehdään hakujärjestyksessä -koulutuksessa on vielä muutama vapaa paikka!
Valinnasta viestitään kaikille hakijoille sähköpostitse ryhmän täytyttyä. Ryhmä on osallistujille maksuton ja osa yliopiston tarjoamia ohjauspalveluita, eikä osallistumisesta ei saa opintopisteitä.

Lisätietoa kouluttajilta:

Terhi Erkkilä, uraohjauksen asiantuntija, sp. uraohjaus.tau(a)tuni.fi
Taija Tuominen, opintopsykologi, sp. opintopsykologit.tau(a)tuni.fi