Kategoria: Jatkuva oppiminen

Erikoistumiskoulutus jatkuvan oppimisen ytimessä

Erikoistumiskoulutus on jatkuvaa oppimista parhaimmillaan. Kohderyhmänä ovat jo korkeakoulututkinnon suorittaneet. Erikoistumiskoulutuksissa opiskelijoiden osaaminen laajenee ja/tai syvenee AMK-opintojen ja työelämäkokemuksen pohjalta. Opiskelija pääsee oppimaan uutta sekä jakamaan osaamistaan vertaisilleen opiskelijaryhmässä ja opintojen aikana pääsee ohjatusti kehittämään omaa työtään ja työyhteisöään. Koulutukset ovat pääsääntöisesti 30 opintopisteen laajuisia, vuoden kestäviä monimuotokoulutuksia, joiden osaamistavoitteet on laadittu yhteistyössä työelämän kanssa.

Osaamismerkein ohjautuva osaamisen kehittäminen etenee 

Pedagogiseen kehittämisosaamiseen kuuluva osaamismerkein ohjautuva osaamisen kehittäminen etenee TAMKissa mallikkaasti ja kumppanikorkeakouluja kiinnostaen. Osaamismerkkejä on myönnetty lokakuun alkuun mennessä yhteensä 185 kpl. Ne ovat jakautuneet osaamisyksiköiden välille vaihtelevasti: jossain yksikössä osaamista on osoitettu yhdeksän, jossain 109 merkin kautta. Suosituin osaamismerkki on tähän mennessä ollut Saavutettava opetus ja oppiminen (124 myönnettyä merkkiä).   

Olemmeko oppijalähtöisiä vai -keskeisiä?

Jatkuvan ja joustavan oppimisen laajempi kehittämistyö etenee Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) yhtenä osana Digivisio 2030 -hankkeen muutosmatkaa. Kehittämistyötä ohjaa TAMKin Digivisiolle toimittama muutossuunnitelman versio 2.0, prosessien ja toimintojen selkeyttäminen, säännölliset toimijayhteisön tapaamiset sekä erillinen OKM:n strategiarahoituksen hanke. Syksyllä 2023 työtä on jatkettu jatkuvan oppijan prosessien selkeyttämisellä sekä käsitteen yhteisen ymmärryksen määrittelyllä.

Terveysdatan vallankumous – digitaalinen murros terveydenhuollossa

Digitaalisen tiedon kasvu on vallankumouksellinen voima, joka mullistaa terveydenhuoltoa ja väistämättä hoitotyön koulutusta. Tämä viesti tuli selkeästi esille MyData 2023 -konferenssissa, jossa eri sidosryhmät ovat vuodesta 2016 alkaen vaikuttaneet henkilökohtaisen datan jakamisen toimenpideohjeisiin ja käytäntöihin Euroopassa ja muualla maailmassa. Konferenssissa käsiteltiin monia datan jakamisen teemoja, joista keskustelimme useiden esittäjien kanssa. Blogitekstissämme pohdimme kuitenkin dataosaamisen ja tekoälyn eettisyyden merkitystä terveydenhuollossa.

Mullistaako tulevaisuus opetussuunnitelmat?

Olemme tehneet TAMKissa opetussuunnitelmatyötä jo yli vuoden ajan yhteistyössä työelämän kanssa. Samaan aikaan maailma muuttuu emmekä tiedä, mitä viiden vuoden päästä tapahtuu. Osaammeko tehdä nyt järkeviä päätöksiä ja valita sellaisia osaamisia, jotka kiinnostavat opiskelijoita ja joita tarvitaan vielä vuosien päästä?

Erikoistumiskoulutuksesta valmistui syöpää sairastavien hoitotyön ammattilaisia

Syövän ehkäisy ja syöpään sairastuneen hoito ja hoitotyö -erikoistumiskoulutuksen kolmas opiskelijaryhmä valmistui syyskuussa. Takana oli vuosi opiskelua TAMKissa ja syöpää sairastavan hoitotyön osaamista 30 opintopisteen edestä. Erikoistumiskoulutuksen aikana opiskelijat saivat syventävää tietoa oman työnsä tueksi ja kehittämiseksi sekä mahdollisuuden vaihtaa näkemyksiä eri työyhteisöistä tulevien kanssa.

Avoin AMK – jatkuvan oppimisen mahdollistaja

Avoimella ammattikorkeakouluopetuksella on merkittävä rooli jatkuvan oppimisen kentässä. Se mahdollistaa osaamisen kehittämisen monenlaisiin tarpeisiin tarjoamalla tutkintokoulutuksen opintojaksoja kaikille kiinnostuneille iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta. TAMKin avoimessa AMKissa opiskelee noin 2500 opiskelijaa vuosittain tutkintoryhmissä tai avoimen AMKin omissa ryhmissä.