Gradutus-paja

Opintopsykologin ohjaama opinnäytetyön kirjoittamisen intensiivityöpaja kandin, diplomityön tai gradun kirjoittajalle. 19.3. LÄHTIEN ETÄTOTEUTUKSENA

Opinnäytetyön kirjoittaminen voi olla epätoivoista, yksinäistä puurtamista. Tai sitten se voi olla hyvin jäsennettyä, kovasti tsempattua, järkevästi tauotettua sekä yhteisöllistä puuhaa. Opintopsykologi Simo Ahosen ja opintopsykologiharjoittelija Eero Lehtisen ohjaama kuuden torstaiaamun kirjoitustyöpaja tukee opinnäytetyön tekijöitä, joilla urakka on kirjoitusvaiheessa ja opinnäytetyön ohjaajan kanssa tavoitteet on sovittu.

Työpajan ohjaus on nk. prosessiohjausta, siinä ei oteta kantaa aiheen käsittelyyn eikä oikeakielisyyteen. Työpajan tavoitteena on konkreettisen työn edistymisen lisäksi antaa välineitä oman toiminnan ohjaamiseen ja itsesäätelyyn.

Tapaamiset torstaiaamuisin klo 9:00 – 11:30 välillä 12.3. – 16.4.2020 (Keskustakampus, Pinni A2088)

MUUTTUNEESSA TILANTEESSA ETÄYHTEYTEEN ON MAHDOLLISTA OTTAA MUUTAMIA OPISKELIJOITA LISÄÄ. Ilmoittautuminen sähköpostitse opintopsykologit.tau@tuni.fi 

Lue seuraavaksi