Kun historia, hybridi ja kiertotalous kohtaavat

Seminaarityöskentelyä Tehdassaaressa

Nokian historiallisessa Tehdassaaressa edistettiin pk-yritysten resurssien käytön tehostamista ja sivuvirtojen hyödyntämistä, kun Tampereen ammattikorkeakoulun vetämä Pirkanmaan teolliset symbioosit (PITS) -hanke toteutti järjestyksessään toisen työpajan keskiviikkona 2.6. Tavoitteena oli ideoida teollisia symbiooseja ja verkostoitua potentiaalisten kumppanien kanssa. Erityisen tästä tapahtumasta teki hybriditoteutus.

Kiertotalouden mahdollisuuksia

Ensin virittäydyttiin päivän teemoihin asiantuntijapuheenvuorojen avulla. Antro Säilä Suomen Pakkausyhdistys ry:stä avasi tapahtuman puhumalla pakkausten tulevaisuudesta. Säilän puheessa tuli esiin myös muovipakkausten nykytilanne ja tulevaisuus, joista VTT:n Tuulamari Helaja jatkoi omassa puheenvuorossaan. Helaja puhui muovien kiertotalousratkaisuista,  kierrätysteknologioista ja niiden mahdollisuuksista. Cireco Finland Oy:n Perttu Ketola ja Yassin Khanteche kertoivat historiallisen Tehdassaaren aluekehittämishankkeesta sekä heidän kelluvan asuntorakentamisen konseptistaan.

Yhteistyöllä lisäarvoa

Tapahtuma oli tarkoitettu pirkanmaalaisille pk-yrityksille, jotka haluavat luoda lisäarvoa tehostamalla resurssien käyttöä. PITS-hankkeen ensimmäisen työpajan pohjalta oli tunnistettu teemoja ja materiaalijakeita, joiden ympärille tämä tapahtuma järjestettiin. Paikalle kutsuttiin yrityksiä aloilta, joiden sivuvirroille ja jätteille tiedettiin olevan käyttökohteita tai vastaavasti joiden ratkaisuista muut yritykset voisivat hyötyä. Tarkoituksena oli siis löytää yhteistyömahdollisuuksia, joissa yhden tai useamman yrityksen ylijäämämateriaalit tulisivat toisen yrityksen käyttöön samalla säästäen luonnonvarojen käyttöä ja vähentäen kummankin toimijan kustannuksia. Pähkinänkuoressa, tästä on kyse teollisissa symbiooseissa.

Asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen jalkauduttiin pienryhmiin ideoimaan ja jatkojalostamaan jo tunnistettuja yhteistoiminnan mahdollisuuksia. Mukana oli yrityksiä, jotka osallistuivat ensimmäiseen ideointipajaan maaliskuussa sekä uusia kiinnostuneita yrityksiä. Keskustelu oli aktiivista ja sen aikana syntyi myös uusia yhteistyön mahdollisuuksia.

Seminaarityöskentelyä
Tapahtuma järjestettiin terveysturvallisuus huomioiden.

Hybridi-tapahtuman tulikoe

Varsinainen tulikoe tuli eteen pienryhmätyöskentelyssä, sillä osa osallistui verkon kautta ja osa oli paikan päällä Tehdassaaressa. Kumpikin osallistujaryhmä työskenteli yhdessä, joten oli erittäin tärkeä varmistaa laadukas äänentoisto sekä miettiä tarkoin käytettävä ideointialusta toimintoineen. Lisäksi paikan päällä tuli tietysti huomioida turvavälit, mikä täytyi ottaa huomioon tapahtumatilan järjestystä ja pienryhmätyöskentelyä suunniteltaessa. Erityisesti verkossa sijaitsevan ideointialustan näkeminen tuli varmistaa kaikkien osallistujien osalta, myös turvavälejä huomioitaessa. Kun mukana on asiantunteva mediatiimi, jopa verkon yli tehtävä yhteiskehittäminen on mahdollista.

Hybridi-tapahtumaa järjestettäessä on hyvä huomioida taukojen pituus. Verkossa liian pitkät tauot saattavat olla turhauttavia, kun taas paikan päällä liian lyhyeksi jäävät tauot heikentävät verkostoitumismahdollisuuksia. Tärkeää on myös varmistaa se, ettei kukaan osallistuja tunne jäävänsä ulkopuoliseksi. Tässä avainasemaan nousee äänentoisto ja videokuvan merkitys.

PITS-hanke

Kiertotaloudessa siirrytään lineaaritaloudesta kohti ilmastoneutraalia, luonnon kantokykyä edistävää, resurssitehokasta ja kilpailukykyistä taloutta. Yksi kiertotalouden aspekti on resurssitehokkuus, eli materiaaleja käytetään fiksusti ja ylijäämämateriaalit pyritään hyödyntämään korkean arvon käyttökohteissa. Tämä ajattelu on taustalla myös teollisissa symbiooseissa. PITS-hankkeen tavoitteena on edesauttaa uusien teollisten symbioosien muodostumista ja olemassa olevien tehostumista. Hankkeessa järjestetään yhteensä kuusi ideointipajaa, joissa pyritään tunnistamaan yhteistyön mahdollisuuksia ja saattamaan oikeat toimijat yhteen. Hankkeessa hyödynnetään alueellisen tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vahvuuksia.

Nyt PITS-hanke siirtyy kesälaitumille hetkeksi, mutta syksyllä jatketaan ideointipajojen merkeissä. Merkkaathan jo nyt kalenteriin päivämäärän 22.9., jolloin järjestämme webinaarin Materiaalitorista – kohtaamispaikasta sivuvirtojen tuottajille ja hyödyntäjille.

PITS-hankkeen verkkosivut: https://projects.tuni.fi/pits/

Kirjoittajat: Noora Markkanen, projektipäällikkö, PITS-hanke ja Riitta Vihuri, asiantuntija, PITS-hanke
Kuvat: Sara Aaltio

 

Kommentit

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Lue seuraavaksi