Mitä Tampereen ammattikorkeakoulussa tapahtuu ja mistä puhutaan juuri nyt – lue tästä blogista!

Virtuaaliteknologian ja kuntoutuksen vuoropuhelua on vauhditettu Verkostot-hankkeessa

Voisiko digitalisaatiota ja virtuaaliteknologioita hyödyntää jo nyt paljon enemmän kuntoutuksessa? Mikä estää tai hidastaa niiden käyttöönottoa ja hyödyntämistä? Onko helppokäyttöisiä virtuaaliteknologioita ja niiden sisältöjä saatavilla ja saavutettavissa kuntoutukseen? Tieto hyödynnettävistä virtuaaliteknologioista ei saavuta vielä kaikkia kuntoutuksen ammattilaisia eikä itse kuntoutujia.