Biokiertotaloutta edistämässä Namibiassa

Ryhmätyön tulosten esittelyä Namibian Windhoekissa 7.3.2024.

Onnistunut työpaja vaatii paljon suunnittelua, viestintää ja organisointia, erityisesti kun se toteutetaan toisessa maassa. Myöskään kärsivällisyydestä ei ole haittaa, kun eri kulttuurien käsitykset tapahtuman järjestämisestä kohtaavat. Tärkeää on luotettavat kumppanit ja hyvät verkostot. Osallistujien aktiivisuus ja halukkuus jakaa osaamistaan tuo projektiin asiasisältöä ja kiittävä palaute työniloa. Melkein kahden viikon intensiivinen periodi maaliskuussa Namibiassa toi kumpaakin.

Marraskuussa 2023 alkoi Finnpartnershipin rahoittama hanke, jonka tavoitteena on edistää kiertotalouden liiketoimintaedellytyksiä Namibiassa kapasiteettia vahvistamalla. Tampereen ammattikorkeakoulu yhdessä Tampereen yliopiston kanssa tukee omalla hankkeella yrityksen liikekumppanuushanketta.

Kiertotalous Namibian tavoitteena on tuottaa kolme lopputuotosta:

  • Tiekartta tarvittavasta kiertotalouden osaamisesta Namibiassa
  • Innovaatio- ja osaamisekosysteemin rakentaminen ja kuvaus
  • Vaikutusten arviointi ja raportti

Tiekartta ja innovaatio- ja osaamisekosysteemi rakentuvat samanaikaisesti yhteistoiminnassa namibialaisten kumppanien kanssa. Maaliskuun työpajojen suunnittelu aloitettiin tapaamalla namibialaisia kumppaneita Turussa tammikuussa ja jatkamalla säännöllisiä suunnittelupalavereita sen jälkeen.

Ensimmäinen työpaja toteutui pääkaupunki Windhoekissa 7.3.2024. Osallistujia oli 32 ja he edustivat korkeakoulutusta ja ammatillista koulutusta, yrityksiä sekä kansalaisjärjestöjä. Erittäin tärkeää apua järjestelyihin saatiin Suomen Namibian suurlähetystöltä.

Työpaja alkoi namibialaisten asiantuntijoiden esityksillä, jota seurasi ryhmätyöosuus. Neljä ryhmää työskenteli pohtien seuraavia kysymyksiä: millaisia uusia taitoja ja kompetensseja vaaditaan kiertotalouden työpaikoissa, kuinka kiertotalouden koulutuksen kysyntä ja tarjonta kohtaavat tällä hetkellä, millaista koulutusta tarvittaisiin ja millaisia kiertotalouden työpaikkoja on tulevaisuudessa ja mitkä taas ovat katoamassa.

Viisi ihmistä istumassa pöydän ääressä.
Kaksipäiväinen työpaja päättyi 13.3.2024 paneelikeskusteluun, jossa oli edustettuina sekä suomalaisia että namibialaisia asiantuntijoita.

Alustavaan analyysiin perustuen voi todeta, että kiertotalouden edistämistä tukevaa koulutusta tarvitaan Namibiassa ja uusien sisältöjen lisäksi myös toimintatapoja, jolla yritykset ja kouluttajat toimisivat yhdessä ja koulutuksessa olisi tarjolla myös nykyistä käytännönläheisempiä vaihtoehtoja.

Toinen työpaja toteutettiin 12.-13.3.2024 Pohjois-Namibiassa, University of Namibian (UNAM) kampuksella. Ogongossa työpajaan osallistui yli 50 henkeä ja mukana oli myös paljon opiskelijoita. Turun yliopistolla on toimiva yhteistyö Ogongon kampuksen kanssa, mikä oli erittäin arvokasta työpajan suunnittelussa ja toteutuksessa. Atmosmare-säätiö on rahoittanut UNAMin opiskelijoiden lopputöitä, joita esiteltiin työpajassa. Työpaja alkoi asiantuntijaluennoilla, jota seurasi tutustuminen kampuksen tutkimusinfrastruktuuriin. Tämän jälkeen ryhmät pohtivat millaisia biopohjaisia jätevirtoja Namibiasta löytyisi hyödynnettäväksi kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, ja mitkä ovat tärkeimmät hyödyntämistä edistävät ja estävät tekijät?

Näitäkin tuloksia tullaan analysoimaan tarkemmin mutta monia potentiaalisia virtoja tunnistettiin ja toisaalta estäväksi tekijäksi ryhmät nostivat tiedon ja esimerkkien puutteen. Työpajan toisena päivänä vierailtiin jäteveden puhdistuslaitoksella ja päätettiin onnistunut työpaja paneelikeskusteluun pohtien kokonaisvaltaista hiilen sidontaa käytännössä eri näkökulmista.

Seuraava matka Namibiaan on suunnitteilla lokakuussa, jolloin versio tiekartasta on valmis kommentointia ja validointia varten.

Teksti ja kuvat: Silja Kostia, Yliopettaja, TAMK Soveltavan tutkimuksen keskus, hankkeen projektipäällikkö.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi