Etätyö on tullut jäädäkseen

PIKA Pirkanmaa -hankkeen työpaja käynnissä. Kuvassa (vas): Matti Kivimäki, Anne Cumini, Jouni Viidanoja sekä työpajan vetäjä Pauliina Paukkala.

Asiantuntijatyö on jatkuvassa muutoksessa. Digitalisaatio muokkaa työtehtäviä, tekee osan niistä tarpeettomiksi ja synnyttää uusia. Työn tekemisen tapaa on globaali pandemiatilanne kiihdyttänyt entisestään.

Nykyään tehdään paljon asiantuntijatyötä, joka on tiedon käsittelyä ja sisältää innovaatioiden tuottamista, luovuutta ja ongelmanratkaisua. Tämänkaltaisessa työssä tehtävät eivät ole sidottuja paikkaan tai aikaan samalla tavoin kuin aiemmin. Etätyö on tullut jäädäkseen. Paikka- ja aikariippumaton työ voidaan nähdä mahdollisuutena toiminnan tehostamiseen. Parhaimmillaan se tukee henkilöstön työhyvinvointia ja tuottavuutta.

PIKA Pirkanmaa -hankkeen tavoitteena on lisätä paikasta riippumattoman työn tekemisen osaamista esimerkiksi johtamiseen, itse- ja tiimiohjautuvuuteen sekä teknologioihin liittyen.

Oppimiskahvilassa ideoidaan yhdessä

Järjestimme työpajan, jossa tavoitteenamme oli kehittää oman organisaatiomme kyvykkyyttä entistä onnistuneempaan etätyöskentelyyn. Työpajassa sovellettiin EFQM-mallia (European Foundation for Quality Management). Mallin mukainen itsearviointi kohdistuu kaikkeen toimintaan organisaatiossa. Osioita on yhdeksän, muun muassa johtajuus, henkilöstö, prosessit, kumppanuudet ja resurssit sekä asiakastulokset. Työpajassa käytimme oppimiskahvila-nimistä työkalua. Se on oiva työkalu mahdollistaen luontevalla tavalla kaikkien osallistujien näkemysten esille tuomisen ja perustelemisen sekä yhteisen ymmärryksen löytämisen. Mielestäni se auttaa osallistujaa myös hyväksymään hänen omista mielipiteistään poikkeavat lopputulokset, sillä prosessi on demokraattinen ja läpinäkyvä.

Gurupäivät ja parhaiden käytänteiden jakaminen

Mihin toimenpide-ehdotuksiin meidän työryhmämme sitten päätyi etätyöskentelykäytänteiden kehittämiseksi? Totesimme, että organisaatiossamme etätyön tekeminen on luontevaa, ja siihen on hyvät teknologiset mahdollisuudet. Koronapandemian jäljiltä suurin osa palavereista edelleen järjestetään etänä tai hybridinä. Ammattilaiset ovat usein oman työn osalta erittäin omatoimisia työnsä suunnittelussa. Opetus on merkittävin yksittäinen työtehtävä, joka asettaa rajoituksia etätyöpäivien pitämiselle.

Etätyön haasteina näimme sen, että monet pienet ongelmat saattavat jäädä pitkäksi aikaa ratkaisematta, kun emme tapaa kollegoitamme, joilta kysyä neuvoa. Ongelman ollessa vähäinen, ei helposti tule erikseen soiteltua asian selvittämiseksi. Aiemmin tällaiset pienet asiat otettiin esille käytävillä ja kahvihuoneissa satunnaisten kohtaamisten yhteydessä. Keskustelimme myös hiljaisen tiedon siirtymisen haasteista etätyöskentelyn aikana. Toivoimme järjestettävän säännöllisiä tilaisuuksia toistemme kohtaamiselle ja parhaiden käytänteiden, esim. etäopetukseen liittyvien käytänteiden, jakamiselle.

Ideoimme niin sanotut gurupäivät, joissa tilaisuuksiin kutsuttaisiin kiertävästi organisaation eri osaamisalueista johtava asiantuntija pitämään koulutusta kaikille. Tämä asiantuntija voisi olla ulkopuolinen tai organisaation sisältä tilanteesta riippuen. Paljon hedelmällistä keskustelua työpajassamme syntyi, ja voinkin suositella menetelmää kaikille yrityksille koosta riippumatta.

PIKA Pirkanmaa -hankkeen kesto on 1.9.2021–31.8.2023. Hankkeen toteuttaa Tampereen ammattikorkeakoulu. Päärahoittaja on Euroopan Sosiaalirahasto (ESR). Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoja hankkeesta: https://projects.tuni.fi/pikapirkanmaa/

Teksti: Lehtori Anne Cumini, Teollisuusteknologia, TAMK
Kuva: Jouni Viidanoja

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *