Mitä Tampereen ammattikorkeakoulussa tapahtuu ja mistä puhutaan juuri nyt – lue tästä blogista!

Moduuliharjoittelusta uudenlaista innostusta, osaamista ja yhteistyötä mielenterveys- ja päihdehoitotyöhön

Moduuliharjoittelua pilotoitiin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin neuropsykiatrian osastolla loppuvuodesta 2022. Moduuliharjoittelussa opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tiiminä omien potilaidensa hoitotyön. Harjoittelun ohjaajan roolina on toimia taustatukena ja varmistaa potilasturvallisuus hoitotyön prosessissa ja päätöksenteossa. Vastaavasta harjoittelumallista on jo saatu myönteisiä kokemuksia Pirkanmaan sairaanhoitopiirin somatiikan vuodeosastoilta. Tampereen ammattikorkeakoulusta moduuliharjoittelussa pilotissa oli mukana kolme sairaanhoitajaopiskelijaa.