Erikoistumiskoulutus jatkuvan oppimisen ytimessä

Kolme opiskelijaa keskustelee.

Erikoistumiskoulutus on jatkuvaa oppimista parhaimmillaan. Kohderyhmänä ovat jo korkeakoulututkinnon suorittaneet. Erikoistumiskoulutuksissa opiskelijoiden osaaminen laajenee ja/tai syvenee AMK-opintojen ja työelämäkokemuksen pohjalta. Opiskelija pääsee oppimaan uutta sekä jakamaan osaamistaan vertaisilleen opiskelijaryhmässä ja opintojen aikana pääsee ohjatusti kehittämään omaa työtään ja työyhteisöään. Koulutukset ovat pääsääntöisesti 30 opintopisteen laajuisia, vuoden kestäviä monimuotokoulutuksia, joiden osaamistavoitteet on laadittu yhteistyössä työelämän kanssa.

Erikoistumiskoulutuksia koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 2015 ja ensimmäiset ryhmät starttasivat TAMKissa syksyllä 2016. Tähän mennessä TAMKissa on aloittanut lähes 800 opiskelijaa 49 eri ryhmässä. TAMK onkin ollut suurin erikoistumiskoulutusten järjestäjä aloittaneiden opiskelijoiden ja suoritettujen opintopisteiden määrässä. Eniten erikoistumiskoulutuksia järjestetään sosiaali- ja terveysalalla, sillä muuttuvalla sote-alalla on tarvetta erityisosaajille.

Uusimmat erikoistumiskoulutukset ovat kuitenkin syntyneet kulttuurialalle. TAMKissa uusin koulutus on visuaalisten efektien osaamista kartuttava VFX Artist -koulutus, jossa ensimmäinen ryhmä valmistui lokakuussa 2023. Englanninkielinen koulutus toteutettiin yhteistyönä Metropolia AMKin kanssa. Ensi vuonna hakuun tulee AV-tuotantojen johtamisen erikoistumiskoulutus, jonka järjestämisessä TAMK on mukana Metropolian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa.

Kaikki oppivat

Opiskelijoiden lisäksi myös opettajat ja järjestäjät oppivat erikoistumiskoulutusten parissa koko ajan uutta. Koulutusten koordinointi ja käynnistäminen, verkostoyhteistyö, itse koulutus ja ryhmän valmistuminen on mukana oleville aina omanlaisensa kokemus. Yhteistyötä tehdään paitsi TAMKin sisäisesti myös toisten AMKien ja työelämäasiantuntijoiden kanssa. Opettajat pysyvät hyvin työelämän ajan hermoilla, sillä koulutuksen opiskelijat ovat ammattilaisia omalla alallaan ja oman työnsä ja työyhteisönsä kehittäjiä.

”Asiantuntijuus ja oma ammatillinen itsevarmuus kasvoi, koulutus selkeytti omaa työnkuvaa ja lisäsi osaamista omissa työtehtävissä.”

Edellä oleva lause on erikoistumisopiskelijan palautteesta, siinä on hyvin kiteytetty erikoistumiskoulutuksen syvin tarkoitus.

 

Lisätietoja: Erikoistumiskoulutusten www-sivut löytyvät osoitteesta www.tuni.fi/erikoistumiskoulutus. Meidät tavoittaa osoitteesta erikoistumiskoulutus@tamk.fi

 

Kirjoittajat: Erikoissuunnittelija Tiina Hakkarainen, suunnittelija Merja Leinonen, koordinaattori Reetta Palander ja päällikkö Lea Yli-Koivisto.

Kuva: Konsta Leppänen.

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *