Potkua opintoihin ja suuntaa tulevaan -ryhmä syyskuussa 2019

Kaarisilta ja näkymä ulapalle

Ryhmä työskentelee ti 17.9., ke 18.9. ja to 19.9.2019 klo 12.15 -14.30.

Opintopsykologin ja työelämäasiantuntijan vetämä ryhmätyöpaja tarjoaa tilaisuuden työstää ohjatusti omia tulevaisuuden suunnitelmia vertaistuen merkitystä unohtamatta. Tapaamiskertojen aiheena on aikaansaaminen, oman osaamisen tunnistaminen ja tulevaan suuntaaminen. Ryhmätyöpaja on tarkoitettu Tampereen yliopiston eri alojen tutkinto-opiskelijoille. Työskentelymuotona on vetäjien pitämät lyhyet alustukset, harjoitukset ja ryhmäkeskustelut. Koulutus on täyttynyt.

TAPAAMISTEN SISÄLLÖT

1. Tavoitteet ja vahvuudet;  ti 17.9. klo 12.15 – 14.30
Ensimmäisellä kerralla käydään ryhmän sisällöt, odotukset ja eteneminen. Lisäksi käsitellään tavoitteita oppimisen kannalta sekä tavoitteiden asettamista. Millainen on motivoiva tavoite? Entä mitkä ovat omat tavoitteesi? Itselle merkityksellisten asioiden tunnistaminen helpottaa tulevan suunnittelua.
Välitehtävänä pohditaan omaa osaamista ja kiinnostuksen kohteita.

2. Aikaansaaminen ja oman suunnan löytäminen; ke 18.9. klo 12.15 – 14.30
Toisella tapaamiskerralla aiheena on aikaansaamattomuus -mikä sitä aiheuttaa ja miten sen kanssa voi työskennellä. Tunnistetaan vitkastelun karikatyyrisiä toimintatapoja ja haetaan ratkaisuja. Pohditaan oman elämän tärkeitä asioita. Oman suunnan pohdinta ja ajatus siitä, mikä on (tai ei ole) itselle mahdollista. Uskomukset työelämästä ja urasta monesti rajoittavat valintoja -miten tunnistaa itselle relevanttien mahdollisuuksien kirjoa (työ)elämässä? Tehdään harjoitus omien vaihtoehtojen avaamiseksi.
Välitehtävänä avataan ajatusta omasta osaamisesta erilaisten roolien kautta.

3. Kuormituksen säätely ja seuraavat askeleet; to 19.9. klo 12.15 – 14.30
Kolmannella kerralla aiheena on stressin olemus ja vaikutus ja miten voi säädellä kuormitusta. Mitkä ovat jokaisen omat kuormittuneisuuden merkit ja palautumisen keinot? Mitä osaan ja mistä olen kiinnostunut? Missä olen hyvä ja seuraavat askeleet. Ryhmän päättäminen ja palaute.

TYÖSKENTELYTAVAT

Ryhmässä työskennellään tapaamisten teemojen parissa alustuksin ja pienimuotoisin itsenäisin sekä ryhmässä tehtävin harjoittein. Ensimmäisen ja toisen tapaamiskerran jälkeen jokainen osallistuja tekee itsenäisesti pienimuotoisen välitehtävän. Ryhmää ohjaavat ja alustavat opintopsykologi ja työelämäasiantuntija. Erityisen tärkeässä roolissa on jokaisen osallistujan oma panos -kaikki osallistuvat tehtäviin, mutta voi samalla itse valita kuinka paljon haluaa jakaa toisille omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Ryhmä on luottamuksellinen.

HAKEMINEN

Ryhmä varasijoineen on täyttyneet ja hakulomake on suljettu. Kiitos laajasta mielenkiinnosta ryhmää kohtaan. Vastaava ryhmä on tarkoitus järjestää myös ensi vuoden puolella -seuraathan ilmoitteluamme!

Ryhmätyöpajaan voidaan ottaa enintään 16 osallistujaa ja valinta tehdään hakujärjestyksessä. Ryhmään voivat hakea kaikki Tampereen yliopiston tutkinto-opiskelijat, joille koulutuksen teemat ovat ajankohtaisia.

Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston opintopsykologi Taija Tuominen sekä työelämäasiantuntija Terhi Erkkilä

 Tervetuloa!

Lisätietoa kouluttajilta:
Terhi: uraohjaus.tau[at]tuni.fi ja Taija: opintopsykologit.tau[at]tuni.fi

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *