Tiimioppiminen – 2020-luvun hitti vai huti?

Tampereen ammattikorkeakoulussa on panostettu vahvasti tiimioppimiseen ja tiimivalmennukseen. Tiimioppimista ja -valmentamista on treenattu ja kehitetty Proakatemiassa jo yli 20 vuotta. Valmentajavalmennuksen on läpikäynyt liki 300 TAMKin opettajaa. Y-kampuksella tiimivalmennuksen menetelmiä on sovellettu monin eri tavoin vuodesta 2012. Innoeventissä (nyk. Sprint Innovation Festival) menetelmiin on tutustunut tuhansia opiskelijoita. Monissa tutkinto-ohjelmissa tiimioppiminen on jo osa arkipäivää.