Kuinka saamme Pirkanmaan osaamisen kestävälle pohjalle?

Tulipalojen sammuttelu ei enää riitä. Suomeen tarvitaan pitkän aikavälin systeeminen muutos, jossa elinikäinen oppiminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen nähdään sekä tuottavina investointeina että kansakunnan hyvinvoinnin lähteinä. Näihin haasteisiin pyritään vastaamaan Sitran Osaamisen aika -projektissa.

Sitran Osaamisen aika -projektin tavoitteena on ratkoa osaamiseen liittyviä alueellisia haasteita Suomessa. Projektiin koottiin alkuvuodesta 10 kuuden hengen kehittäjätiimiä kahdeksalta alueelta: Lappi, Kainuu, Ylä-Savon seutukunta, Etelä-Savo, Raahe, Seinäjoki ja Ilmajoki, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa. Kussakin tiimissä on edustajia kolmelta sektorilta: yrittäjistä, oppilaitoksista ja julkiselta sektorilta. Pirkanmaalta mukana on kaksi tiimiä, joista toisessa saan olla mukana TAMKin edustajana.

Miksi Pirkanmaan yritykset eivät tee oppilaitosyhteistyötä?

Näyttäisi siltä, että yritysten ja oppilaitosten välillä on verrattain vähän yhteistyötä. Pirkanmaan yrityspäättäjien haastatteluissa selvisi, että vain 17 % alueen yrityksistä tekee aktiivista oppilaitosyhteistyötä, vaikka suurin osa olisi siitä kiinnostunut. Yhteistyötä ei tehdä, koska koetaan, että liiketoiminta ja henkilöstön osaaminen kehittyvät paremmin muilla tavoilla, ja että uusia osaajia saadaan helpommin muilla keinoilla. Oppilaitoksilla on tässä peiliin katsomisen paikka: mitä voisimme tehdä paremmin?

Oppilaitosten tulisi vieläkin kohdennetummin auttaa Pirkanmaan yrityksiä selviämään kasvavasta työvoimapulasta, sekä uusien työntekijöiden rekrytoinnista että vanhojen jaksamisesta työelämässä. Oppilaitosten tulee huomioida trendit, jotka vaikuttavat voimakkaimmin liiketoiminnan kehittämiseen: työn merkityksellisyyden korostuminen, verkostomaisen toiminnan tarve ja toiminnan digitalisoituminen sekä automatisaatio. Mielestäni työn merkityksellisyys on näistä tärkein asia, koska ilman sitä yritysten on vaikea saada työntekijöitä ja auttaa heitä jaksamaan jatkuvasti pidentyvän ja muutoksille alttiin työuran ajan.

Sitra Labin kehittäjätiimien alkumatka

Kevätkaudella Sitra Labin kehittäjätiimit kokoontuivat etänä neljä kertaa. Sitra fasilitoi tapaamisia tiukkaan tahtiin Howspace ja Miro-alustoilla. Kuulun Pirkanmaa B-tiimiin, ja meidän tavoitteeksemme hahmottui uudenlaisen yhteistyömallin löytäminen alueen kohtaanto-ongelmaan. Samaan aikaan vastaavasti Pirkanmaan A-tiimi pohtii, miten kansainvälisen taustan omaaville työntekijöille löydettäisiin alueelta työpaikkoja ja tätä kautta yrityksille osaajia.

Olen havainnut, ettei kohtaanto-ongelma koske vain työvoimaa, vaan myös alueen toimijoita: yrityksillä, oppilaitoksilla ja julkisen sektorin toimijoilla on yhä vaikeus löytää toisiaan, vaikka kaikilla on varmasti samansuuntaisia tavoitteita. Esimerkiksi hankkeiden toteutuksessa yrityksiä on kovin vähän mukana, ja yhteistyönäkymät avautuvat liian usein henkilökohtaisten verkostojen eikä itse asioiden kautta. Tiedolla johtamisessa ja datataloudessa on puutteita. Esimerkiksi työvoiman kohtaannossa meillä on alustojen viidakko: Pirkanmaan TE-palvelut, TAMKin Bazaar, Tredun Tiitus ja lukuisat yksityiset toimijat. Mielestäni sekavuuden tila voidaan nähdä mahdollisuutena: voimme raivata polun viidakkoon yhteiselle nuotiopaikalle, jossa merkityksellinen työ kohtaa tekijänsä.

Odotan innolla Sitra Labin kehittäjätiimien syyskauden alkamista. Työ jatkuu vuoden loppuun, jolloin jokaisella tiimillä on jokin konkreettinen kokeilu valmiina. Millainen on se systeeminen kestävä muutos, jolla vastataan paitsi Suomen osaamisvajeeseen niin myös kokemukseen työn merkityksellisyydestä? Tämän selvittämiseksi tarvitaan meidän kaikkien panosta.

 

Lähteet

Alueiden osaamisen aika 2021. https://www.sitra.fi/hankkeet/alueiden-osaamisen-aika/

Osaamisen aika n.d. https://www.sitra.fi/aiheet/osaamisen-aika/

Sitra Lab n.d. https://www.sitra.fi/aiheet/sitra-lab/#mika-sitra-lab

Yritys-oppilaitoskysely 2021. https://www.sitra.fi/julkaisut/yritys-oppilaitoskysely-2021/

 

Kirjoittaja: Ilkka Piiroinen, yhteyspäällikkö, lehtori, TAMK Hyvinvointi ja terveysteknologia

 

 

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *