Kategoria: Opiskelu

Luontoympäristön tuomaa hyvinvointia opiskelijoille

Mesikerho on TAMKin Metsäresepti-hankkeen yhtenä tuloksena rakennettu opiskelijakerho. Kevään 2023 aikana hankkeessa mukana ollut opiskelijatiimi ideoi ja käynnisti tämän luontoteemaisen kerhon osana Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan (Tamko) opiskelijoiden hyvinvointia tukevaa kerhotoimintaa. Kerho pyrkii hankkeen tavoitteiden mukaisesti parantamaan opiskelijoiden suhdetta luontoon, lisäämään osallisuutta sekä tarjoamaan vertaistukea opiskeluun. 

Olemmeko oppijalähtöisiä vai -keskeisiä?

Jatkuvan ja joustavan oppimisen laajempi kehittämistyö etenee Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) yhtenä osana Digivisio 2030 -hankkeen muutosmatkaa. Kehittämistyötä ohjaa TAMKin Digivisiolle toimittama muutossuunnitelman versio 2.0, prosessien ja toimintojen selkeyttäminen, säännölliset toimijayhteisön tapaamiset sekä erillinen OKM:n strategiarahoituksen hanke. Syksyllä 2023 työtä on jatkettu jatkuvan oppijan prosessien selkeyttämisellä sekä käsitteen yhteisen ymmärryksen määrittelyllä.

Englannin kielellä sairaanhoitajaopinnot aloittaneet opiskelijat yhteisellä kurssilla suomenkielisen ryhmän kanssa

TOKASA - toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus ratkoo hoitajapulaa kouluttamalla tulevia ammattilaisia ilman aiempaa suomen kielen taitoa. Suomen kieli on integroitu osaksi koulutusta. Opintojen alussa opiskelijat opiskelevat pääosin englanniksi ja saavat samalla S2-opetusta. Tässä blogissa kerrotaan, mitä tapahtui, kun suomenkielinen sairaanhoitajakoulutusryhmä ja tammikuussa 2022 aloittanut TOKASA-ryhmä laitettiin yhteiselle kurssille.

Tavoitteet Digivisio 2030 -hankkeelle

Digivisioon liittyvissä aiemmissa blogikirjoituksissamme olemme mm. esitelleet hanketta ja sen tilannekuvaa, kuvanneet työn etenemistä TAMKissa ja kirjoittaneet hankkeen kuulumisista (linkit aiempiin blogikirjoituksiin blogitekstin alalaidassa). Tällä kertaa avaamme TAMKissa linjattuja tavoitteita hankkeelle.

School to Belong- ohjelman avulla kiinnitetään huomiota yhteisöllisyyden vahvistamiseen sekä yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn

Jokainen meistä kokee joskus yksinäisyyttä. HelsinkiMission yksinäisyyskyselyn tulosten mukaan joka neljäs nuori kokee, ettei hänellä ole yhtään läheistä ystävää. Koettu yksinäisyys vaikuttaa niin psyykkiseen kuin fyysiseen hyvinvointiin ja opiskelukykyyn. On siis erittäin tärkeää, että teemme kaikkemme, jotta kukaan ei jäisi yksin.

Kuitukangastuotteiden kierrätettävyys paremmaksi nuorten kuluttajien avulla

SUSTAFIT on tutkimusprojekti, jossa tutkimuksen keinoin parannetaan suomalaisen kuitukankaisiin liittyvän teollisuuden kilpailukykyä ja laajennetaan sen mahdollisuuksia nopeasti kasvavilla kestävien kuitukankaiden markkinoilla. Projekti käsittelee kuitukankaiden kestävyyttä eri näkökulmista ja pyrkii parantamaan tarkoituksenmukaista laatua ja kustannustehokkuutta sekä lisäämään sovellusalueita nykyistä kestävämmille ratkaisuille. Tavoitteena on lisätä kestävien ja tarkoituksenmukaisten kuitukankaiden markkinaosuutta ja edistää uusia kasvumahdollisuuksia.

Opinnäytetyön uudet muodot

Uuden opetussuunnitelman myötä ammattikorkeakoulututkinnoissa tehtävien opinnäytetöiden menetelmällinen valikko laajenee. Opiskelija voi perinteisten tutkimuksellisen tai toiminnallisen opinnäytetyön lisäksi tehdä opinnäytetyönsä joko portfolio-, päiväkirja- tai taidetekomuotoisena. Taideteko opinnäytetyön muotona on mahdollinen kulttuurialoilla.