Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus – hieno mahdollisuus syventää omaa asiantuntijuutta

Mitä mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopinnoissa tapahtuu ja millaisia asioita siellä opiskellaan? Mitä erikoistumisopinnot antavat opiskelijalle? Millaista on opiskella työn ohessa? Aloitin syksyllä 2022 opiskelemaan mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopintoja työni ohessa.

Ennen opintojen alkua saimme ennakkotehtävät, joista yksi oli SWOT-analyysin teko. SWOT-analyysin tekeminen haastaa itsereflektioon ja tuo esiin opiskelijan vahvuuksien lisäksi myös kehittämistarpeet ja mahdollisuudet sekä mahdolliset esteet oppimisen tiellä. Erikoistumisopinnot ovat sisältäneet useita laajoja oppimistehtäviä ja olemme kokoontuneet kaksi lähiopetuspäivää kuukaudessa syyskuusta toukokuuhun. Erikoistumisopinnoissa on käsitelty sellaisia aiheita kuten mm. toipumisorientaatio, stigma, erilaisia mielenterveys- ja päihdetyössä käytettäviä menetelmiä sekä hahmotettu palvelujärjestelmää. Olemme käsitelleet myös tärkeitä työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä teemoja. Lähiopetuspäivillä meillä on ollut mm. case-työskentelyä ryhmissä. Meillä on ollut asiantuntijaluentojen lisäksi kunnia saada vieraiksemme kokemusasiantuntijoita kertomaan kokemustarinoitaan.

Erikoistumisopinnot sisältävät hyvin laajoja kokonaisuuksia ja opinnoista on ollut helppoa poimia se, mikä omaa oppimista ja kehittymistä palvelee ja tukee sillä hetkellä eniten. Uuden oppiminen, ammatillinen kasvu ja itsereflektio ovat osa ikuista oppimista ja kehittymistä. Erikoistumisopinnot haastavat ja tukevat ammatilliseen kasvuun ja itsereflektioon. Opinnot ovat olleet työn täyteiset mutta antoisat ja erikoistumisopintojen kautta olen hankkinut uutta tiedollista ja taidollista osaamista, jota olen voinut ja voin tulevaisuudessakin hyödyntää työssäni.

Ajatusten jakaminen parasta antia

Työn ohessa opiskeltaessa ajankäyttöön joutuu kiinnittämään huomiota. Erikoistumisopintojen suorittaminen on vaatinut tarkkaa ajankäytön suunnittelua ja järjestelemistä, sillä opiskelu on tiivistä. Opiskelu on kuitenkin antanut enemmän kuin ottanut. Mielestäni opiskeluun oli helppoa orientoitua, koska omista sosionomiopinnoistani ei ole vielä pitkä aika, ja minulle jatkuva uuden opiskeleminen on luontevaa. Suurin erikoistumisopintojen anti liittyi päihdetyöhön ja erilaisiin mielenterveys- ja päihdetyössä käytettäviin menetelmiin.

Mielestäni lähiopetuspäivien parasta antia on ollut yhteinen ajatusten jakaminen opiskeluryhmässä. Opiskelupäiville on ollut erityisen kiva kokoontua lähiopetukseen koronavuosien jälkeen ja erilaisten digitaalisten mahdollisuuksien vastapainoksi. Jos kaksi tärkeintä asiaa voisin nostaa mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopintoihin liittyen, niin ne ovat kohtaaminen ja dialogisuus. Kaikkein tärkeintä ihmissuhdetyössä on tasavertainen kohtaaminen ja dialogisuus. Kohtaamisella ja kohdatuksi tulemisella on valtava voima ja siitä jää aina jonkinlainen jälki ihmiseen.

Elämme suomalaisessa yhteiskunnassamme aikaa, jossa mielenterveys ja päihteet puhuttavat erityisen paljon juuri nyt ja aihetta on tärkeää pitää pinnalla. Mielenterveys- ja päihdetyötä tehdään kaikkialla missä ihmisiä kohdataan ja siksi tarvitsemme sote-aloille vankkaa mielenterveys- ja päihdetyön osaamista. Tämän vuoksi kannustan työnantajia pohtimaan yhdessä työntekijöidensä kanssa sitä, miten tukea ja mahdollistaa työntekijöiden kouluttautumista ja ammattitaidon kehittämistä. Mielenterveys ja mielen hyvinvointi ovat kaikkien asioita.

Kirjoittaja: Sosionomi (AMK), hanketyöntekijä Reea Peltokorpi

Kuva: Pixabay

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *