TAMKin kansainvälisten opiskelijoiden haaveena hyvä elämä Suomessa – harjoittelupaikat ja kieli haasteena

Talent Boost -ohjelman vuosina 2022-2024 tekemät kyselyt TAMKin kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille antavat arvokasta tietoa siitä, miten opiskelijat kokevat elämänsä Suomessa. Tulokset osoittavat, että vaikka monet opiskelijat haluavat jäädä Suomeen valmistumisensa jälkeen, harjoittelupaikan löytämisen ja suomen kielen oppimisen vaikeudet voivat ajaa heitä muualle.

Kevään 2024 kyselyyn vastanneista 137 kansainvälisestä opiskelijasta lähes 60 % haluaisi jäädä Suomeen joko pysyvästi tai pitkäksi aikaa. Tulos oli saman suuntainen myös aiempien vuosien kyselyissä. Lisäksi 15 % suunnittelee elävänsä osin Suomessa, osin lähtömaassaan. Suomi nähdään houkuttelevana paikkana elää ja työskennellä, ja Suomeen jäämistä perusteltiin ennen muuta elämän laadulla ja halulla rakentaa uraa.

Harjoittelun esteitä ja ratkaisuja
Harjoittelu on oleellinen osa ammattikorkeakouluopintoja, ja tärkeää opiskelijan urapolun kannalta, mutta kansainväliset opiskelijat raportoivat vuodesta toiseen ongelmista harjoittelupaikan löytämisessä. Niistä vastaajista, jotka eivät olleet vielä suorittaneet yhtään opintojen vaiheeseen kuulunuttua harjoittelua, valtaosa kertoi syyksi harjoittelupaikan puuttumisen.

Harjoittelupaikan saaneet kokivat hyötyneensä eniten opettajien antamasta ohjauksesta ja neuvonnasta sekä omasta aktiivisuudestaan paikan löytämisessä. Myös yritysvierailujen ja erilaisten verkostoitumistilaisuuksien uskottiin auttavan harjoittelupaikkojen löytämisessä, ja niitä toivottiin lisää. Näitä Talent Boostin puitteissa on jo toteutettu, ja työtä on syytä jatkaa.

Kotoutumista, kieltä ja kavereita
Kansainväliset opiskelijat mainitsivat kotoutumistaan edistäviksi tekijöiksi TAMKissa itse tutkinto-opintojen lisäksi ennen kaikkea sosiaaliohjaajan tuen, työharjoittelun ja suomen kielen opinnot. Kiitosta sai myös muun muassa ystävätoiminta, suomen kielen kerho ja Kamula-yhteistyö. Näiden Talent Boostin toimintojen lisäksi mainintoja saivat myös korkeakoulun liikuntapalvelut (SportUni) ja opiskelijakunta Tamko.

Kotoutumiseen liittyvistä haasteista suurimmaksi koettiin tämänkin kevään kyselyssä suomen kielen oppiminen. Monet toivoivat enemmän ja eri tasoisia suomen kielen kursseja. Jotkut taas totesivat, etteivät ole pystyneet osallistumaan suomi toisena kielenä (s2) -opetukseen muiden, pakollisten kurssien takia. Tähän on tulossa apua siitä, että s2-kurssit ovat saamassa oman lukujärjestyspaikan.

Myös vaikeus tutustua suomalaisiin opiskelijoihin on opiskelijoiden joka kyselyssä esiin nostama ongelma.  Vastaajat toivovat yhteistä tekemistä, mutta toisaalta opiskelu ja työ vievät osalta  niin paljon voimia, ettei aikaa ja energiaa riitä enää   suomalaisiin tutustumiseen. Ensi syksynä Talent Boost kokeilee avuksi kaveritoimintaa, jolla edistetään suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välistä kaverustumista.  Lisäksi olisi hyvä rakentaa opintojaksojen yhteyteen enemmän yhteistyötä suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden välille.

Tuetaan hyvää elämää Suomessa
Opiskelijakyselyn tulokset ovat tuoneet vuosittain tietoa Talent Boost -ohjelman kehittämiselle. Vaikka Talent Boost tällä nimellä loppuneekin tähän vuoteen, työharjoitteluun, suomen kielen oppimiseen ja verkostoihin tulee kiinnittää jatkossakin huomiota.  Emmehän halua vain houkutella kansainvälisiä opiskelijoita, vaan myös tukea heidän mahdollisuuksiaan rakentaa uraa ja hyvää elämä Suomessa. Se on opiskelijoiden ja koko yhteiskunnan etu.

Teksti: Päivi Vartiainen ja Susanna Saarinen, TAMK
Kuva: Jenni Toivonen, Tampereen yliopisto

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi