Mitä Tampereen ammattikorkeakoulussa tapahtuu ja mistä puhutaan juuri nyt – lue tästä blogista!

Millaisella osaamisella tulevaisuudessa pärjätään?

Opiskelijoiden mielestä tärkeimmät taidot tulevaisuudessa ovat vuorovaikutustaidot, itseohjautuvuus, ajanhallinta ja analyyttinen ajattelu. Työelämältä odotetaan merkityksellisyyttä, tasa-arvoa, kehittymismahdollisuuksia, joustavuutta ja ihmisläheistä sekä työhyvinvointia tukeavaa johtajuutta.