Kategoria: Opetus

Luontoympäristön tuomaa hyvinvointia opiskelijoille

Mesikerho on TAMKin Metsäresepti-hankkeen yhtenä tuloksena rakennettu opiskelijakerho. Kevään 2023 aikana hankkeessa mukana ollut opiskelijatiimi ideoi ja käynnisti tämän luontoteemaisen kerhon osana Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (Tamko) opiskelijoiden hyvinvointia tukevaa kerhotoimintaa. Kerho pyrkii hankkeen tavoitteiden mukaisesti parantamaan opiskelijoiden suhdetta luontoon, lisäämään osallisuutta sekä tarjoamaan vertaistukea opiskeluun. 

Kokemuksia Moodlen kielifiltterin käytöstä

Julkaisin syksyllä 2023 kolmesta vastuullani olevasta HUBSin 24H Online -kirjaston moduuleista kieliversiot, eli saman Moodlen sisällä englanninkielisen version rinnalle tehtiin suomenkielinen versio. Self Branding, Modern Digital Selling ja Modern Digital Marketing ovat yhden opintopisteen mikro-opintoja, joita opiskelija voi suorittaa omaan tahtiinsa. Ne julkaistiin alun perin englanniksi jo keväällä 2021, ja kahden vuoden jälkeen niistä haluttiin myös suomenkieliset versiot vastaamaan kasvavaan kysyntään. Erityisesti henkilöbrändäykseen liittyvästä Self Branding -opintojaksosta tuli säännöllisesti kyselyitä, että olisiko lopputuotos brändikirja mahdollista palauttaa suomeksi.

Osaamismerkein ohjautuva osaamisen kehittäminen etenee 

Pedagogiseen kehittämisosaamiseen kuuluva osaamismerkein ohjautuva osaamisen kehittäminen etenee TAMKissa mallikkaasti ja kumppanikorkeakouluja kiinnostaen. Osaamismerkkejä on myönnetty lokakuun alkuun mennessä yhteensä 185 kpl. Ne ovat jakautuneet osaamisyksiköiden välille vaihtelevasti: jossain yksikössä osaamista on osoitettu yhdeksän, jossain 109 merkin kautta. Suosituin osaamismerkki on tähän mennessä ollut Saavutettava opetus ja oppiminen (124 myönnettyä merkkiä).   

Olemmeko oppijalähtöisiä vai -keskeisiä?

Jatkuvan ja joustavan oppimisen laajempi kehittämistyö etenee Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) yhtenä osana Digivisio 2030 -hankkeen muutosmatkaa. Kehittämistyötä ohjaa TAMKin Digivisiolle toimittama muutossuunnitelman versio 2.0, prosessien ja toimintojen selkeyttäminen, säännölliset toimijayhteisön tapaamiset sekä erillinen OKM:n strategiarahoituksen hanke. Syksyllä 2023 työtä on jatkettu jatkuvan oppijan prosessien selkeyttämisellä sekä käsitteen yhteisen ymmärryksen määrittelyllä.

Englannin kielellä sairaanhoitajaopinnot aloittaneet opiskelijat yhteisellä kurssilla suomenkielisen ryhmän kanssa

TOKASA - toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus ratkoo hoitajapulaa kouluttamalla tulevia ammattilaisia ilman aiempaa suomen kielen taitoa. Suomen kieli on integroitu osaksi koulutusta. Opintojen alussa opiskelijat opiskelevat pääosin englanniksi ja saavat samalla S2-opetusta. Tässä blogissa kerrotaan, mitä tapahtui, kun suomenkielinen sairaanhoitajakoulutusryhmä ja tammikuussa 2022 aloittanut TOKASA-ryhmä laitettiin yhteiselle kurssille.

Tavoitteet Digivisio 2030 -hankkeelle

Digivisioon liittyvissä aiemmissa blogikirjoituksissamme olemme mm. esitelleet hanketta ja sen tilannekuvaa, kuvanneet työn etenemistä TAMKissa ja kirjoittaneet hankkeen kuulumisista (linkit aiempiin blogikirjoituksiin blogitekstin alalaidassa). Tällä kertaa avaamme TAMKissa linjattuja tavoitteita hankkeelle.

Opinnäytetyön uudet muodot

Uuden opetussuunnitelman myötä ammattikorkeakoulututkinnoissa tehtävien opinnäytetöiden menetelmällinen valikko laajenee. Opiskelija voi perinteisten tutkimuksellisen tai toiminnallisen opinnäytetyön lisäksi tehdä opinnäytetyönsä joko portfolio-, päiväkirja- tai taidetekomuotoisena. Taideteko opinnäytetyön muotona on mahdollinen kulttuurialoilla.

Mullistaako tulevaisuus opetussuunnitelmat?

Olemme tehneet TAMKissa opetussuunnitelmatyötä jo yli vuoden ajan yhteistyössä työelämän kanssa. Samaan aikaan maailma muuttuu emmekä tiedä, mitä viiden vuoden päästä tapahtuu. Osaammeko tehdä nyt järkeviä päätöksiä ja valita sellaisia osaamisia, jotka kiinnostavat opiskelijoita ja joita tarvitaan vielä vuosien päästä?