Urasuunnitteluryhmä helmikuussa 2020

Eri värisiä maaleja ja pensseli kädessä

Urasuunnitteluryhmässä paneudutaan oman osaamisen tunnistamiseen, jolloin siitä on helpompi viestiä myös työnhaussa. Neljä tapaamiskertaa (iltapäivät 6.2., 13.2., 20.2. ja 27.2.2020 klo 12.15-14, poikkeuksena 20.2. klo 12.15-15) sisältävä urasuunnittelyryhmä tukee osallistujien valmiuksia hahmottaa työmarkkinoita sekä suhteuttaa omaa osaamista erilaisten työtehtävien sisältöihin. Ryhmä on täyttynyt -kiitos mielenkiinnostasi!

Lähipäivien alustusten ja harjoitusten myötä tavoitellaan toimivaa ja työnhaussa tehokasta oman osaamisen viestintää myös hakemusta ja ansioluetteloa rakennettaessa. Ryhmä on suunnattu erityisesti generalistisille aloille eli ns. ei suoraan ammattiin valmistavia aloja opiskeleville.

Mitä osallistuminen edellyttää?

Osallistujilta edellytetään lähipäiviin osallistumiseen sitoutumista. Urasuunnitteluryhmän tapaamiset sisältävät vetäjien pitämiä alustuksia sekä tehtäviä tai keskusteluja yksin, pareittain ja ryhmässä. Työskentely urasuunnitteluryhmässä perustuu luottamuksellisuuteen, ja jokainen voi itse valita minkä verran asioita ryhmässä jakaa. Työskentelyn apuna käytetään tarpeen mukaan oppimisympäristöä (Moodle).

Lisäksi tapaamisten välillä tehdään sovittuja pienimuotoisia välitehtäviä. Useille työllistävin välitehtävä on kolmanteen tapaamiskertaan työskentelyn pohjaksi tuotava oma hakemus ja ansioluettelo, jotka voivat olla tätä tilannetta varten kirjoitetut taikka viimeksi käyttämäsi.

Hakeminen ja osallistujat

Ryhmä on täyttynyt -kiitos mielenkiinnostasi!

Koulutuksen ryhmämuotoisuuden vuoksi mukaan voidaan ottaa enintään 15 osallistujaa. Koulutusvalinta tehdään ensisijassa ilmoittautumisjärjestyksessä, mutta myös hakijan tilanne ja perustelut ryhmän tarpeellisuudesta hakijalle huomioiden. Kaikille hakijoille on ilmoitettu sähköpostitse valinnasta ryhmän täytyttyä.

Lähipäivät toteutetaan Tampereen  yliopiston keskustan kampuksella.

 

Ryhmän alustava eteneminen:

1.tapaaminen 6.2.2020 klo 12.15 – 14

Aloitus ja osallistujien toiveet. Alustusta osaamisesta ja työmarkkinoista. Oma tapa toimia ja työskennellä urasuunnittelun pohjana.

2.tapaaminen 13.2.2020 klo 12.15 – 14

Oman osaamisen sanoittaminen (tehtävänä ”hissipuhe”). Työnhaun tyypilliset prosessit. Avoin hakemus vs. hakeminen työpaikkailmoituksen perusteella. Työnhaun asiakirjat viestintänä.

– Välitehtävä 3. tapaamiseen: Rakennetaan itsenäisesti oma ansioluettelo eli CV ja hakemus johonkin itseä kiinnostavaan työtehtävään/työnantajalle. Tämä paria päivää ennen 3. tapaamista palautettava välitehtävä toimii kolmannella tapaamisella työskentelyn pohjana.

3.tapaaminen 20.2.2020 klo 12.15 – 15

Palautekeskustelut pienryhmissä osallistujien työnhakuasiakirjojen ja ansioluetteloiden pohjalta. Nopea palaute eli ensimmäinen käsitys vs. syvällinen palaute. Jokainen saa palautteiden antamisesta ja vastaanottamisesta henkilökohtaista kokemusta ns. rekrytoijan eli työnantajan silmin.

4.tapaaminen 27.2.2020 klo 12.15 – 14

Haastattelu osana työnhaun prosessia. Urasuunnitteluryhmän palaute. Osallistujien kysymyksiä ja toivottuja teemoja. Seuraavat askeleet eli suunnitelma kohti tulevaa.

Kouluttajat ja lisätietoa

Kouluttajina toimivat Tampereen yliopiston työelämäasiantuntijat Terhi Erkkilä ja Reeta Lehmusoksa.

Lisätietoa Terhi Erkkilä (etunimi.sukunimi[at]tuni.fi) ja uraohjaus.tau[at]tuni.fi

 

Tampereen yliopisto I Koulutus ja oppiminen I Työelämäpalvelut