Uusi hankevalmistelumalli tuo lisää vaikuttavuutta kiertotalouden edistämiseen

Uudet ja innovatiiviset avaukset syntyvät usein osaamisten rajapinnoilla. Hyvien ideoiden lisäksi tarvitaan työkaluja yhdistämään ideat ja osaajat toisiinsa. Samoin tarvitaan ketteriä prosesseja, jotka mahdollistavat osaajien hyppäämisen hankevalmisteluun joskus tiukallakin aikataululla. RUOKO-hankkeen intrassa julkaisemamme ilmoitus kiinnitti tavoitellun kohderyhmän huomion ja johti hyvän valmistelutiimin rakentumiseen. Saimme mukaan myös ensikertalaisia.