Urasuunnittelun itseopiskelumateriaali

Uraohjaajat ovat koonneet linkkejä, tietolähteitä, tutkimustietoa, arvionteja ja tehtäviä palvelemaan opiskelun eri vaiheissa. Tarkoituksena on tarjota tietoa ja tukea tulevaisuuden suunnittelun tueksi erilaisissa tilanteissa. Urasuunnittelu on tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jonka lähtökohtana olet sinä ja tulevaisuudentoiveesi -omien polkujesi löytyminen.

Omien osaamisten ja vahvuuksien tunnistamiseen sekä oman uran suunnitteluun panostaminen kannattaa aina -se luo hyvää perustaa niin opinnoille kuin työnhauillekin. Itseopiskelumateriaali on koottu Moodle-alustalle Tampereen yliopiston opiskelijoiden pohdintojen ja urasuunnittelun tueksi. Edetä voi poimien kiinnostavan teeman silloin kun se on itselle ajankohtainen, taikka tutustua systemaattisesti eri teemoihin.

Itseopiskelumateriaalin teemat:

– Itsetuntemus – tunnista osaamisesi!
– Uratarinoita ja tietoa työelämästä
– Urasuunnittelu
– Työnhaku ja verkostot
– Haastattelu
– Työelämän juridiset pelisäännöt
– Erityiskysymyksiä

Urasuunnittelu on tietoista ja tavoitteellista toimintaa, jonka lähtökohtana olet sinä ja tulevaisuudentoiveesi. Urasuunnittelua ei kannata ymmärtää kapeasti pelkkänä opintoihin liittyvänä suunnitteluna, vaan koko työelämän kestävänä prosessina ja asenteena. Siksi urasuunnittellu onkin tärkeää opintojen aikana -ja niiden jälkeenkin.

Itseopiskelumateriaalien Moodle-alustat on rakennettu suomeksi ja englanniksi. Alustoilla on aiheeseen liittyen yhteiset teemat, mutta osittain eri tietolähteitä ja tehtäviä. Alusta myös elää ja sitä päivitetään eli jokainen käyttäjä voi myös antaa palautta ja vinkata hyvistä käyttämistään lähteistä. Pääset halutessasi tutustumaan englanninkieliseen Self-self study material – Moodle-sisältöihin linkistä.

Toivottavasti sisällöt toimivat hyvänä ensiaskeleena urapohdinnoissasi! Materiaalit on koottu opiskelijan näkökulmaa painottaen, mutta ovat vapaasti myös opettajien ja ohjaajien hyödynnettävissä. Antoisia pohtimishetkiä!

Kesäisin terveisin Tampereen yliopiston uraohjaajat

Huomaathan, että uraohjaajien ja muiden yliopiston ohjaajien palvelut ovat käytössäsi etäyhteyksien päässä. Uraohjaajat tavoittaa: uraohjaus.tau(a)tuni.fi

Kaikkien Tampereen yliopiston ohjauspalveluiden kuvaukset löydät Opiskelijan oppaasta